Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłProgram Infrastruktura i ŚrodowiskoKonferencje i szkolenia
Konferencje i szkolenia

Energia w Miastach - polsko-szwedzka konferencja

Energia w Miastach - polsko-szwedzka konferencja

Wczoraj zakończyła się dwudniowa konferencja pn. Energia w miastach, organizowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Ambasadę Szwecji w Polsce. Przedstawiciele samorządów z Polski i Szwecji mieli okazję wymienić się doświadczeniami dotyczącymi rozwoju miast przyjaznych środowisku.

Materiały z warsztatów na temat procedury oceny oddziaływania na środowisko dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko

Materiały z warsztatów na temat procedury oceny oddziaływania na środowisko dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko

Udostępniamy Państwu materiał z warsztatów dotyczących procedury oceny oddziaływania na środowisko dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko zorganizowanych z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Warsztaty odbyły się w dniach 11-12 lutego 2013 r. w Warszawie.

Przygotowanie i realizacja projektów spalarniowych - warsztaty dla beneficjentów

Przygotowanie i realizacja projektów spalarniowych - warsztaty dla beneficjentów

Omówienie unijnych oraz krajowych wymogów związanych z oceną oddziaływania na środowisko, wymiana doświadczeń, a także rozmowy o zagrożeniach, jakie mogą pojawić się podczas realizacji instalacji spalarniowych były głównymi celami warsztatów zorganizowanych z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Odbywające się 11-12 lutego 2013 r. spotkanie, zainaugurował wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło.

Konferencja "Systemy wsparcia energetyki odnawialnej - dobre praktyki i perspektywy"

Konferencja "Systemy wsparcia energetyki odnawialnej - dobre praktyki i perspektywy"

17 grudnia 2012 r. w Warszawie odbędzie się konferencja pn. "Systemy wsparcia energetyki odnawialnej - dobre praktyki i perspektywy" organizowana przez Ministerstwo Gospodarki - Instytucję Pośredniczącą Programu Infrastruktura i Środowisko.

Konferencja sektorów środowiska i energetyki Programu Infrastruktura i Środowisko

Konferencja sektorów środowiska i energetyki Programu Infrastruktura i Środowisko

11-12 października 2012 r. w Poznaniu odbyła się konferencja dla przedstawicieli sektorów środowiska i energetyki Programu Infrastruktura i Środowisko pn. "Środowisko i Energetyka - od odpadów do energii".

Szkolenia dla beneficjentów oraz instytucji w systemie zarządzania Programem Infrastruktura i Środowisko

Szkolenia dla beneficjentów oraz instytucji w systemie zarządzania Programem Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w Szkoleniach dla Beneficjentów oraz instytucji w systemie zarządzania środowiskowych priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza na szkolenie przyszłych Beneficjentów Działania 7.4 Rozwój transportu intermodalnego, Programu Infrastruktura i Środowisko

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza na szkolenie przyszłych Beneficjentów Działania 7.4 Rozwój transportu intermodalnego, Programu Infrastruktura i Środowisko

W związku z ogłoszoną II turą naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.4 Rozwój transportu intermodalnego, Programu Infrastruktura i Środowisko, CUPT zaprasza potencjalnych Beneficjentów na szkolenie "Przygotowanie wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami w ramach II tury naboru konkursowego Działania 7.4 POIiŚ". Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, ul. Bonifraterska 17 (sala konferencyjna IV p.), w godzinach 9.00-16.00, 22 października 2012 r.

Konferencja dla sektorów społecznych Programu Infrastruktura i Środowisko w Łodzi

Konferencja dla sektorów społecznych Programu Infrastruktura i Środowisko w Łodzi

W terminie 4-5 września 2012 r. w Łodzi odbyła się konferencja pn. "Realizacja projektów z sektorów kultury, zdrowia i szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kontekście Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego".

Spotkanie na temat wdrażania projektów kolejowych współfinansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko

Spotkanie na temat wdrażania projektów kolejowych współfinansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko

12 czerwca 2012 r. odbyło się spotkanie na temat wdrażania projektów kolejowych współfinansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko. Celem spotkania, w którym wziął udział Adam Zdziebło - wiceminister rozwoju regionalnego, było omówienie najważniejszych wniosków z przeprowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (IZ POIiŚ) kontroli w PKP PLK S.A. Dodatkowo przedstawiono wyniki badania ewaluacyjnego przeprowadzonego na zlecenie MRR. Spotkanie było także okazją do dyskusji na temat skutecznego przebiegu procesu zamykania projektów obecnej perspektywy oraz przygotowania inwestycji na kolejny okres programowania.

Szkolenia dla beneficjentów oraz instytucji w systemie zarządzania Programem Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w Szkoleniach dla beneficjentów oraz instytucji w systemie zarządzania Programem Infrastruktura i Środowisko.

