Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 61176 Y1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 61176 Y1


PL 61176 Y1

SGZEMPUBZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA ? OPIS OCHRONNY ? PL ? 61176 y ,7 WZORU UŻYTKOWEGO q Y1 (2\j Numer zgłoszenia: 111596 s~*\ Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej A01M 5/00 @ Data zgłoszenia: 09.11.2000 Pułapka na owady uskrzydlone (43) Zgłoszenie ogłoszono: 20.05.2002 BUP 11/02 (73) Uprawniony z prawa ochronnego: Akademia Techniczno-Rolnicza im. JJ. Śniadeckich, Bydgoszcz, PL (45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono: 28.02.2005 WUP 02/05 w2) Twórca wzoru użytkowego: Wojciech Śliwa, Bydgoszcz, PL Dariusz Piesik, Maksymilianowo, PL Piotr Tabaka, Żołędowo, PL n 15 g g 2uóU% Pułapka na owady uskrzydlone Przedmiotem wzoru użytkowego jest pułapka na owady uskrzydlone zwłaszcza korniki. Z literatury znane są pułapki na owady uskrzydlone, które składają się z części stałej w postaci lejka oraz zbiornika tkaninowego służącego do magazynowania owadów. W czasie eksploatacji okazało się, że zbiorniki tkaninowe ulegają uszkodzeniu wskutek wiatru oraz w trakcie zawieszania bądź zdejmowaniu pułapek z drzew. Celem wzoru użytkowego jest opracowanie konstrukcji pułapki, która może być stosowana samoistnie względnie może być składana w postaci zestawów o dowolnej długości umożliwiając chwytanie owadów na kilku poziomach. Pułapka według wzoru charakteryzuje się tym, że kształt stożkowy czaszy wyznacza stosunek średnicy D do wysokości H jak 3,3-3,5:1 natomiast część cylindryczna ma szereg wzdłużnych elastycznych wycięć, których powierzchnię wyznacza stosunek wysokości do szerokości jak 2:1. Pułapka przedstawiona została na rysunku w sposób schematyczny. Pułapka według wzoru składa się z czaszy l oraz części cylindrycznej 3 , które tworzą konstrukcyjną całość. Część cylindryczna 3 w pobliżu czaszy 1 ma kołnierzowe odsądzenie 2 , zaś u dołu na obwodzie ma wycięcia wzdłużne 4 w których stosunek wysokości do szerokości wynosi jak 3,3 : 1. Kształt czaszy 1 wyznacza stosunek średnicy D do jej wysokości H jak 2 : 1. Część cylindryczna 3 zamknięta jest od dołu zbiornikiem 5 . Pułapka według wzoru nadaje się do stosowania samoistnie względnie może być utworzona z dowolnej ilości powtarzających się elementów. Stosowanie kilku pułapek umożliwia łapanie owadów na kilku poziomach zwiększając skuteczność działania pułapki. Akafltełiiiamjaenikiu- Rolniczej Rzecznik Patentowy w E^cf^uozezy inż.'Bogdan Jankowski 111536 Zastrzeżenie ochronne Pułapka na owady uskrzydlone składająca się z czaszy w kształcie stożka części cylindrycznej oraz zbiornikiem znamienna tym, że kształt stożkowy czaszy wyznacza stosunek średnicy D do wysokości H jak 3,0-3,5 : 1, natomiast część cylindryczna / 3 / na obwodzie ma wycięcia wzdłużne / 4 /, których powierzchnię wyznacza stosunek wysokości do szerokości jak 2:1. Pełnomocnik Rzecznik Patentowy Akademii Techniczoo-Rolniczej> wJ3yqgo;izczy 'inż. Bogdą^fankowski ió ,~lfil/ ^ Rzecznik 'Ptffeńfo toy Akademii Technicz^-Roiniczej, w S^giszczy Bogdan 'J&ńkowski -^Grupy dyskusyjne