Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyEP 3099510 T3
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent EP 3099510 T3


EP 3099510 T3

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2014 14816156.5 (19) PL (11) PL/EP (13) (51) 3099510 T3 Int.Cl. B41M 1/30 (2006.01) B41M 1/38 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: 05.07.2017 Europejski Biuletyn Patentowy 2017/27 EP 3099510 B1 B41M 5/00 (2006.01) B41M 5/26 (2006.01) B07C 5/34 (2006.01) B07C 5/342 (2006.01) E04F 15/02 (2006.01) B41J 3/407 (2006.01) (54) Tytuł wynalazku: SPOSÓB I URZĄDZENIE DO WYTWARZANIA BEZPOŚREDNIO ZADRUKOWANEGO PANELU DEKORACYJNEGO ZE ZMNIEJSZENIEM ILOŚCI BRAKÓW WSKUTEK BŁĘDÓW DRUKU (30) Pierwszeństwo: 27.01.2014 DE 102014100858 (43) Zgłoszenie ogłoszono: 07.12.2016 w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2016/49 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: 29.12.2017 Wiadomości Urzędu Patentowego 2017/12 (73) Uprawniony z patentu: Akzenta Paneele + Profile GmbH, Kaisersesch, DE PL/EP 3099510 T3 (72) Twórca(y) wynalazku: ARNE LOEBEL, Düsseldorf, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Piotr Kamiński KAMIŃSKI I PARTNERZY KANCELARIA PATENTOWA SP. P. ul. Gerbera 14/13 05-500 Piaseczno Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich). SPOSÓB I URZĄDZENIE DO WYTWARZANIA BEZPOŚREDNIO ZADRUKOWANEGO PANELU DEKORACYJNEGO ZE ZMNIEJSZENIEM ILOŚCI BRAKÓW WSKUTEK BŁĘDÓW DRUKU Opis [0001] Niniejszy wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania bezpośrednio zadrukowanego panelu dekoracyjnego ze zmniejszeniem ilości braków wskutek błędów druku. Oprócz tego wynalazek dotyczy urządzenia do wytwarzania panelu dekoracyjnego, które jest odpowiednie do identyfikowania miejsca braku w nałożonym poprzez druk bezpośredni na płytę nośną obrazie druku i odseparowywania panelu dekoracyjnego, w którym występuje miejsce braku. [0002] Pod pojęciem panelu dekoracyjnego w rozumieniu wynalazku rozumie się panele ścienne, sufitowe lub podłogowe, które zawierają dekor nałożony na płytę nośną. Panele dekoracyjne są stosowane w różny sposób zarówno w zakresie wykończenia wnętrz, jak i do dekoracyjnej okładziny budynków, przykładowo w budownictwie targowym. Jednym z najczęstszych zakresów zastosowania paneli dekoracyjnych jest jego wykorzystanie jako wykładziny podłogowej. Panele dekoracyjne zawierają przy tym wielokrotnie dekor, który ma odwzorowywać tworzywo naturalne. [0003] Przykładami takich odwzorowujących tworzyw naturalnych są gatunki drewna, np. klon, dąb, brzoza, wiśnia, jesion, orzech, kasztan, wenge lub też drewno egzotyczne, jak panga-panga, mahoń, bambus i bubinga. Oprócz tego wielokrotnie odwzorowywane są tworzywa naturalne, jak powierzchnie kamienne lub powierzchnie ceramiczne. [0004] Do tej pory wytwarzano takie panele dekoracyjne wielokrotnie jako laminaty, w których na płycie nośnej z żądanym dekorem umieszczany jest wstępnie zadrukowany papier, na którym następnie nakłada się tak zwaną warstwę wierzchnią. Dla uniknięcia odkształcenia paneli dekoracyjnych, nazywanego też deformacją, wskutek efektów skurczania nałożonego papieru dekoracyjnego, na przeciwległej do papieru dekoracyjnego stronie płyty nośnej umieszcza się papier przeciwciągu, a otrzymaną strukturę warstwową na stałe łączy się ze sobą przy użyciu odpowiednich środków klejących aktywowanych przez ciśnienie i/lub ciepło. Siły oddziałujące przez przeciwciąg na płytę nośną przeciwdziałają przy tym siłom ciągnięcia powodowanym przez deformację. [0005] W zależności od żądanego zakresu zastosowania paneli dekoracyjnych można je produkować z różnych materiałów. W szczególności można przy tym wybierać materiał 1 nośnika w zależności od zakresu zastosowania. Nośnik może być wykonany przykładowo z materiału drzewnego, o ile panele dekoracyjne nie są narażone na