Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 7608 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 7608 B1


PL 7608 B1

14 sierpnia 1928 r. >n- K O PATe*// H04q 5/00 4h RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS Nr 7608. PATENTOWY KI. 21 a4 Adolf Horkiewicz (Warszawa, Polska). 67. Ustrój kondensatora stałego powietrznego. Zgłoszono io listopada 1926 r. Udzielono 23 maja 1927 r. W wielu układach, stosowanych w radjotechnice, zachodzi potrzeba użycia kon? densatora stałego o najmniejszej stratności. Straty w kondensatorach powodowane są głównie używanym dialektrykiem i dla? tego, w celu otrzymania kondensatora o możliwie małych stratach elektrycznych, stosowane są kondensatory tak zwane po? chronią dostatecznie płytek od kurzu, któ? ry, pokrywając zczasem płytki konden? satora, wywiera bardzo ujemny wpływ na elektryczne działanie kondensatora. 3) Wobec stosowania przeważnie pro? stokątnej formy płytek, kondensator jest dość ciężki i niewygodny w montażu. 4) Kondensatory zmontowane na pły? tach izolujących, nie usuwają możliwości wietrzne, t j. takie, w których rolę dialektryka pomiędzy płytami kondensatora od? strat przez izolację, która to przeważnie nie jest zbyt wysokiego gatunku, gdyż pogrywa powietrze. , trzeba jej dużo dla otrzymania mechanicz? Znane dotychczas ustroje tych konden? nej wytrzymałości kondensatora. satorów posiadają wiele wad, a miano? Przedmiot wynalazku usuwa wyszcze? wicie: 1) Będąc zmontowane w formie otwar? tej, nie chronią płytek od zgięcia, co łatwo może spowodować krótkie zwarcie. gólnione powyżej wady. Jest to konden? sator powietrzny, składający się ze śruby /, na której osadzone są okrągłe płytki a, oddzielone jedna od drugiej przez szajbki d, które to jednocześnie zamocowują te 2) Dzięki tejże formie otwartej, nie płytki. Druga powierzchnia kondensatora powstaje z szeregu tłoczonych talerzyków . 6, z otworem w centrze o średnicy więk? szej f niż średnica szajbek d, tak, iż by nie było dotykania pomiędzy obydwoma serjami płytek. zapomocą dwóch talerzyków końcowych, stożkowej formy e, podkładek izolują? cych z wysokowartościowego materjału izolującego c, jak np. bursztyn, szkło, kwarc i t. p., oraz muterek d. Powierzchnia talerzyków na obwodzie ukształtowaną jest w taki sposób, by każ? dy następny talerzyk, nakładany na po? przedni, trafiał na dokładnie dopasowane wgłębienie poprzedniego, i w ten sposób nie może się przesunąć, ani też zmienić swojej odległości. Cały szereg talerzyków, zestawionych w powyższy sposób tworzy Doprowadzenie kontaktów odbywa się wprost pod nakrętki na końcach konden? satora, a umocowywanie jego bezpośred? nio na drutach doprowadzających. Powyż? sze całkowicie usuwa wady 4), Z a str ze że ni a patentowe. 1. Kondensator stały powietrzny, zna? mienny tern, iż składa się z koncentrycz? nych płytek metalowych, z których jedne nazewnątrz zakryty cylinder, w przekroju zaś przedstawia, jak to widoczne na rysun? ku, drugą serję płytek kondensatora. Dzię? ki utworzeniu nazewnątrz zakrytego cylin? dra, kondensator ten jest zabezpieczonym od kurzu i chroni całkowicie jedne i dru? gie płytki oA zgięcia, i w ten sposób nie posiada wady 1) i 2). Zastosowanie okrągłej formy płytek, osadzone są na osi, drugie zaś w kształcie talerzyków opierają się jeden na drugim i tworzą w ten sposób zakryty nazewnątrz cylinder. 2. Kondensator według zastrz. 1, zna? mienny tern, iż posiada kształt cylindra, zakończonego z obydwu stron stożkami. 3. Kondensator według zastrz. 1 i 2, znamienny tern, iż izolator oddzielający serje płytek zewnętrznych i wewnętrznych oraz zagięcia płytek b na obwodzie pozwa? la stosować do wyrobu płytek bardzo cienką blachę i daje kondensator lekki i łatwy w montażu, usuwając w ten sposób wadę 3). Oddzielenie wzajemne serji płytek ze? wnętrznych i wewnętrznych, oraz ich ostateczne umocowanie uskutecznione* jest od siebie użyty jest w postaci podkładek z wysokowartościowego materjału izola? cyjnego, osadzonych na osi kondensatora. Adolf Horkiewicz. Do opisu patentowego Nr 7608. Druk L. Bogusławskiego, Warszawa.


Grupy dyskusyjne