Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 209578 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 209578 B1


PL 209578 B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL 209578 (13) B1 (11) (51) Int.Cl. C01G 1/02 (2006.01) C01G 21/02 (2006.01) C01G 31/02 (2006.01) C01G 49/02 (2006.01) (21) Numer zgłoszenia: 384797 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 27.03.2008 (54) Oksysól w trójskładnikowym układzie tlenków metali i sposób wytwarzania oksysoli w trójskładnikowym układzie tlenków metali (73) Uprawniony z patentu: (43) Zgłoszenie ogłoszono: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL 28.09.2009 BUP 20/09 (72) Twórca(y) wynalazku: ANNA BŁOŃSKA-TABERO, Szczecin, PL (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: 30.09.2011 WUP 09/11 (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Renata Zawadzka PL 209578 B1 2 PL 209 578 B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest oksysól w trójskładnikowym układzie tlenków metali i sposób wytwarzania oksysoli w trójskładnikowym układzie tlenków metali. Oksysól może znaleźć zastosowanie w procesach katalitycznych. Oksysól według wynalazku nie była dotychczas opisywana w literaturze przedmiotu. Z polskiego opisu patentowego nr 196717 znane są nowe oksysole o sumarycznych wzorach Mg3Fe4V6O24, Zn3Fe4V6O24 i Co3Fe4V6O24 w trójskładnikowych układach tlenków metali, w których układy trójskładnikowe oznaczają odpowiednio: tlenek magnezu- pentatlenek diwanadu- tritlenek diżelaza, tlenek cynku- pentatlenek diwanadu- tritlenek diżelaza oraz tlenek kobaltu- pentatlenek diwanadu- tritlenek diżelaza. Z polskiego opisu patentowego nr 191558 znana jest nowa oksysól w trójskładnikowym układzie tlenków metali przejściowych, w którym układ trójskładnikowy oznacza tlenek kobaltu- pentatlenek diwanadu- tritlenek diżelaza o sumarycznym wzorze Co2FeV3O11. Znana jest z polskiego opisu patentowego nr 178601 oksysól w trójskładnikowym układzie tlenków metali, w którym układ trójskładnikowy oznacza tritlenek diglinu- pentatlenek diwanadu (V)- tritlenek molibdenu o sumarycznym wzorze AlVMoO7. W dokumentach tych opisano także sposób otrzymywania tych soli. Otrzymuje się je z tlenków metali lub z odpowiednich wanadanów poprzez ich mieszanie, ujednorodnianie, pastylkowanie i wygrzewanie otrzymanych mieszanin w odpowiednich temperaturach. Oksysól według wynalazku charakteryzuje się tym, że układ trójskładnikowy oznacza tlenek ołowiu - pentatlenek diwanadu - tritlenek diżelaza o wzorze sumarycznym Pb2FeV3O11. Sposób wytwarzania oksysoli według wynalazku, polegający na mieszaniu odpowiednich wanadanów, ujednorodnianiu i wygrzewaniu otrzymanych mieszanin charakteryzuje się tym, że heptaoksodiwanadan diołowiu i tetraoksowanadan żelaza w stosunkach molowych w % jak 50:50 miesza się i ujednorodnia, po czym otrzymaną mieszaninę wygrzewa się w temperaturze 570°C w ciągu 20 godzin. Po ochłodzeniu próbki do temperatury otoczenia rozciera się ją otrzymując produkt o wzorze Pb2FeV3O11. Sposób otrzymywania oksysoli przedstawiono w przykładzie wykonania. Naważa się 50% molowych Pb2V2O7 i 50% molowych FeVO4. Odważone składniki miesza się i ujednorodnia przez ucieranie. Próbkę ogrzewa się w atmosferze powietrza w temperaturze 570°C w ciągu 20 godzin. Po zakończeniu ogrzewania próbkę schładza się do temperatury otoczenia i rozciera. Oksysól ma barwę żółtą. Topi się w temperaturze 655 ? 5°C. Charakterystykę rentgenowską otrzymanej oksysoli przedstawiono w tabeli. Tabela Charakterystyka rentgenowska Pb2FeV3O11. Lp 1 d [nm] 2 I/I0 [%] 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0,741 0,665 0,562 0,448 0,429 0,419 0,398 0,374 0,370 0,367 0,355 0,336 5 11 22 35 30 9 7 8 28 31 21 35 PL 209 578 B1 cd. tabeli 1 2 3 3 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0,332 0,316 0,312 0,308 0,301 0,290 0,286 0,281 0,276 0,258 0,254 0,251 0,249 0,239 0,233 0,227 0,223 0,220 7 15 100 60 13 17 8 46 24 15 11 8 4 7 9 2 20 16 Zastrzeżenia patentowe 1. Oksysól w trójskładnikowym układzie tlenków metali, w którym układ trójskładnikowy oznacza tlenek ołowiu - pentatlenek diwanadu - tritlenek diżelaza o wzorze sumarycznym Pb2FeV3O11. 2. Sposób wytwarzania oksysoli w trójskładnikowym układzie tlenków metali polegający na mieszaniu odpowiednich wanadanów, ujednorodnianiu i wygrzewaniu otrzymanych mieszanin, znamienny tym, że heptaoksodiwanadan diołowiu i tetraoksowanadan żelaza w stosunkach molowych w % jak 50:50 miesza się i ujednorodnia, po czym otrzymaną mieszaninę wygrzewa się w temperaturze 570°C w ciągu 20 godzin, po czym próbkę schładza się do temperatury otoczenia i rozciera otrzymując produkt o wzorze Pb2FeV3O11. 4 PL 209 578 B1 Departament Wydawnictw UP RP Cena 2,46 zł (w tym 23% VAT)Grupy dyskusyjne