Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 19154 S2
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 19154 S2


PL 19154 S2

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 19154 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 19970 (22) Data zgłoszenia: 13.08.2012 (51) Klasyfikacja: 19-08 (54) Etykieta (73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego: NEOFLAM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, (PL) (45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono: 29.03.2013 WUP 03/2013 (72) Twórca(y) wzoru przemysłowego: ŁUCHNIAK ANTONI, Łódź, (PL) PL 19154 2 PL 19154 Opis wzoru przemysłowego Przedmiotem wzoru przemysłowego jest etykieta w trzech odmianach, służąca do nakładania na opakowaniach poduszeczek przeznaczonych do ocieplania ciała. Istotą wzoru przemysłowego jest nowa i indywidualna postać etykiety nadana jej przez formę graficzną, wynikającą z charakterystycznej kolorystyki, cech linii i kroju pisma oraz elementy obrazowe. Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonym materiale ilustracyjnym, zgodnie z poniższym wykazem: 1. odmiana 1 etykiety - ocieplacz kieszonkowy HOT PACK - Fig. 1 i Fig. 1a 2. odmiana 2 etykiety - ocieplacz dłoni HOT PACK - Fig. 2 i Fig. 2a 3. odmiana 3 etykiety - ocieplacz stóp HOT PACK - Fig. 3 i Fig. 3a Istotne cech wzoru przemysłowego Wszystkie odmiany wzoru przemysłowego - etykiety w części frontowej i tylnej, mają tło w przenikających się kolorach, z przewagą odcieni brązowego, czerwonego, pomarańczowego, żółtego i białego, a na nim umieszczone niesymetrycznie elementy w kształcie zbliżonym do koła. Wspólną cechą etykiet jest również to, że ich jedna część stanowi frontową ścianę opakowania, a druga część - tylną ścianę opakowania. Na frontowej części etykiety, na wysokości około 1/3 od góry, widnieje biały element imitujący refleks światła, pośrodku którego umieszczony jest biały, poziomy pas rozdzielający wyrazy napisów wykonanych identyczną, dużą, białą czcionką. Pod tym napisem, poniżej połowy etykiety jest dwuwyrazowy napis w kolorze żółtym, wykonany dużą czcionką. Po prawej stronie części frontowej etykiety są wspólne elementy dla wszystkich odmian w postaci trzech niebieskich, równoległych pasów, obejmujących więcej niż połowę szerokości etykiety, które mają po lewej stronie elementy w kształcie kół - górne i dolne niebieskie, środkowe białe, na którego tle umieszczone są wskazówki zegara. Na dolnym, niebieskim kole jest rysunek w kolorze czerwonym zbliżony kształtem do termometru. Na niebieskich pasach widnieją takie same napisy w kolorze białym. Ponadto, w lewym, dolnym rogu części frontowej wszystkich odmian etykiety jest wydzielone białe pole z czerwonymi napisami. Wspólnymi cechami części tylnej wszystkich odmian etykiety jest duży, dwuwyrazowy napis w kolorze żółtym, umieszczony na tle białego elementu przypominającego refleks światła. Pod tym napisem widnieje napis w kolorze białym, zaś pod nim są rozmieszczone obok siebie trzy białe pola o takim samym kształcie prostokątów z zaokrąglonymi narożami. Pod tymi trzema polami znajduje się duże, prostokątne pole, którego tło ma w części środkowej kolor biały i przechodzi ku zewnętrznej części w kolor żółty, na którym to tle umieszczone są napisy informacyjne w kolorach czarnym i czerwonym. Pierwsza odmiana etykiety charakteryzuje się