Konferencja: "Dekada zmian: klimat, środowisko, gospodarka, społeczeństwo"

Konferencja: "Dekada zmian: klimat, środowisko, gospodarka, społeczeństwo"

- Ochrona środowiska i racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody to obszar szczególnego zainteresowania całej Europy. W Polsce na "zielone" projekty przeznaczone są znaczne sumy z Funduszy Europejskich, około 9 mld euro, m.in. z programów Infrastruktura i Środowisko, Rozwój Polski Wschodniej oraz programów regionalnych - powiedział Michał Ziętara, dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych w MRR podczas konferencji "Dekada zmian", która odbyła się 14 grudnia 2011 r. w Krakowie.

Konferencja: "Program Infrastruktura i Środowisko - i tak to właśnie działa"

Konferencja: "Program Infrastruktura i Środowisko - i tak to właśnie działa"

- Mija piąty rok wdrażania największego Programu w historii Unii Europejskiej. To czas pierwszych podsumowań i określenia wyzwań na przyszłość - powiedział wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło podczas konferencji "Program Infrastruktura i Środowisko - i tak to właśnie działa - bilans rozwoju systemu realizacji Programu", która odbyła się 13 grudnia 2011 r. w Warszawie.

Konferencja "Program Infrastruktura i Środowisko - i tak to właśnie działa - bilans rozwoju systemu realizacji"

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko do udziału 13 grudnia 2011 r. w konferencji pn. "Program Infrastruktura i Środowisko - i tak to właśnie działa - bilans rozwoju systemu realizacji". Warszawa, siedziba Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, sala kinowa, godz. 9.30-14.30

Konferencja "Program Infrastrutkura i Środowisko na półmetku, podsumowanie ewolucji systemu zarządzania i kontroli PO IiŚ ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń w zakresie certyfikacji wydatków"

Konferencja "Program Infrastrutkura i Środowisko na półmetku, podsumowanie ewolucji systemu zarządzania i kontroli PO IiŚ ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń w zakresie certyfikacji wydatków"

- To spotkanie to jedna z nielicznych okazji na wymianę doświadczeń pomiędzy krajami członkowskimi - tymi słowami Marek Michalski, dyrektor Departamentu Wsparcia Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego podsumował konferencję, która odbyła się 13-14 października 2011 r. w Mikołajkach.

Szkolenie z aspektów pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko

Szkolenie z aspektów pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko

6-7 października 2011 r. pracownicy Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz instytucji pośredniczących dyskutowali o aspektach wdrażania pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko.

Blisko 3 mld zł z Programu Infrastruktura i Środowisko na budowę II linii metra w Warszawie

Blisko 3 mld zł z Programu Infrastruktura i Środowisko na budowę II linii metra w Warszawie

- Dzisiejsza umowa to kolejny wielki dowód na to, że fundusze europejskie są dla Was, służą ludziom i naprawdę działają. Budowa metra to olbrzymia inwestycja, czwarty co do wielkości projekt ze wszystkich przewidzianych do wsparcia z UE na lata 2007-13 - powiedziała minister Elżbieta Bieńkowska po podpisaniu umowy o dofinansowanie budowy centralnego odcinka II linii warszawskiego metra. Projekt jest wart 5,92 mld złotych, a dofinansowanie UE wyniesie 2,77 mld zł. Uroczystość towarzyszyła konferencji "Nowy wymiar transportu w Programie Infrastruktura i Środowisko - wyzwania na przyszłość".

Seminarium nt. kontroli w projektach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko

17 czerwca 2011 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odbyło się seminarium dla pracowników Instytucji Pośredniczących prowadzących kontrole projektów realizowanych w ramach priorytetów XIV i XV (pomoc techniczna) Programu Infrastruktura i Środowisko.

Beneficjenci pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko przeszkoleni z kwalifikowalności wydatków

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko zorganizowała kolejne szkolenia dla beneficjentów pomocy technicznej. Szkolenie, które odbyło się 24 i 26 maja 2011 r. dotyczyło kwalifikowalności wydatków ponoszonych przez instytucje ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko.

Warsztaty z roli konsultacji społecznych w projektach infrastrukturalnych

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza na cykl warsztatów poświęconych roli konsultacji społecznych w realizacji projektów infrastrukturalnych. Warsztaty będą realizowane w podziale na poszczególne sektory gospodarki. Warsztaty są jednym z działań w ramach kampanii edukacyjnej pod hasłem Infrastruktura i Człowiek. Naturalnie! dotyczącej właśnie konsultacji społecznych. Wykonawcą usługi na zlecenie MRR jest firma PSDB Sp.z o.o. Pierwszy warsztat już 20 maja 2011 r. w Szczecinie o godz. 10.00 w Hotelu Silver przy rondzie H. Hakena. Serdecznie zapraszamy.

Konferencja otwierająca kampanię edukacyjną "Infrastruktura i Człowiek. Naturalnie!"

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza na konferencję otwierającą kampanię edukacyjną na temat roli konsultacji społecznych w realizacji projektów infrastrukturalnych, która odbędzie się 19 kwietnia 2011 r. w hotelu Holiday Inn w Warszawie.

nowsze
1 2 3 4
Grupy dyskusyjne