nadmierną wilgoć lub warunki atmosferyczne. Jeśli natomiast panel ma być stosowany np. w pomieszczeniach wilgotnych lub w zakresie zewnętrznym, nośnik może być wykonany przykładowo z tworzywa sztucznego. [0006] Tworzywa drzewne w rozumieniu wynalazku to oprócz kompletnych materiałów drzewnych także materiały takie, jak sklejka deskowa, drewno deskowe warstwowe, sklejka paskowa, sklejka fornirowa, drewno paskowe fornirowe i sklejka do wyginania. Oprócz tego pod pojęciem tworzyw drzewnych w rozumieniu wynalazku rozumie się też tworzywa wiórowe, np. płyty wiórowe ściskane, płyty wiórowe tłoczone, strukturalne płyty wiórowe (Oriented Structural Board, OSB) i drewno wiórowe paskowe i tworzywa drzewne takie, jak np. płyty izolacyjne drzewne (HFD), średnio twarde i twarde płyty wiórowe (MB, HFH), a zwłaszcza średnio gęste płyty wiórowe (MDF) i mające wysoką gęstość płyty wiórowe (HDF). Także nowoczesne tworzywa drzewne, jak tworzywa drewno-polimerowe (Wood Plastic Composite, WPC), płyty sandwiczowe z lekkiego materiału rdzeniowego, jak pianka, twarda pianka lub struktura papierowa i nałożone na nich warstwy drewna, a także płyty wiórowe wiązane mineralnie, na przykład cementem, tworzą tworzywa drzewne w rozumieniu wynalazku. Także korek stanowi tworzywo drzewne w rozumieniu wynalazku. [0007] Tworzywa sztuczne, które można stosować przy wytwarzaniu odpowiednich paneli, to przykładowo termoplastyczne tworzywa sztuczne, jak polichlorek winylu (PVC), poliolefiny (przykładowo polietylen (PE), polipropylen (PP), poliamidy (PA), poliuretany (PU), polistyren (PS), akrylonitryl/butadien/styren (ABS), polimetylometakrylan (PMMA), poliwęglan (PC), polietylenotereftalan (PET), polieteroeteroketon (PEEK) lub mieszanki kopolimerów powyższych substancji. Tworzywa sztuczne mogą zawierać zwykłe wypełniacze, przykładowo węglan potasu (kreda), tlenek glinu, żel krzemionkowy, mączkę kwarcową, mączkę drzewną, gips. Mogą też one być w znany sposób barwione. [0008] W rozumieniu wynalazku pod pojęciem tworzyw włóknistych ujmuje się takie materiały, jak np. papier i włókniny na bazie włókien roślinnych, zwierzęcych, mineralnych lub też sztucznych, podobnie jak tektury. Przykładami tworzyw włóknistych z włókien roślinnych są oprócz papieru i włóknin z włókien celulozowych płyty z biomasy, jak słoma, słoma bawełniana, bambus, listowie, ekstrakty glonów, konopie, bawełna lub włókna z palm oleistych. Przykładami zwierzęcych tworzyw włóknistych są materiały bazujące na 2 kreatyninie, np. bawełna lub włosie końskie. Przykładami mineralnych tworzyw włóknistych są wełna mineralna lub wełna szklana. [0009] Dla ochrony nałożonej warstwy dekoracyjnej z reguły nakłada się warstwy zużywalne lub kryjące powyżej warstwy dekoracyjnej. Warstwa zużywalna i/lub warstwa dekoracyjna w rozumieniu wynalazku to nałożona jako warstwa zamknięcia zewnętrznego, która zwłaszcza chroni warstwę dekoracyjną przed zużyciem lub uszkodzeniem wskutek zabrudzeń, wpływu wilgoci lub oddziaływań mechanicznych, jak przykładowo ścieranie. Stosowane w stanie techniki warstwy zużywalne i/lub kryjące również wywierają często efekt ciągnięcia płyty nośnej, co trzeba rekompensować przez odpowiednie planowanie przeciwciągu, aby zapobiec wcześniej wymienionej deformacji panelu dekoracyjnego. [0010] Wielokrotnie przewidziane jest, że w takich warstwach zużywalnych lub kryjących zintegrowana jest zgodna z dekorem struktura powierzchni. Pod pojęciem struktury powierzchni zgodnej z dekorem rozumie się, że powierzchnia panelu dekoracyjnego zawiera odczuwalną w dotyku strukturę, która pod względem kształtu i wzoru odpowiada nałożonemu dekorowi, aby otrzymać jak najbardziej wierną imitację naturalnego tworzywa także pod względem dotykowym. [0011] Problem, który może występować przy bezpośrednim zadrukowywaniu paneli dekoracyjnych, polega na tym, że