Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 18229 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 18229 B1


PL 18229 B1

Warszawa, 21 sierpnia 1933 r, ^ o PATf/y^ > f3!ł:i' 4 LIK Al ^U RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS Nr 18229. PATENTOWY KI. 62 c, 9/01. Adolf Froelich (Końskie, Polska). Podwójne śmigło. Zgłoszono 21 października 1932 r. Udzielono 30 marca 1933 r. Podwójne śmigło według niniejszego wynalazku może być stosowane do helikop? terów i do samolotów i specjalnie jest obliczone na lot w ośrodkach rzadszych. Wynalazek polega na tern, że na jednym wale umieszczono dwa śmigła, z których umieszczone zprzodu, to działanie w obti wypadkach jest analogiczne, mianowicie w płaszczu będzie się zgęszczać powietrze, wskutek czego tylne śmigło będzie praco; wać w gęstszym ośrodku. Śmigło podwójne może być i bez pła? szcza; w tym wypadku przednie śmigło jest krótsze od tylnego, umieszczonego na tym samym wale napędowym, przyczem tylne przedni* zaopatrzone jest w płaszcz. Śmi gło to, obracając się razem z płaszczem, pędzi poza siebie powietrze zgęszczone na umieszczone ztyłu drugie śmigło, które wskutek tego, pracuje już w ośrodku gęst? szym, zatem wydajniej. śmigło ustawione jest w stosunku do przed? niego pod kątem prostym (fig. 3). W prizedniem śmigle muszą być śmigi umieszczone zprzodu płaszcza; główną my? ślą jest tu zastosowanie płaszcza, a pod? rzędną, czy śmigło jest wbudowane w płaszcz lub nie, gdyż o ile tylko śmigło jest Zastrzeżenia patentowe. 1. Podwójne śmigło, znamienne tern, że na jednym wale napędowym umieszczo? ne są dwa śmigła ustawione wlzględem sie- bie pod kątem prostym, przyczem przednie czego zgęszcza powietrze śmigło jest krótsze od tylnego. śmigłem. przed tylnem 2. Podwójne śmigło według zastrz. 1, znamienne tern, że posiada płaszcz umie- Adolf Froelich. szczony za przedniem śmigłem, wskutek ?***. / &,.* *? fj &.',. Druk L. Bogusławskiego i Ski, Warszawa.

Grupy dyskusyjne