Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 68328 Y1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 68328 Y1


PL 68328 Y1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (19) PL (11) (13) (21) Numer zgłoszenia: 121254 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 68328 Y1 (51) Int.Cl. E06B 3/76 (2006.01) E06B 1/12 (2006.01) (22) Data zgłoszenia: 08.08.2012 Oszczędnościowe metalowe drzwi bez strony otwierania (54) (73) Uprawniony z prawa ochronnego: (43) Zgłoszenie ogłoszono: 17.02.2014 BUP 04/14 PORTA KMI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bolszewo, PL (45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono: 29.04.2016 WUP 04/16 (72) Twórca(y) wzoru użytkowego: PL 68328 Y1 JACEK ZYGMUNT SARNOWSKI, Gdynia, PL 2 PL 68 328 Y1 Opis wzoru Przedmiotem wzoru użytkowego są oszczędnościowe metalowe drzwi bez strony otwierania, czyli z możliwością wyboru strony otwierania. Znane dotychczas drzwi mają ustaloną jednoznacznie stronę otwierania (lewą lub prawą), która jest określana na etapie produkcji. Standardowe skrzydła metalowe posiadają także dwa płaszcze (zewnętrzny i wewnętrzny), które w połączeniu z ramą nośną stanowią o sztywności danego skrzydła. W rozwiązaniu według wzoru skrzydło drzwiowe posiada mocowania dwóch zawiasów rozmieszczone na jednej z krawędzi bocznych skrzydła symetrycznie względem jego górnej i dolnej krawędzi oraz odpowiadające miejscom rozmieszczenia mocowań zawiasów na ościeżnicy, jak również mocowanie zamka umieszczone w połowie wysokości skrzydła na przeciwległej krawędzi bocznej. Skrzydło jest zespołem ruchomym wieszanym na ościeżnicy. Ościeżnica posiada dwa stojaki, na których są umieszczone, symetrycznie względem górnej i dolnej krawędzi, mocowania dwóch zawiasów oraz po jednym mocowaniu zamka w połowie wysokości każdego ze stojaków. Ościeżnica spełnia funkcję ramy osadzonej na stałe w świetle otworu w murze, na której powieszone jest skrzydło. Skrzydło drzwiowe może być łączone z ościeżnicą w jednym z trzech wariantów: w podstawowej pozycji skrzydła, w pozycji obróconej o kąt 180 stopni tylko w płaszczyźnie pionowej (co powoduje zmianę strony otwierania drzwi z lewej na prawą lub z prawej na lewą oraz jednocześnie zmianę strony skrzydła z przedniej na tylną lub z tylnej na przednią) albo w pozycji obróconej o kąt 180 stopni zarówno w płaszczyźnie pionowej, jak i poziomej (co powoduje zmianę strony otwierania drzwi z lewej na prawą lub z prawej na lewą bez zmiany strony skrzydła z przedniej na tylną lub z tylnej na przednią). Skrzydło od strony zewnętrznej korzystnie posiada płaszcz zewnętrzny, a od strony wewnętrznej ma wzmocnienia konstrukcyjne poziome i pionowe. Skrzydło korzystnie posiada w płaszczu zewnętrznym po jednym otworze wentylacyjnym rozmieszczonym symetrycznie w górnej oraz dolnej części płaszcza. Drzwi korzystnie posiadają symetryczne (dwustronne) okucia (zawiasy, zamki). Mocowania zawiasów na ościeżnicy mają korzystnie postać nitów gwintowanych. Funkcja drzwi polegająca na możliwości wyboru strony otwierania polega na tym, że drzwi mogą być prawe lub lewe w zależności od potrzeby. Cecha ta jest możliwa do zrealizowania za pomocą specjalnych mocowań, a