zadrukowywana powierzchnia panelu dekoracyjnego nie ma optymalnego podłoża druku, na którym można nakładać odpowiedni dekor. Powstaje przy tym problem, że nałożona jako podłoże druku na płycie nośnej panelu dekoracyjnego warstwa papieru lub włókniny jest penetrowana przez żywicę stosowaną do nakładania w taki sposób, że żywica nałożona do utwardzenia przebija na przewidzianej do zadruku stronie papieru lub włókniny i może tam prowadzić do problemów przyczepności farby drukarskiej. Dla rozwiązania tego problemu możliwe jest zastosowanie na papierze lub włókninie warstwy zaporowej, która uniemożliwi przebijanie żywicy. Taka warstwa zaporowa prowadzi jednak wielokrotnie do tego, że atrament nakładany przy druku nie jest przyjmowany w wystarczającym stopniu przez papier lub włókninę, ale pozostaje na powierzchni, co ma niekorzystny wpływ na jakość druku. Oprócz tego możliwe jest, że papier lub włóknina przed nałożeniem na płytę nośną na stronie do zadrukowania zawiera strukturę przyjmującą farbę, na której następnie wykonuje się drukowanie. Tak utworzony papier dekoracyjny jest następnie nakładany na płytę nośną. Przy późniejszym umieszczaniu warstwy kryjącej lub warstwy zużywalnej może jednak dochodzić do problemów z przyczepnością, tak że 3 ostatecznie połączenie laminatu nie ma wystarczającej stabilności i dochodzi np. do rozdzielania się laminatu w warstwie papieru dekoracyjnego. [0012] Pod pojęciem ?druku bezpośredniego? rozumie się w sensie wynalazku nakładanie dekoru bezpośrednio na nośnik panelu lub na nałożoną na nośniku niezadrukowaną warstwę z tworzywa włóknistego. Przeciwnie do standardowych sposobów, w których na nośniku nakłada się najpierw warstwę dekoracyjną zadrukowaną żądanym dekorem, przy druku bezpośrednim następuje nadruk dekoru bezpośrednio w ramach powlekania powierzchni lub wytwarzania panelu. Przy tym stosuje się różne techniki, przykładowo fleksodruk, druk offsetowy lub sitodruk. W szczególności można stosować techniki druku cyfrowego, przykładowo technikę druku atramentowego lub technikę druku laserowego. [0013] Przy wytwarzaniu panelu dekoracyjnego poprzez technikę druku bezpośredniego może dochodzić do miejsc braków w obrazie druku, czyli do odstępstw nałożonego przez druk bezpośredni obrazu dekoru od odpowiedniego szablonu obrazu dekoru. Takie miejsca braków mogą występować przykładowo wskutek nieregularności w mechanizmie barwiącym urządzenia drukarskiego, np. urządzenia do fleksodruku, druku offsetowego lub sitodruku. Przy zastosowaniu technik druku atramentowego może dochodzić przykładowo do usterek lub defektów poszczególnych dysz farby lub całych głowic drukarskich. W przypadku techniki druku laserowego zarówno miejsca braków na bębnie transferowym, jak i usterki w urządzeniach nakładających toner może dochodzić do miejsc braków w obrazie druku. [0014] Przy wytwarzaniu paneli dekoracyjnych zwykle nakłada się dekor na wielkoformatową płytę nośną, która ma powierzchnię równą wielokrotności powierzchni późniejszego panelu dekoracyjnego, a następnie jest on chroniony przed zużyciem poprzez nałożenie odpowiedniej warstwy ochrony przed zużyciem w postaci warstwy wierzchniej lub warstwy kryjącej. Tak utworzona, dekorowana, wielkoformatowa płyta nośna jest następnie dzielona na pojedyncze panele dekoracyjne, przykładowo przy użyciu urządzenia piłującego lub tnącego, i tworzy się na pojedynczych panelach ewentualne profilowanie w zakresie krawędziowym. [0015] Jeśli przy nakładaniu obrazu druku na płycie nośnej dochodzi do miejsc błędów druku, np. ze względu na usterki w urządzeniu drukarskim, zwykle cała wielkoformatowa płyta nośna jest odseparowywana i odrzucana. Prowadzi to do dużej ilości braków także w niewadliwych zakresach obrazu dekoru nałożonego na wielkoformatową płytę nośną. W GBA-2 324 982 wskazuje się sposób wytwarzania panelu