Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 26727 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 26727 B1


PL 26727 B1

Wamawa, M 1*38 c 1 ' s> PAT e% fłtef 3]4t 4-.1. IbL3LIO""i Ł.-- RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY Nr 26727. KI. 33 d, 4/01. Ministerstwo Spraw Wojskowych (Warszawa, Polska). Manierka aluminiowa. Zgłoszono 21 czerwca 193 7 r. Udzielono 27 maja 1938 r. Manierka aluminiowa według wynalaz? ku posiada szeroki otwór, który pozwala na dogodne nalewanie i picie oraz ułatwia utrzymanie wnętrza manierki w czystości. Kształt i żeberkowate wytłoczenia manier? ki wzmacniają jej odporność na zgniecenie. Śrubowe zamknięcie manierki z uszczelką jest łatwe w użyciu, szczelne i nie otwiera? jące się samoczynnie. lf 3), wykonanego z jednego kawałka bla? chy aluminiowej o kształtach, pokazanych na rysunku, pierścienia 1 z gwintem, osa? dzonego na wskazanej szyjce, kapturka, wykonanego z jednego kawałka blachy alu? miniowej. Kapturek ten posiada wewnętrz? ny gwint 9! do nakręcania na gwintowany pierścień szyjki 1 zbiornika manierki. Na środku wierzchu kapturka jest wtiitowana Manierka według wynalazku jest przed? stawiona na załączonym rysunku, na któ? rym fig, 1 przedstawia widok manierki z boku, fig, 2 ? zamykający kapturek, czę? ściowo w przekroju, fig, 3 ? widok! ma? nierki z góry. Manierka aluminiowa składa się z na? stępujących części: zbiornika z szyjką (fig. gałka 5, która posiada wewnętrzny gwin? towany otwór na sworzeń metalowy 7. Sworzeń ten przytrzymuje uszczelkę 6 korkową lub z innego materiału za po? mocą płytki z blachy aluminiowej 8. Kap? turek jest połączony ze zbiornikiem ma? nierki za pomocą łańcuszka, którego koń? ce są przymocotwane do uszka 2 zbiorni- ka i gałki 5 kapturka. Łańcuszek składa 2. Manierka aluminiowa według zastrz. 1, znamienna tym, że posiada szeroką gwin? towaną z zewnątrz szyjkę, na którą nakrę? ca się kapturek, zaopatrzony w płaską uszczelkę. się z ogniwek 4 i łączników 3. Uszczelka może być łatwo wymieniona i jest zabezpieczona od zniekształcenia się pod wpływem różnych temperatur noszo? nych w manierce cieczy. Zastrzeżenia patentowe. 1. Manierka aluminiowa dowolnej po? jemności o kształcie spłaszczonej bańki, znamienna tym, że jej boczna ścianka jest falista, w celu zabezpieczenia jej od zgnie? cenia. 3. Manierka aluminiowa według zastrz. 2, znamienna tym, że uszczelka jest przy? ciśnięta do płaskiej ścianki kapturka za po? mocą płytki, przytrzymywanej gwintowa? nym sworzniem, wkręconym w gałkę, umo? cowaną na wierzchu kapturka. Minis t e r s tw o Spraw Wojskowych. Do opisu patentowego Nr 2672?. bruk L. Bogusławskiego i Ski, Warszaw-.


Grupy dyskusyjne