także specjalnie wykonanych okuć, tj. zamka i zawiasów. Stosowanie rozwiązania według wzoru przynosi korzystne skutki w logistyce i wielkości stanów magazynowych u producentów i sprzedawców drzwi. Wyklucza także możliwość popełnienia błędu przy zamawianiu wyrobu, dotyczącego parametru strony drzwi (drzwi prawe ? drzwi lewe). Zastosowanie płaszcza tylko z jednej strony skrzydła pozwala zminimalizować koszty produkcji drzwi. Przedmiot zgłoszenia został przedstawiony na rysunku, na którym Fig. 1 przedstawia widok ogólny skrzydła drzwiowego i ościeżnicy (strona przednia i strona tylna). Metalowe skrzydło drzwiowe (1) posiada mocowania dwóch zawiasów (3a) rozmieszczone na jednej z krawędzi bocznych skrzydła symetrycznie względem jego górnej i dolnej krawędzi oraz odpowiadające miejscom rozmieszczenia mocowań dwustronnych zawiasów (3b) w postaci nitów gwintowanych na metalowej ościeżnicy (2). Skrzydło posiada również mocowanie dwustronnego zamka (4a) umieszczone w połowie wysokości skrzydła na przeciwległej krawędzi bocznej. Ościeżnica (2) posiada dwa stojaki (5), na których są umieszczone, symetrycznie względem górnej i dolnej krawędzi, mocowania dwóch dwustronnych zawiasów (3b) oraz po jednym mocowaniu dwustronnego zamka (4b) w połowie wysokości każdego ze stojaków (5). Skrzydło (1) od strony zewnętrznej posiada płaszcz zewnętrzny (6), a od strony wewnętrznej ma trzy wzmocnienia konstrukcyjne poziome (7), umieszczone w dolnej, środkowej i górnej części skrzydła (1), oraz dwa pionowe (8), umieszczone przy bocznych krawędziach skrzydła. Skrzydło (1) posiada w płaszczu zewnętrznym (6) po jednym otworze wentylacyjnym (9) rozmieszczonym symetrycznie w górnej oraz dolnej części płaszcza (6). Zastrzeżenia ochronne 1. Oszczędnościowe metalowe drzwi bez strony otwierania, składające się z ościeżnicy i ze skrzydła drzwiowego, znamienne tym, że skrzydło drzwiowe (1) posiada mocowania dwóch zawiasów (3a) rozmieszczone na jednej z krawędzi bocznych skrzydła symetrycznie względem jego górnej i dolnej krawędzi oraz odpowiadające miejscom rozmieszczenia mocowań zawiasów (3b) na ościeżnicy (2), jak również mocowanie zamka (4a) umieszczone w połowie wysokości skrzydła na przeciwległej krawędzi PL 68 328 Y1 3 bocznej, a ościeżnica (2) posiada dwa stojaki (5), na których są umieszczone, symetrycznie względem górnej i dolnej krawędzi, mocowania dwóch zawiasów (3b) oraz po jednym mocowaniu zamka (4b) w połowie wysokości każdego ze stojaków (5). 2. Drzwi według zastrz. 1, znamienne tym, że skrzydło (1) od strony zewnętrznej posiada płaszcz zewnętrzny (6), a od strony wewnętrznej ma wzmocnienia konstrukcyjne poziome (7) i pionowe (8). 3. Drzwi według zastrz. 1 albo 2, znamienne tym, że skrzydło (1) posiada w płaszczu zewnętrznym (6) po jednym otworze wentylacyjnym (9) rozmieszczonym symetrycznie w górnej oraz dolnej części płaszcza (6). 4. Drzwi według któregokolwiek zastrz. 1?3, znamienne tym, że posiadają symetryczne (dwustronne) okucia (zawiasy, zamki). 5. Drzwi według któregokolwiek zastrz. 1?4, znamienne tym, że mocowania zawiasów (3b) na ościeżnicy (2) mają postać nitów gwintowanych. 4 PL 68 328 Y1 Rysunek Departament Wydawnictw UPRPGrupy dyskusyjne