dekoracyjnego. Celem wynalazku jest 4 wskazanie sposobu i urządzenia do wytwarzania bezpośrednio zadrukowanego panelu dekoracyjnego, którym możliwe jest zredukowanie ilości braków materiału w procesie produkcyjnym. [0016] Ten cel osiąga się przez sposób według zastrzeżenia 1 i urządzenie według zastrzeżenia 5, a także przez panel dekoracyjny według zastrzeżenia 10. Przykłady wykonania wynalazku są podane w zastrzeżeniach zależnych, a także w dalszym opisie. Według wynalazku proponuje się tym samym sposób wytwarzania panelu dekoracyjnego, który obejmuje co najmniej następujące kroki: a) Zapewnienie płytowego nośnika, przy czym ma on wielokrotność powierzchni wytwarzanego panelu dekoracyjnego; b) Nałożenie dekoru na płytowy nośnik poprzez sposób druku bezpośredniego; c) Wykrycie miejsc błędów druku na nałożonym dekorze; d) Zaznaczenie zakresu wykrytych miejsc błędów druku środkiem oznaczającym; e) Podział nośnika płytowego z dekorem na panele; f) Wykrycie ewentualnych nałożonych w kroku d) środków oznaczających; i g) Sortowanie paneli w zależności od występowania środka oznaczającego na panelu. [0017] Okazało się, że poprzez nałożenie środka oznaczającego w zakresie wykrytych miejsc błędów druku możliwa jest prosta identyfikacja paneli dekoracyjnych, które mają odpowiedni błędny obszar obrazu dekoru i pewne odróżnienie ich od paneli dekoracyjnych bez miejsc błędów druku. Na podstawie tego rozróżnienia możliwe jest odseparowanie tylko takich paneli dekoracyjnych, które w rzeczywisty sposób mają błędny obraz druku i w ten sposób znaczne zredukowanie ilości braków. [0018] Według korzystnego przykładu wykonania wynalazku obraz dekoru jest nakładany przy użyciu techniki druku cyfrowego na płycie nośnej lub na podłożu druku umieszczonym na płycie nośnej. [0019] Znane są sposoby i urządzenia do automatycznego wykrywania wzoru, przy użyciu których możliwe jest badanie także wielkoformatowych wzorów pod względem występowania miejsc braków. Takie sposoby pracują z wystarczającą niezawodnością także przy złożonych wzorach. Standardowo wzór nałożony na wielkoformatową płytę nośną ma jak najmniej powtórzeń, aby przy podziale płyty wielkoformatowej na pojedyncze panele 5 dekoru uzyskać jak najmniejszą liczbę paneli z identycznymi obrazami druku. Dzięki temu zwiększa się wrażenie naturalności, ponieważ także w przyrodzie, np. przy często służących jako szablon słojach drewna, bardzo rzadko dochodzi do dokładnego powtórzenia się wzorów i struktur. Wykrywanie miejsc braków w obrazie dekoru poszczególnych paneli dekoracyjnych jest natomiast ze względu na niewielkie powtarzanie się wzoru bardzo skomplikowane, ponieważ trzeba zapisać wiele wzorów jednostkowych, które trzeba porównywać z danym panelem dekoracyjnym. Także bardzo wysoka prędkość przepływu materiału w zwykłym procesie produkcyjnym prowadzi do dalszych problemów przy wykrywaniu miejsc braków. [0020] Poprzez stanowiące przedmiot wynalazku nakładanie środka oznaczającego w zakresie miejsca braku druku można wykryć w dalszym procesie produkcyjnym panel, który ma miejsce braku druku w obrazie dekoru na podstawie umieszczonego środka oznaczającego. W zależności od środka oznaczającego jest to możliwe z wykorzystaniem prostych optycznych lub innych technik detekcji. [0021] W przykładzie wykonania wynalazku możliwe jest przy tym, że środek oznaczający jest umieszczany na stronie dekoru i/lub stronie tylnej wielkoformatowej płyty nośnej, a tym samym znajduje się ostatecznie na stronie dekoru i/lub na stronie tylnej panelu dekoracyjnego. [0022] Możliwe jest przy tym przykładowo, że jako środek oznaczający nakładane jest znacznie odbiegające od kolorów obrazu dekoru oznaczenie kolorystyczne, np. farba fluorescencyjna, które następnie można rozpoznać bez rozpoznawania wzoru już na podstawie jego jednoznaczności kolorystycznej. Jest