Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 19567 S2
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 19567 S2


PL 19567 S2

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 19567 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 19194 (22) Data zgłoszenia: 30.06.2011 (51) Klasyfikacja: 06-05 (54) Zestaw mebli użytkowych (73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego: RUTKOWSKA MONIKA EME SOL, Warszawa, (PL) (45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono: 31.07.2013 WUP 07/2013 (72) Twórca(y) wzoru przemysłowego: RUTKOWSKA MONIKA, Warszawa, (PL) PL 19567 2 PL 19567 Opis wzoru przemysłowego Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli użytkowych, w skład którego wchodzą: blat roboczy szeroki, blat roboczy wąski, blat roboczy szeroki z nadstawką, blat roboczy wąski z nadstawką, przeznaczone zwłaszcza do barów, sklepów, sal konferencyjnych oraz sal wystawienniczych. Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na załączonym rysunku, na którym poszczególne figury przedstawiają: fig. 1 - blat roboczy szeroki, fig. 2 - blat roboczy wąski, fig. 3 - blat roboczy szeroki z nadstawką, fig. 4 - blat roboczy wąski z nadstawką. Cechy istotne wzoru przemysłowego Zestaw mebli użytkowych odznacza się oryginalną budową, charakteryzującą się tym, że poszczególne blaty robocze oraz nadstawki, będące elementami zestawu, mają kształt brył prostopadłościanów, przy czym na czołowych ścianach blatów roboczych i nadstawek zamontowane są ekrany LCD, zaś blaty robocze zakończone są od dołu nóżkami. Ściany poszczególnych blatów roboczych i nadstawek stanowią kolorowe płyty. Ściany wszystkich blatów roboczych i nadstawek wykończone są listwami. Ilustracja wzoru Departament Wydawnictw UP RP

Grupy dyskusyjne