Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 67399 Y1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 67399 Y1


PL 67399 Y1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (19) PL (11) 67399 Y1 (13) (21) Numer zgłoszenia: 120949 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 20.04.2012 (51) Int.Cl. F23L 17/00 (2006.01) F24F 7/06 (2006.01) (54) Wyciąg kominowy (43) Zgłoszenie ogłoszono: (73) Uprawniony z prawa ochronnego: 28.10.2013 BUP 22/13 DOBOSZ SŁAWOMIR USŁUGI MECHANICZNO ELEKTRYCZNE UMEKS, Stróżewko, PL (45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono: 30.09.2014 WUP 09/14 (72) Twórca(y) wzoru użytkowego: SŁAWOMIR DOBOSZ, Stróżewko, PL PL 67399 Y1 2 PL 67 399 Y1 Opis wzoru Przedmiotem wzoru użytkowego jest wyciąg kominowy z wspomaganiem ciągu szczególnie do przewodów kominowych w gospodarstwach domowych i w przemyśle. Znane dotychczas i stosowane wentylatory były umieszczane na zewnątrz przewodów kominowych np. w okapach kuchennych lub wyciągach łazienkowych. Wentylatory wspomagające ciąg są stosowane również w konstrukcjach kotłów grzewczych tak jak znany z opisu patentowego PL 160509 wentylator podmuchowy i wyciągu spalin. Znany jest też z opisu wzoru użytkowego 61624 wentylator zwłaszcza do kominków, stosowany w instalacji kominka usprawniający proces rozprowadzania ciepła wytwarzanego w palenisku kominka. Rozwiązania te maja nieduży wpływ na zakłócenie ciągu kominowego wywołane warunkami atmosferycznymi np. niekorzystny wiatr czy brak naturalnego ciągu. Istotę wzoru użytkowego stanowi kanał chłodzący z umieszczonym wewnątrz silnikiem wentylatora, przy czym łopatki wentylatora znajdują się nad kanałem chłodzącym. Wyciąg kominowy według wzoru użytkowego zapewnia ciąg bez względu na warunki atmosferyczne oraz bez względu na długość i stopień skomplikowania instalacji kominowej. Umożliwia również pracę ciągłą ponieważ jest chłodzony zimnym powietrzem, co chroni silnik wentylatora przed przegrzaniem wywołanym wysoką temperaturą spalin. Korzystnymi zjawiskami wywołanymi zastosowaniem wyciągu według wzoru jest również możliwość szybkiego rozpalania ognia w palenisku jak i brak dymienia przy otwartym palenisku. Przedmiot wzoru użytkowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, w przekroju poprzecznym. W kanale wyciągowym 4 przewodu kominowego 5 umieszczony jest kanał chłodzący 1. Wejście kanału chłodzącego 1 umieszczone jest poza kanałem wyciągowym 4, co umożliwia zasysanie zimnego powietrza 6. Zimne powietrze zasysane jest do kanału chłodzącego 1 przez łopatki wentylatora 3, które jednocześnie zasysają gorące spliny 7 z przewodu kominowego 5. W kanale chłodzącym 1 umieszczony jest silnik wentylatora 2, co umożliwia jego chłodzenie strumieniem zimnego powietrza 6 i chroni go przed przegrzaniem umożliwiając stałą pracę. Kanały kominowe wykonane są z blachy kwasoodpornej a nad przewodem kominowym 5 umieszczony jest daszek ochronny 8. Zastrzeżenie ochronne Wyciąg kominowy zaopatrzony w wentylator, znamienny tym, że posiada kanał chłodzący (1) z umieszczonym wewnątrz silnikiem wentylatora (2), przy czym łopatki wentylatora (3) znajdują się nad kanałem chłodzącym (1). PL 67 399 Y1 3 Rysunek 4 PL 67 399 Y1 Departament Wydawnictw UPRPGrupy dyskusyjne