Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 15168 S2
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 15168 S2


PL 15168 S2

RZECZPOSPOLITA POLSKA (1) 2 OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO 14164 (1)PL ( 11)15168 9 (51) Klasyfikacja: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: 21-01 09.02.2009 (54) Zabawka w postaci zestawu do piasku (73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego: Jerzy Zgajewski, Częstochowa, (PL) (45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono: 30.04.2010 WUP 04/2010 (72) Twórca(y) wzoru przemysłowego: Zgajewski Jerzy, Częstochowa, (PL) P 15168 L Zabawka w postaci zestawu do piasku Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zabawka w postaci zestawu do piasku, przeznaczona dla młodszych dzieci. Istotę cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu stanowiącego zabawkę w postaci zestawu do piasku przejawiającym się charakterystycznym kształtem wiaderka o czerwonym kolorze i o zbieżnym zarysie bocznej powierzchni, zawierającej pięć wzdłużnych stylizowanych wypukłych pasów, zaś górne obrzeże o postaci promieniowo wywiniętego pasa zawierającego symetrycznie umieszczony łukowy pas stanowiący uchwyt, w którym umieszczona jest pokrywka o zielonym kolorze w postaci stylizowanego koła o płaskim obrzeżu i wypukłym środkowym zarysem o obrysie stylizowanego o promieniowym zarysie pięciokąta posiadającego szeregi i rzędy otworów, stanowiących sito dla piasku oraz otwory o obrysie prostokątów w których umieszczone są trzonki grabek i łopatki, przy czym grabki o niebieskim kolorze posiadają obły kształt oraz trzy o łukowym kształcie zęby i trzonek o stopniowanym stylizowanym prostokątnym kształcie, z których zewnętrzny, stanowiący uchwyt, posiada na bocznych powierzchniach szereg równoległych rowków, zaś łopatka o niebieskim kolorze posiada szufelkę o promieniowo wywiniętych obrzeżach oraz trzonek o stopniowanym stylizowanym prostokątnym kształcie, z których zewnętrzny, stanowiący uchwyt, posiada na bocznych powierzchniach szereg równoległych rowków. Przedmiot wzoru przemysłowego stanowiącego zabawkę w postaci zestawu do piasku, uwidoczniony został na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig.1 przedstawia widok czerwonego wiaderka z uchwytem, fig.2 - przedstawia widok ukośny szufelki o niebieskim kolorze, fig.3 - przedstawia widok ukośny grabek o niebieskim kolorze, fig.4 - przedstawia widok zestawu zawierającego wiaderko o czerwonym kolorze z uchwytem i pokrywkę o zielonym kolorze z umieszczonymi w niej trzonkami łopatki i grabek o niebieskim kolorze. I s t o t n e c e c h y wzoru przemysłowego, stanowiącego zabawkę w postaci zestawu do piasku, przejawiają się tym, że elementy zestawu mają szeroko zawinięte obrzeża i obłe kształty, przy czym charakterystyczne wiaderko o czerwonym kolorze i o zbieżnym zarysie bocznej powierzchni zawiera pięć wzdłużnych stylizowanych wypukłych pasów, a górne obrzeże o postaci promieniowo wywiniętego pasa oraz umieszczoną pokrywkę o zielonym kolorze w postaci stylizowanego koła o płaskim obrzeżu i wypukłym środkowym zarysem o obrysie stylizowanego o promieniowym zarysie pięciokąta posiadającego szeregi i rzędy otworów, stanowiących sito dla piasku oraz otwory o obrysie prostokątów w których umieszczone są trzonki grabek i łopatki, przy czym grabki o niebieskim kolorze posiadają obły kształt oraz trzy o łukowym kształcie zęby i trzonek o stopniowanym stylizowanym prostokątnym kształcie, z których zewnętrzny, stanowiący uchwyt, posiada na bocznych powierzchniach szereg równoległych rowków, zaś łopatka o obłym kształcie i niebieskim kolorze posiada szufelkę o promieniowo wywiniętych obrzeżach oraz trzonek o stopniowanym stylizowanym prostokątnym kształcie, z których zewnętrzny, stanowiący uchwyt, posiada na bocznych powierzchniach szereg równoległych rowków. Fig.1 Fig.2 Fig.3 Fig.4

Grupy dyskusyjne