to szczególnie korzystne, kiedy środek oznaczający nakłada się na stronę dekoru płyty nośnej. [0023] W przykładzie wykonania wynalazku możliwe jest przy tym, że jako środek oznaczający nakładana jest farba fluorescencyjna, a jako urządzenie detekcyjne do detekcji środka oznaczającego stosuje się źródło światła UV i fotokomórkę. Jeśli panel dekoracyjny zawiera odpowiednie oznaczenie fluorescencyjne, jest ono wzbudzane przez promieniowanie UV i emituje odpowiednie światło, które z kolei może być wykrywane przez fotokomórkę. W zależności od detekcji emitowanego światła można następnie odseparowywać panel dekoracyjny, podczas gdy inne panele dekoracyjne bez miejsc braku druku, które pobrano z tej samej wielkoformatowej płyty nośnej, jak panel z miejscami braku druku, nie zawierają oznaczenia fluorescencyjnego i odpowiednio do tego nie muszą być odseparowywane. 6 [0024] Korzystnie stosuje się do nakładania środka oznaczającego farbę utwardzalną pod wpływem emisji i/lub atrament. Utwardzalność pod wpływem emisji oznacza w rozumieniu wynalazku, że farba i/lub atrament są utwardzane przez emisję elektromagnetyczną, np. emisję UV lub emisję elektronową. Możliwe jest przy tym zwłaszcza, że farba i/lub atrament zawierają odpowiednie składniki polimeryzujące, indukowane przez emisję lub fotoindukowane. Przykładami odpowiednich składników są akrylany, epoksydy lub cykliczne aminy, np. etylenoamina. [0025] Jeśli nakłada się środek oznaczający na stronie tylnej płyty nośnika, która korzystnie nie zawiera obrazu dekoru, przykładowo farba kontrastowa jest odpowiednia jako środek znakujący do zapewnienia wykrywania paneli dekoracyjnych, które zawierają w obrazie druku miejsca braku druku. Przykładowo możliwe jest nakładanie przy jasnej tylnej stronie płyty nośnej ciemnej farby jako środka oznaczającego lub nakładanie przy ciemnej tylnej stronie płyty nośnej odpowiedniej jasnej farby. Takie oznaczenia mogą być następnie wykrywane przez prostą identyfikację jasny / ciemny. [0026] Korzyścią zauważalnego optycznie środka oznaczającego jest przy tym to, że wielkoformatowa płyta nośna może przechodzić przez zwykły proces wytwarzania, w którym po nałożeniu obrazu dekoru nakładana jest warstwa ochrony przed zużyciem. Ponieważ jest ona utrzymywana w sposób transparentny i widoczny dla użytkownika wokół umieszczonego poniżej obrazu druku, jest ona także pod względem optycznym przepuszczalna dla środka oznaczającego. [0027] Według innego przykładu wykonania wynalazku możliwe jest, że jako środek oznaczający nakładana jest substancja przewodząca elektryczność lub substancja, która po nałożeniu tworzy na powierzchni powierzchnię przewodzącą elektryczność. [0028] Do wykrywania paneli dekoracyjnych mających miejsca błędy druku w obrazie druku możliwe jest przeprowadzanie pomiaru przewodnictwa powierzchni lub między punktami pomiarowymi na powierzchni. Jest to szczególnie korzystne wówczas, kiedy środek oznaczający jest umieszczany na tylnej stronie wielkoformatowej płyty nośnej, która z reguły później nie jest zabezpieczona przez warstwę ochrony przed zużyciem. [0029] Nakładanie środka oznaczającego może następować według wynalazku przykładowo poprzez rozpylanie, szczotkowanie lub rolowanie. 7 W kontekście urządzenia wynalazek zapewnia urządzenie do wytwarzania panelu dekoracyjnego, zawierające urządzenie podające do podawania płytowego nośnika do urządzenia druku bezpośredniego, które jest przeznaczone do umieszczania obrazu dekoru na płytowym nośniku, urządzenie wykrywające do wykrywania miejsca braku druku w nałożonym przez urządzenie do druku bezpośredniego obrazie druku, urządzenie oznaczające do umieszczania środka oznaczającego na płytowy nośnik i urządzenie sterujące, przy czym urządzenie wykrywające i urządzenie oznaczające są połączone z urządzeniem sterującym w taki sposób, że