tym, że część frontowa jest w przenikających się kolorach ciemnego brązu, prawie czarnego, jasnego brązu, czerwieni, pomarańczowego, żółtego, białego. W górnej części, na tle białego refleksu widnieje nazwa produktu ?OCIEPLACZ KIESZONKOWY? w kolorze białym z ciemną obwódką, przy czym wyrazy napisu oddziela poziomy, biały pas, zamknięty czarną obwódką. Poniżej połowy tej części etykiety jest żółty napis ?HOT PACK?, a pośrodku litery ?O? widnieje czerwony element przypominający postać. Poniżej, po prawej stronie, na trzech równoległych, niebieskich pasach, są umieszczone białe napisy, kolejno od góry: ?min. 14 godzin działania?, ?natychmiastowa aktywacja? i ?75°C 65°C zakres temperatur?. Po lewej stronie tego elementu jest biały, pochylony w prawą stronę prostokąt, a na nim wiele małych, czerwonych napisów ?HOT PACK? i duży, czerwony napis informacyjny ?1 sztuka?, przy czym cyfra ?1? umieszczona jest nad słowem ?sztuka?. Tylna część pierwszej odmiany etykiety jest w kolorach cieniowanych ciemnego brązu, prawie czarnego, jasnego brązu, czerwieni, pomarańczowego, żółtego, białego. W górnej części, na tle białego refleksu świetlnego, widnieje żółty napis z ciemną obwódką ?HOT PACK?, a pośrodku litery ?O" widnieje czerwony element przypominający postać. Pod napisem ?HOT PACK? umieszczony jest biały napis: ? Jak używać? To proste!?. PL 19154 3 Poniżej tego napisu, na trzech białych polach, pokazany jest sposób użycia produktu. Przedstawiają go rysunki - kolejno: w kolorze czerwonym i białym z czerwonymi napisami, a pod nim napis: ?1. Wyjmij ocieplacz?, element biały z czerwonymi napisami umieszczony w dłoni, a pod nim napis: ?2. Potrząśnij? oraz element w kolorach niebieskim i białym z czerwonymi napisami oraz palce dłoni, a pod nim napis: ?3. Włóż do kieszeni?. Pod tymi trzema polami jest duże pole prostokątne, którego tło ma w części środkowej kolor biały i przechodzi ku zewnętrznej części w kolor żółty, na którym to tle umieszczone są napisy informacyjne, w kolorach czarnym i czerwonym, określające dane producenta, a także zastosowanie, świadectwo jakości, sposób użycia i inne, jak pokazano na rysunku - fig. 1 i fig. 1a. Druga odmiana etykiety charakteryzuje się tym, że część frontowa jest w przenikających się kolorach ciemnego brązu, jasnego brązu, czerwieni, pomarańczowego, żółtego, białego. W górnej części, na tle białego refleksu, widnieje nazwa produktu ?OCIEPLACZ DŁONI? w kolorze białym z ciemną obwódką, przy czym wyrazy napisu oddziela poziomy, biały pas zamknięty ciemną obwódką. Poniżej połowy tej części etykiety jest żółty napis z ciemną obwódką ?HOT PACK?, a pośrodku litery ?O? wpisany jest czerwony element, przypominający otwartą dłoń. Poniżej, po prawej stronie, na trzech równoległych, niebieskich pasach są umieszczone białe napisy, kolejno od góry: ?min. 6 godzin działania", ?natychmiastowa aktywacja? i ?70°C 60°C zakres temperatur?. Po lewej stronie tego elementu są dwa białe, nałożone na siebie prostokąty, przy czym jeden z nich jest pochylony w prawą stronę, a na nich wiele małych, czerwonych napisów ?HOT PACK? i duży, czerwony napis informacyjny ?2 sztuki?, przy czym cyfra ?2? umieszczona jest nad słowem ?sztuki". Tylna część drugiej odmiany etykiety jest w przenikających się kolorach ciemnego brązu, jasnego brązu, czerwieni, pomarańczowego, żółtego, białego. W górnej części, na