Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 153847 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 153847 B1


PL 153847 B1

rzeczpospolita OPIS PATENTOWY POLSKA Patent dodatkowy do patentu nr 153 847 Int. Cl.5 F16G 13/12 Zgłoszono: 88 05 11 (P. 276068) Pierwszeństwo URZĄD PATENTOWY RP Zgłoszenie ogłoszono: 90 04 02 Opis patentowy opublikowano: 1991 09 30 Twórcywynalazku: Piotr Morta, Andrzej Wołoszczuk Uprawniony z patentu: Zakłady Płyt Wiórowych, Wieruszów (Polska) Ogniwo łańcucha Przedmiotem wynalazku jest ogniwo łańcucha będącego częścią składową łańcucha pociągo? wego tulejkowego. Znane dotychczas ogniwo łańcucha składa się ze sworznia, na którym znajduje się panewka i rolka. Sąsiednie sworznie łączone są poprzez płytki mocowane na sworzniu - zewnętrzne i płytki mocowane na panwi - wewnętrzne. Wadą takiej konstrukcji ogniw jest, że chcąc skrócić łańcuch wskutek jego nadmiernego wydłużenia, którego nie można wyeliminować nawet przez zespół naciągowy łańcucha, należy usunąć dwa ogniwa. Powoduje to skrócenie łańcucha o taką długość, która nie pozwala na jego powtórne użycie, ze względu na małą możliwość regulacji naciągu. Celem wynalazku jest opracowanie takiej konstrukcji ogniwa łańcucha, które pozwala na wymianę jednego tylko ogniwa. W efekcie zapewnia to właściwy naciąg łańcucha, a tym samym znaczne przedłużenie czasu pracy łańcucha pociągowego. Zostało to rozwiązane ogniwem łańcu? chowym, w którym płytka mocowana na panwi wygięta jest dwukrotnie w kształcie rozciągniętej i odwróconej litery ?Z". Powstaje w ten sposób płytka posiadająca dwie połączone ze sobą przegię? ciem równoległe półpłytki, przy czym drugi koniec płytki mocowany jest na sąsiednim sworzniu nad płytką wewnętrzną. Odległość między płaszczyznami powstających wskutek przegięcia płytki jest równa jej grubości, natomiast odległość otworów w płytce jest równe podziałce łańcucha. Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia ogniwa w widoku z góry, a fig. 2 - w widoku z boku. Ogniwo łańcucha składa się z płytki 1 mocowanej na panwi 2, która w połowie swej długości jest dwukrotnie przegięta na zewnątrz w kształcie rozciągniętej i odwróconej litery ?Z". Powstają w ten sposób połączone przegięciem 3 równoległe półpłytki la i Ib. Półpłytka Ib jest mocowana na sąsiednim sworzniu 4 nad płytką 5 wewnętrzną. Odległość między równoległymi płaszczyznami półpłytek la i Ib jest równa grubości płytki 1. Natomiast odległość między otworami półpłytki la i Ib jest równa podziałce łańcucha. Wykonanie ogniwa według wynalazku jest proste, nie wymaga specjalnego oprzyrządowania. 2 153 847 Zastrzeżenie patentowe Ogniwo łańcucha składające się ze sworzni, panwi, tulei oraz płytek wewnętrznych i zewnętrz? nych łączących sworznie, znamienne tym, że płytka (1) mocowana na panwi (2) jest wygięta na zewnątrz w kształcie rozciągniętej i odwróconej litery ?Z", tworząc w ten sposób dwie połączone ze sobą przegięciem (3) równoległe półpłytki (la i Ib), gdzie koniec półpłytki (Ib) jest mocowany na sąsiednim sworzniu (4) nad płytką (5) wewnętrzną, przy czym odległość między płaszczyznami półpłytek (la i Ib) jest równa jej grubości, a odległość otworu półpłytki (la) do otworu półpłytki (Ib) jest równa podziałce łańcucha. /^i mi mnn)1JJ\ Fig 2 Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 100 egz. Cena 3000 zł

Grupy dyskusyjne