po wykryciu miejsca braku druku w nałożonym przez urządzenie do druku bezpośredniego obrazie druku możliwe jest wysyłanie sygnału sterowania przez urządzenie sterujące do urządzenia oznaczającego, który umożliwia urządzeniu oznaczającemu umieszczanie w zakresie wykrytego miejsca braku druku środka oznaczającego na płytowym nośniku. [0030] Urządzenie wykrywające do wykrywania miejsca błędu druku może przy tym być utworzone przykładowo z systemu kamer z odpowiednim oprogramowaniem do wykrywania wzoru, które postrzega optycznie obraz druku urządzenia do druku bezpośredniego i porównuje z utworzonym cyfrowo wzorem referencyjnym. [0031] Urządzenie oznaczające według przykładu wykonania wynalazku może być przykładowo urządzeniem do nakładania farby, przykładowo głowicą do rozpylania farby, rolkowym lub szczotkowym systemem do nakładania farby. Możliwe jest przy tym według przykładu wykonania wynalazku, że urządzenie oznaczające zawiera kilka umieszczonych obok siebie systemów nakładania farby, które są aktywowane w zależności od pozycji wykrywanego miejsca braku druku i nakładają w zakresie miejsca błędu druku odpowiedni środek oznaczający. [0032] W tym celu możliwe jest przykładowo, że utworzony cyfrowo wzór referencyjny jest zapisany jako obraz rastrowy w systemie sterowania i systemy nakładania farby są skojarzone z punktami rastrowymi obrazu referencyjnego. W zależności od punktów rastrowych, w których występuje brak druku, następnie aktywowany jest skojarzony system nakładania farby. [0033] W innym przykładzie wykonania możliwe jest, że urządzenie oznaczające zawiera przesuwny na stycznym ramieniu system nakładania farby, który przez styczne ramię jest przesuwany do zakresu wykrytego braku druku i po osiągnięciu umożliwia odpowiednie nakładanie środka oznaczającego. Przy tym możliwe jest również, że odpowiednie urządzenie 8 oznaczające zawiera kilka systemów nakładania farby, które są umieszczone na wspólnym ramieniu stycznym lub na oddzielnych ramionach stycznych. [0034] Według innego przykładu wykonania wynalazku korzystne może być to, że urządzenie zawiera urządzenie do podziału płytowego nośnika na pojedyncze panele dekoracyjne. Takie urządzenie może być utworzone przykładowo jako urządzenie piłujące i/lub tnące. Oprócz urządzeń skrawających według wynalazku, w zależności od wybranego materiału płyty nośnej, możliwe są także wodne lub laserowe urządzenia tnące. [0035] Oprócz tego urządzenie według wynalazku w przykładzie wykonania może zawierać urządzenie wykrywające do wykrywania środków oznaczających umieszczonych na panelach dekoracyjnych, urządzenie sortujące do sortowania paneli dekoracyjnych i urządzenie sterujące, przy czym urządzenie wykrywające i urządzenie sortujące są połączone z urządzenie sterującym w taki sposób, że sygnał sterowania może być wydawany przez urządzenie sterujące do urządzenia sortującego i umożliwia urządzeniu sortującemu sortowanie paneli dekoracyjnych w zależności od znajdujących się na nich środków oznaczających. [0036] Urządzenie wykrywające do wykrywania elementów oznaczających nałożonych na panelach dekoracyjnych może przy tym zawierać przykładowo czujnik optyczny, przykładowo kamerę lub fotokomórkę, która jest przeznaczona do wykrywania nałożonych wykrywanych optycznie środków oznaczających i wydawania sygnału w zależności od ich występowania. [0037] W alternatywnym przykładzie wykonania możliwe jest, że jako środki oznaczające nakładane są substancje przewodzące elektryczność i/lub substancje, które powodują przewodnictwo elektryczne powierzchni, na której są nakładane, i urządzenie wykrywające zawiera środki do oznaczania przewodnictwa na powierzchni panelu dekoracyjnego. Takie środki mogą być tworzone przykładowo przez rząd umieszczonych w odległości od siebie elektrod pomiarowych, między którymi możliwe jest mierzenie zmiany przewodnictwa. [0038] Oprócz tego zgodnie z wynalazkiem proponuje się panel dekoracyjny, zawierający nośnik, a także obraz dekoru nałożony na ten nośnik sposobem druku bezpośredniego, przy czym panel dekoracyjny w zakresie, w którym nałożony obraz dekoru odbiega od szablonu obrazu dekoru, zawiera środek oznaczający. 