Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 234402 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 234402 B1


PL 234402 B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) (21) Numer zgłoszenia: 420569 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej PL 234402 (13) B1 (11) (51) Int.Cl. A61H 3/02 (2006.01) A45B 1/00 (2006.01) (22) Data zgłoszenia: 16.02.2017 Kule łokciowe ortopedyczne (54) (73) Uprawniony z patentu: (43) Zgłoszenie ogłoszono: 29.01.2018 BUP 03/18 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: PL 234402 B1 28.02.2020 WUP 02/20 SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice, PL (72) Twórca(y) wynalazku: ZBIGNIEW HILARY ŻUREK, Katowice, PL TADEUSZ GLINKA, Gliwice, PL JAKUB BERNATT, Tychy, PL 2 PL 234 402 B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku są kule łokciowe ortopedyczne przeznaczone dla osób niepełnosprawnych mających kłopoty z chodzeniem. Kule łokciowe ortopedyczne w rozwiązaniu standardowym nie mają zabezpieczenia przed przewracaniem się, np. osoba używająca kul gdy je oprze o krzesło, fotel lub ścianę, to kula może przewrócić się na podłogę. Osoba używająca kul nie jest pełnosprawna i ma niejednokrotnie trudność z podniesieniem kuli z podłogi. Specjalne rozwiązania kul łokciowych ortopedycznych mają stojak, który zapewnia stabilne ustawienie obu kul na płaskiej powierzchni, co umożliwia uwolnienie czasowe rąk użytkownika. Z opisów patentowych EP1106161 A1, EP1136054 A1, WO2010/0014626 A1 znane są rozwiązania stojaków ze zintegrowanymi trójnogami. Stojaki przedstawione w wymienionych patentach powiększają masę kuli i zwiększają ich cenę. Stojak nie jest pomocny w podniesieniu kuli z podłogi czy ziemi. Znane jest także, z patentów: DE 299 04 693 U1, DE 20 2016 105 727 U1 i DE 20 2007 014 880 U1, rozwiązanie kul ortopedycznych w których w obejmach łokciowych są zamocowane magnesy trwałe. Magnesy trwałe zamocowane w obydwóch kulach znacząco zwiększają ich cenę. Celem wynalazku jest zabezpieczenie kul przed przewracaniem się i umożliwienie podniesienia kuli z ziemi, przy równoczesnym uproszczeniu konstrukcji kul i możliwie minimalnym podniesieniu ich ceny. Według wynalazku kule łokciowe ortopedyczne z zamocowanymi w obejmie łokciowej magnesami trwałymi charakteryzują się tym, że magnesy trwałe są umieszczone w puszkach ferromagnetycznych i na jednej kuli jest zamocowany magnes trwały a w drugiej kuli, na tej samej wysokości, jest zamocowana płytka ferromagnetyczna. Korzystnie jest gdy magnesy trwałe mają w środku otwór poprzez który są przykręcone śrubą niemagnetyczną, do obejmy łokciowej od strony zewnętrznej, a także płytka ferromagnetyczna jest przykręcona śrubą do obejmy łokciowej od strony zewnętrznej. Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykładzie rozwiązania na rysunkach na których: fig. 1 przedstawia parę kul stojących stykających się magnesem trwałym i płytką ferromagnetyczną, fig. 2 magnesy trwałe w puszkach ferromagnetycznych wtopione w tworzywo obejmy łokciowej, fig. 3 magnes trwały w puszce ferromagnetycznej i płytka ferromagnetyczna przykręcone do obejmy łokciowej i fig. 4 stykające się magnesami trwałymi obejmy łokciowe. Kule łokciowe ortopedyczne 1 w obejmach łokciowych 2 mają zamocowane magnesy trwałe 3, korzystnie neodymowe. Jeśli na obydwóch kulach 1 są zamocowane magnesy trwałe 3, to na jeden kuli 1 magnes trwały 3 na biegunowość N, a w drugiej kuli biegunowość S, jak to widać na rysunku fig. 2. Jednak podstawowe rozwiązanie kul ortopedycznych 1 do na jednej kuli 1 jest umieszczony magnes trwały 3 a na drugiej kuli 1, na tej samej wysokości, jest zamocowana płytka ferromagnetyczna 5, jak na rysunku fig. 3. Korzystnie jest gdy magnes trwały 3 jest umieszczony w puszce ferromagnetycznej 4. Magnes trwały 3 i płytka ferromagnetyczna 5 są przyklejone do obejmy łokciowej 2 od strony zewnętrznej bądź są wtopione w tworzywo obejmy łokciowej 2. Magnes trwały 3 może mieć w środku otwór poprzez który jest przykręcone śrubą 6, korzystnie niemagnetyczną, do obejmy łokciowej 2 od strony zewnętrznej, a także płytka ferromagnetyczna 5 może być przykręcona śrubą do obejmy łokciowej od strony zewnętrznej. Kule łokciowe z magnesami trwałymi 3 są wygodne w użyciu dla osoby niepełnosprawnej. Przy odstawianiu kul 1 można je połączyć, jak na rysunku fig. 1, wykorzystując siłę generowaną przez magnes trwały 3 i oprzeć je np.: o ścianę, fotel, krzesło, biurko i inne urządzenia, kule 1 nie przewracają się, co umożliwia użytkownikowi zwolnienie obu rąk. Gdy jedna kula 1 upadnie na podłogę lub na ziemię, to drugą kulą 1 można ją podnieść bez schylania się. Przedstawione rozwiązania są proste w realizacji, bazują bowiem na magnesach trwałych 3, a ułatwiają osobie niepełnosprawnej posługiwania się kulami. Puszka ferromagnetyczna 4 koncentruje pole magnetyczne przez co zwiększa siłę przyciągania magnesu trwałego 3, a ponadto linie pola magnetycznego nie rozchodzą się w przestrzeni i pole magnetyczne nie oddziałuje na łokieć osoby niepełnosprawnej. Zastosowanie w jednej kuli 1 płytki 5 ferromagnetycznej, zamiast magnesu 3, obniża cenę pary kul 1. PL 234 402 B1 3 Zastrzeżenia patentowe 1. Kule łokciowe ortopedyczne z zamocowanymi w obejmie łokciowej magnesami trwałymi, znamienne tym, że magnesy trwałe (3) są umieszczone w puszkach ferromagnetycznych (4) i na jednej kuli (1) jest zamocowany magnes trwały (3), a w drugiej kuli (1), na tej samej wysokości, jest zamocowana płytka ferromagnetyczna (5). 2. Kule według zastrz. 1, znamienne tym, że korzystnie gdy magnesy trwałe (3) mają w środku otwór poprzez który są przykręcone śrubą (6) niemagnetyczną do obejmy łokciowej (2) od strony zewnętrznej, a także płytka ferromagnetyczna (5) jest przykręcona śrubą do obejmy łokciowej od strony zewnętrznej. Rysunki 4 PL 234 402 B1Grupy dyskusyjne