Money.plTechnologiePrzemysłProgram Infrastruktura i Środowisko
Projekty z Programu Infrastruktura i Środowisko
Międzynarodowe Centrum Kultur w Kielcach

Międzynarodowe Centrum Kultur w Kielcach

Obiekt Międzynarodowego Centrum Kultur (MCK) w Kielcach stanowi nową siedzibę Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga i jest wielofunkcyjnym miejscem spotkań artystycznych.

Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej

Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej

Inwestycja objęła gruntowny remont dużej i kameralnej sali koncertowej w istniejącym budynku Filharmonii oraz budowę budynku zaplecza socjalno-administracyjno-technicznego.

Renowacja Teatru Starego w Lublinie

Renowacja Teatru Starego w Lublinie

Teatr Stary mieści się w najstarszym budynku teatralnym w Polsce, który został wybudowany w 1822 roku. W latach 80-tych XX wieku przestał być użytkowany i stopniowo ulegał zniszczeniu. Dzięki środkom unijnym w 2012 r. zakończono prace remontowe w Teatrze Starym, które przywróciły budynek do czasów jego świetności.

Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4

Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4

Obwodnica Rzeszowa w północnej części miasta jest przedsięwzięciem, którego początek sięga roku 2003. Miasto wybudowało dotychczas 2,6 km drogi. Zrealizowane prace były częściowo finansowane ze środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej oraz środków budżetu państwa. Kontynuacją tych działań jest budowa drogi łączącej drogę krajową nr 4 w północno-wschodniej części Rzeszowa z autostradą A-4 i drogą ekspresową S-19. Inwestycja była przygotowywana w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa

Celem projektu jest usprawnienie zarządzania ruchem i transportem publicznym w Rzeszowie poprzez rozbudowę systemu inteligentnego systemu transportu drogowego.

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa

Projekt obejmuje budowę nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie nowopowstających osiedli oraz obszarów przyłączonych do Rzeszowa. W chwili rozpoczęcia realizacji projektu były to tereny pozbawione możliwości przyłączenia do systemu kanalizacji sanitarnej. Celem projektu była poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Rzeszowa poprzez rozwój infrastruktury sieci kanalizacji sanitarnej.

Budowa Narodowego Forum Muzyki

Budowa Narodowego Forum Muzyki

Wrocław jest miastem, w którym organizuje się wiele znaczących projektów kulturalnych o ponadregionalnym i międzynarodowym charakterze. Obecnie jednak brak w nim obiektu, który pozwoliłby na przygotowanie dużych przedsięwzięć kulturalnych, zwłaszcza koncertowych, przeznaczonych dla większej liczby widzów.

Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie - etap II

Rewaloryzacja Zespołu Opactwa Cystersów wraz z otoczeniem w Krzeszowie - etap II

Założone w 1292 roku cysterskie opactwo położone jest w dolinie niedaleko Kamiennej Góry, w Sudetach. Od czasów średniowiecza aż po koniec XVIII wieku wywierało ono znaczący wpływ na gospodarkę całego regionu. Zespół klasztorny nazywany perłą baroku, jest jednym z najcenniejszych obiektów polskiej części Europejskiego Szlaku Cystersów oraz jedynym obiektem pocysterskim, uznanym przez Prezydenta RP za Pomnik Historii.

Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi

Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi

Nowy most w Toruniu stanie się odcinkiem przebiegu drogi krajowej nr 1 znajdującej się w sieci TEN-T, przebiegającej przez miasto. Będzie też stanowił alternatywną przeprawę mostową przez Wisłę w stosunku do autostrady A-1. Jego obecność pozwoli również na odsunięcie ruchu tranzytowego od toruńskiej starówki, która jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Muzeum biograficzne Fryderyka Chopina w Warszawie

Muzeum biograficzne Fryderyka Chopina w Warszawie

Muzeum Fryderyka Chopina to najnowocześniejsze muzeum biograficzne w Europie. Posiada największą na świecie kolekcję pamiątek szopenowskich. Znajdujące się w zbiorach autografy Fryderyka Chopina w 1999 roku zostały wpisane na światową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Główna siedziba Muzeum Fryderyka Chopina znajduje się w położonym na skarpie nadwiślańskiej - Zamku Ostrogskich.

nowsze
1 2 3 4
Grupy dyskusyjne