9 [0039] Przykłady wykonania wynalazku są poniżej dokładniej objaśnione na podstawie figur. Przedstawione są: Fig. 1 system z urządzeniem do druku bezpośredniego i umieszczonym za nim urządzeniem wykrywającym i oznaczającym; i Fig. 2 system z urządzeniem dzielącym, urządzeniem wykrywającym i urządzeniem sortującym. [0040] Fig. 1 przedstawia urządzenie do wytwarzania panelu dekoracyjnego, zawierające urządzenie podające 210 do podawania płytowego nośnika 110 do urządzenia do druku bezpośredniego 220. Urządzenie do druku bezpośredniego 220 może być przy tym przykładowo systemem druku atramentowego, który jest przeznaczony do nakładania obrazu dekoru na płytowy nośnik 110. W kierunku transportowania 400 w dalszej kolejności umieszczone jest urządzenie wykrywające 230 do wykrywania miejsca braku druku 150 w nałożonym przez urządzenie do druku bezpośredniego 220 obrazie druku. Takie urządzenie wykrywające może przy tym być wykonane przykładowo z systemem kamer, np. kamery wierszowej i z odpowiednim oprogramowaniem analitycznym, które jest wykonywane na komputerowym systemie sterowania 300. Urządzenie oznaczające 260 do nakładania środka oznaczającego 160 na płytowy nośnik 110 jest umieszczone w kierunku transportowania 400 za urządzeniem wykrywającym 230 i jest połączone pod względem techniki sygnałowej z urządzeniem sterującym 300. Takie urządzenie oznaczające może zawierać przykładowo głowicę atramentową, przy użyciu której przykładowo nakłada się powłokę kolorystyczną powyżej i/lub poniżej miejsca braku druku jako środek oznaczający. Urządzenie wykrywające 230 i urządzenie oznaczające 260 są połączone w zakresie techniki sygnałowej z urządzeniem sterującym 300 tak, że przy wykrywaniu miejsca braku druku 150 w obrazie dekoru nałożonym przez urządzenie do druku bezpośredniego 220 wydawany jest sygnał sterowania przez urządzenie sterujące 300 do urządzenia oznaczającego 260, który umożliwia urządzeniu oznaczającymu 260 umieszczanie w zakresie wykrytego miejsca braku druku 150 środka oznaczającego 160 na płytowym nośniku 110. [0041] Fig. 2 przedstawia urządzenie, które w przepływie produkcyjnym urządzenia przedstawionego na Fig. 1 może być umieszczone w dalszej kolejności lub też tworzy z nim wspólne urządzenie. Urządzenie to zawiera przy tym urządzenie 270 do podziału zadrukowanego płytowego nośnika 111 na pojedyncze panele dekoracyjne 100. W kierunku transportowania 400 za urządzeniem 270 umieszczone jest urządzenie wykrywające 231 do 10 wykrywania umieszczonych na panelach dekoracyjnych 100 środków oznaczających 160, które może być wykonane przykładowo jako system kamer, fotokomórka lub system pomiaru przewodnictwa i jest połączone pod względem techniki sygnałowej z komputerowym urządzeniem sterującym 310. Występuje urządzenie sortujące 280 do sortowania paneli dekoracyjnych 100, które również jest połączone pod względem techniki sygnałowej z urządzeniem sterującym 310. Urządzenie wykrywające 231 i urządzenie sortujące 280 są przy tym połączone z urządzeniem sterującym 310 w taki sposób, że sygnał sterowania jest wydawany przez urządzenie sterujące 310 do urządzenia sortującego 280 i ten sygnał umożliwia urządzeniu sortującemu 280 sortowanie paneli dekoracyjnych 100 w zależności od znajdujących się na nich środków oznaczających 160. Oznaczenia [0042] 100 panel dekoracyjny 101 panel dekoracyjny ze środkiem oznaczającym 110 płytowy nośnik 111 zadrukowany płytowy nośnik 150 miejsce braku druku 160 środek oznaczający 210 urządzenie podające 220 