tle białego refleksu świetlnego, widnieje żółty z ciemną obwódką napis ?HOT PACK?, a pośrodku litery ?O? wpisany jest czerwony element przypominający otwartą dłoń. Pod napisem ?HOT PACK" umieszczony jest biały napis: ? Jak używać? To proste!?. Poniżej tego napisu, na trzech białych polach, pokazany jest sposób użycia produktu. Przedstawiają go rysunki - kolejno: w kolorze czerwonym i biały z czerwonymi napisami, a pod nim napis: ?1. Wyjmij ocieplacz?, element biały z czerwonymi napisami umieszczony w stylizowanej dłoni, a pod nim napis: ?2. Potrząśnij? oraz stylizowana rękawica i strzałka w kolorach białym, niebieskim i pomarańczowym oraz element biały z czerwonymi napisami, a pod nim napis: ?3. Włóż do rękawicy?. Pod tymi trzema polami jest duże pole prostokątne, którego tło ma w części środkowej kolor biały i przechodzi ku zewnętrznej części w kolor żółty, na którym to tle umieszczone są napisy informacyjne, w kolorach czarnym i czerwonym, określające dane producenta, a także zastosowanie, sposób użycia, świadectwo jakości i inne, jak pokazano na rysunku - fig. 2 i fig. 2a. Trzecia odmiana etykiety charakteryzuje się tym, że część frontowa jest w przenikających się kolorach: pomarańczowym, żółtym, białym. W górnej części, na tle białego refleksu, widnieje nazwa produktu ?OCIEPLACZ STÓP? w kolorze białym z ciemną obwódką, przy czym wyrazy napisu oddziela poziomy, biały pas zamknięty ciemną obwódką. Poniżej połowy tej części etykiety jest żółty napis z ciemną obwódką ?HOT PACK?, a pośrodku litery ?O? wpisany jest czerwony element przypominający odbicie stopy. Poniżej, po prawej stronie, na trzech równoległych, niebieskich pasach są umieszczone białe napisy, kolejno od góry: ?min. 6 godzin działania?, ?natychmiastowa aktywacja? i ?70°C 60°C zakres temperatur?. Po lewej stronie tego elementu są dwie białe, nałożone na siebie tarcze, z których tylna jest pochylona w prawą stronę, a na nich wiele małych, czerwonych napisów ?HOT PACK? i duży, czerwony napis informacyjny ?2 sztuki?, przy czym cyfra ?2? umieszczona jest nad słowem ?sztuki?. Tylna część trzeciej odmiany etykiety jest w przenikających się kolorach: pomarańczowym, żółtym, białym. W górnej części, na tle białego refleksu świetlnego, widnieje żółty z ciemną obwódką napis ?HOT PACK?, a pośrodku litery ?O? wpisany jest czerwony element przypominający odbicie stopy. Pod tym napisem umieszczony jest biały napis: ? Jak używać? To proste!?. Poniżej tego napisu, na trzech białych polach, jest pokazany sposób użycia produktu. Przedstawiają go rysunki - kolejno: w kolorze żółtym i białym z czerwonymi napisami, a pod nim napis: ?1. Wyjmij ocieplacz?, element biały z czerwonymi napisami, a pod nim napis: ?2. Potrząśnij i oderwij warstwę ochronną? oraz stylizowana stopa w kolorze białym, a w górnej połowie z czerwonymi napisami, zaś pod nim napis: ?3. Przyklej do skarpetki?. 4 PL 19154 Pod tymi trzema polami jest duże pole prostokątne, którego tło ma w części środkowej kolor biały i przechodzi ku zewnętrznej części w kolor żółty, na którym to tle umieszczone są napisy informacyjne, w kolorach czarnym i czerwonym, określające dane producenta, a także zastosowanie, sposób użycia, świadectwo jakości i inne, jak pokazano na rysunku - fig. 3 i fig. 3a. Ilustracja wzoru PL 19154 5 6 PL 19154 PL 19154 7 8 PL 19154 Departament Wydawnictw UP RPGrupy dyskusyjne