Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 25297 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 25297 B1


PL 25297 B1

Warszawa, 4 października 1937 r. ,-v RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY Nr 25297. Sławomir Karwacki KI. 53 c, 3/03. (Liszki, Polska). Środek do konserwowania wyrobów masarskich. Zgłoszono 5 listopada 1935 rUdzielono 27 lipca 1937 r. Przedmiotem wynalazku niniej szego jest środek do konserwowania wyrobów masarskich. Jak wiadomo, przy dłuższym przechowywaniu wyroby te pokrywają się działa jednocześnie odstraszająco na owa? dy. Domieszka kalafonii utrwala kwas sa? licylowy na powłoce wyrobów masarskich, a spirytus służy do rozpuszczenia wszyst? pleśnią białą lub zieloną, która nadżera ich powłokę, wskutek czego do mięsa przedostają się drobnoustroje szko? dliwe, a nawet niebezpieczne dla zdro? wia. kich składników. Środek według wyna? lazku, rozsmarowany na powłoce wyrobów masarskich, pozostaje po wyparowaniu spirytusu w postaci trwałego osadu zabez? pieczającego wyrób masarski przed ple? śnieniem i psuciem się. Według wynalazku czynnikiem konser? wującym wyroby masarskie jest spirytuso? wy roztwór kwasu salicylowego z domiesz? ką kalafonii i środków przeciwgnilnych, np. olejków eterycznych. Jeżeli stosuje się np. olejek goździkowy, to jego zapach Wyroby masarskie zabezpiecza się środkiem według wynalazku w ten sposób, że smaruje się tym środkiem ich powłokę, np. za pomocą pędzla, lub wyroby te zanu? rza się w tym środku. Środek według wynalazku może mieć np. skład następujący: olejku kolendrowego 1 * olejku kminkowego 1,5 olejku goździkowego 3 kalafonii 20 kwasu salicylowego 120 i spirytusu 95%-owego 1000 g, g, g( g, g g Zastrzeżenia patentowe. 1. Środek do konserwowania wyrobów masarskich, znamienny tym, że składa się z rozpuszczonego w spirytusie kwasu sali? cylowego z domieszką olejków eterycznych i kalafonii. 0,1 1 tego środka wystarcza do zabez? pieczenia kilkudziesięciu kilogramów wy? robów masarskich, dzięki czemu środek ten jest tani w użyciu. Poza taniością, łatwo? ścią w użyciu i całkowitą nieszkodliwością dla zdrowia środek konserwujący o poda? nym wyżej składzie posiada bardzo przy? jemny zapach dostosowany do zapachu wy? robów masarskich. 2. Środek do konserwowania według zastrz. 1, znamienny tym, że składa się np. z 1 g olejku kolendrowego, 1,5 g olejku kminkowego, 3 g olejku goździkowego, 20 g kalafonii, 120 g kwasu salicylowego i 1000 g spirytusu. Sławomir Karwacki. Zastępca: Dr. A. Ponikło, rzecznik patentowy. /K-, Druk L. Bogusławskiego i Ski, Warszawa.

Grupy dyskusyjne