urządzenie do druku bezpośredniego 230 urządzenie wykrywające do wykrywania miejsc braku druku 231 urządzenie wykrywające do wykrywania środków oznaczających 260 urządzenie oznaczające 270 urządzenie dzielące 280 urządzenie sortujące 300 urządzenie sterujące 310 urządzenie sterujące 400 kierunek transportowania 11 Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób wytwarzania panelu dekoracyjnego, obejmujący co najmniej następujące etapy, a) zapewnienie płytowego nośnika, przy czym jego powierzchnia stanowi wielokrotność powierzchni wytwarzanego panelu dekoracyjnego; b) nałożenie dekoru na płytowy nośnik poprzez sposobem druku bezpośredniego; c) wykrycie miejsc błędów druku na nałożonym dekorze; d) zaznaczenie zakresu wykrytych miejsc błędów druku środkiem oznaczającym; e) podział nośnika płytowego z dekorem na panele; f) Wykrycie ewentualnych nałożonych w kroku d) środków oznaczających; i g) Sortowanie paneli w zależności od występowania środka oznaczającego na panelu. 2. Sposób według zastrz. 1, w którym dekor jest nakładany przy użyciu techniki druku bezpośredniego. 3. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, w którym środek oznaczający jest nakładany na stronie dekoru i/lub tylnej stronie płyty nośnej. 4. Sposób według jednego z poprzednich zastrzeżeń, w którym środek oznaczający jest optycznym i/lub przewodzącym elektryczność środkiem oznaczającym. 5. Urządzenie do wytwarzania panelu dekoracyjnego (100), zawierające urządzenie podające (210) do podawania płytowego nośnika (110) do urządzenia do druku bezpośredniego (220), które jest przystosowane do nakładania obrazu dekoru na płytowy nośnik (110), urządzenie wykrywające (230) do wykrywania miejsca braku druku (150) w obrazie dekoru nałożonym przy użyciu urządzenia do druku bezpośredniego (220), urządzenie oznaczające (260) do nakładania środka oznaczającego (160) na płytowy nośnik (110) i urządzenie sterujące (300), przy czym urządzenie wykrywające (230) i urządzenie oznaczające (260) są połączone z urządzeniem sterującym (300) w taki sposób, że przy wykryciu miejsca braku druku (150) w obrazie dekoru nałożonym przez urządzenie do druku bezpośredniego (220) możliwe jest wydawanie sygnału sterowania przez urządzenie sterujące (300) do urządzenia oznaczającego (260), który umożliwia urządzeniu oznaczającemu (260) umieszczanie w zakresie wykrytego miejsca braku druku (150) środka oznaczającego (160) na płytowym nośniku (110). 12 6. Urządzenie według zastrz. 5, przy czym urządzenie zawiera urządzenie (270) do dzielenia zadrukowanego płytowego nośnika (111) na pojedyncze panele dekoracyjne (100). 7. Urządzenie według zastrz. 6, w którym zawiera ono urządzenie wykrywające (231) do wykrywania środków oznaczających (160) umieszczonych na panelach dekoracyjnych (100), urządzenie sortujące (280) do sortowania paneli dekoracyjnych (100) i urządzenie sterujące (310), przy czym urządzenie wykrywające (231) i urządzenie sortujące (280) są połączone z urządzeniem sterującym (310) w taki sposób, że sygnał sterowania może być wydawany przez urządzenie sterujące (310) do urządzenia sortującego (280), który to sygnał umożliwia urządzeniu sortującemu (280) sortowanie paneli dekoracyjnych (100) w zależności od znajdujących się na nich środków oznaczających (160). 8. Urządzenie według jednego z zastrz. 5 - 7, w którym urządzenie do druku bezpośredniego (220) stanowi system do druku cyfrowego. 9. Urządzenie według jednego z zastrzeżeń 5-7, w którym urządzenie oznaczające (260) jest urządzeniem do umieszczania optycznego środka oznaczającego. 10. Panel dekoracyjny, zawierający nośnik i obraz dekoru umieszczony na tym nośniku techniką druku bezpośredniego, przy czym panel dekoracyjny w zakresie, w którym nałożony obraz dekoru odbiega od szablonu obrazu dekoru, zawiera środek oznaczający. 13 14 15Grupy dyskusyjne