Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 93457 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 93457 B1


PL 93457 B1

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA OPIS PATENTOWY 93457 Patent dodatkowy do patentu nr MKP B65d 77/18 B65d 33/06 Zgłoszono: 11,05.74 (P. 171011) Pierwszeństwo: URZĄD PATENTOWY PRL Zgłoszenie ogłoszono: 01.12.75 Opis patentowy opublikowano: 31.10.1977 B65D 33/0 Twórcy wynalazku: Włodzimierz Dahlig, Alicja Popiel Uprawniony z patentu: Politechnika Warszawska, Warszawa (Polska) Sposób zamykania przedmiotów w torebkach, zwłaszcza z folii z tworzyw sztucznych 2 Przedmiotem wynalazku jest sposób zamykania różnego rodzaju przedmiotów galanteryjnych, za? Średnica elastycznego większa, od średnicy kółka jest odpowiednio pierścienia zaciskającego bawek, produktów żywnościowych i innych w to? rebkach stanowiących ich opakowanie jednost? kowe. a wielkości ich są odpowiednio dobrane w zaleź-, ności od wielkości torebki, grubości i sztywności jej ścianek, a także wymiaru i ciężaru opakowywa- W dotychczasowej praktyce przedmioty znajdu? jące się w obrocie handlowym opakowywano nych w tę torebkę przedmiotów. Korzystne jest jeśli wewnętrzna ścianka pierścienia zaciskowego jest karbowana lub ząbkowana. Sposób według wynalazku nie tylko pozwala na 10 w torebki na przykład z folii polietylenowej, za? mykane najczęściej albo gumką albo spinaczem drucianym. Sposoby te nie tylko nie gwarantują dokładnego i pewnego zamknięcia, ale wpływają łatwe, pewne, dokładne i estetyczne zamknięcie przedmiotów opakowywanych w torebki, lecz do? datkowo polepsza poriatywność tych opakowań, na gorszą estetykę opakowania obniżając tym sa? mym ogólny wygląd opakowanego artykułu. Znane są również zaniknięcia w formie zawle? czek wykonanych z polietylenu, które po zadżieżgnięciu zazębiają się o specjalnie wyprofilowane poprzeczne karby lufo występy. Zamykanie w ten sposób jest dość skomplikowane i wymaga pewnej wprawy manualnej, a poza tym nie zapewnia właściwej estetyki. gdyż kółko na którym jest zawieszona zaciśnięta pierścieniem torebka może służyć jednocześnie 15 jako uchwyt ułatwiający przenoszenie. Przedmiot wynalazku jest bliżej objaśniony i na przykładzie wykonania w związku z rysunkiem, na którym fig. 1 przedstawia widok zamkniętej torebki z przodu, a fig. 2 ? widok z boku. Aby zamknąć w torebce opakowany w nią przedmiot, najpierw zwija się jej górną, otwartą część, zakłada się elastyczne kółko 2 zaginając jednocześnie tę zwi? Wad tych nie" wykazuje sposób według wyna? lazku, który polega na założeniu na zwiniętą górną otwartą część torebki elastycznego kolka, zagięciu tej zwiniętej części torebki do dołu i kolejnym zasunięciu poprzez ściśnięte elastyczne kółko sztywnego pierścienia zaciskającego zamykaną niętą część do dołu i nasuwa poprzez ściśnięte 25 część torebki wraz ze zwiniętą, zagiętą jej częścią. kółko 2 zaciskowy pierścień 3, który po rozpro? stowaniu kółka 2 znajduje się pod nim dociskając zwiniętą i zagiętą część torebki 1 do pozostałej jej części. 43 457 43 457 Zastrzeżenie patentowe Sposób zamykania przedmiotów w torebkach, zwłaszcza z folii z tworzyw sztucznych, znamienny tym, że na ziwtimięitą, górną oitiwairtą część itoreibkii (1) nakłada się elastyczne kółko (2) zaginając jedno? cześnie tę część torebki i nasuwa poprzez ściśnięte elastyczne kółko (2) sztywny pierścień (3) zaciska? jący torebkę (1) pod kółkiem (2). Fig. i ^ Fig. 2 LZG Z-d Nr 2 ? 976/77 110 egz. form. A-4 Cena 10 zł

Grupy dyskusyjne