Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłProgram Infrastruktura i ŚrodowiskoKonferencje i szkolenia
Konferencje i szkolenia

Konferencja: Unijne inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne

Konferencja: Unijne inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne

16 marca 2011 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, odbyła się konferencja "Program Infrastruktura i Środowisko na półmetku - energetyka". Jej celem była wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami i beneficjentami sektora energetyki, prezentacja efektów wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko, a także dyskusja na temat przyszłości wsparcia sektora energetyki z Funduszy Europejskich.

Szkolenie dla instytucji "Procedura odwoławcza w postępowaniu konkursowym w ramach Programu Infrastruktura Środowisko"

Od 16 do 18 listopada 2010 r. w Warszawie odbyło się szkolenie dla pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Infrastruktura i Środowisko zatytułowane "Procedura odwoławcza w postępowaniu konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko" zorganizowane przez Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Spotkanie Roczne Programu Infrastruktura i Środowisko

Spotkanie Roczne Programu Infrastruktura i Środowisko

- Zakontraktowaliśmy już połowę środków w programie, a umowy podpisane w sektorach szkolnictwa wyższego, zdrowia i kultury praktycznie wyczerpują dostępną dla nich alokację - powiedział wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło otwierając III Spotkanie Roczne za rok 2009 Programu Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ). Odbyło się ono 9-10 listopada 2010 r. w Warszawie.

Zamówienia publiczne oraz rozliczanie projektów współfinansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko - cykl szkoleń dla beneficjentów sektora środowisko

Ministerstwo Środowiska zaprasza beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko na szkolenia z zakresu zamówień publicznych oraz z rozliczania projektów współfinansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko.

"Kontrola i nieprawidłowości w wydatkowaniu środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - 2007-2013 - doświadczenia i wyzwania" - konferencja Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko

"Kontrola i nieprawidłowości w wydatkowaniu środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - 2007-2013 - doświadczenia i wyzwania" - konferencja Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko

Lepiej zapobiegać niż leczyć - powiedział Adam Zdziebło, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, na otwarciu konferencji poświęconej omówieniu doświadczeń zdobytych podczas prowadzenia kontroli oraz wykrywaniu nieprawidłowości przez instytucje kontrolne w systemie wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko. Konferencja odbyła się w dniach 28-30 września 2010 r. w Białowieży.

Szkolenia z pomocy publicznej dla beneficjentów indywidualnych projektów kluczowych

5 sierpnia 2010 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczyna realizację cyklu szkoleń z zakresu pomocy publicznej dla beneficjentów indywidualnych projektów kluczowych.

2 miliardy złotych dla inwestycji środowiskowych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

24 beneficjentów odebrało 22 lipca 2010 r. decyzję o dofinansowaniu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Spotkanie odbyło się 22 lipca 2010 r. w godzinach 13.00-15.00, a o godz. 14 miała miejsce konferencja prasowa.

Konferencja konsultacyjna nowych projektów indywidualnych z Programu Infrastruktura i Środowisko

Konferencja konsultacyjna nowych projektów indywidualnych z Programu Infrastruktura i Środowisko

- Będąc w połowie okresu realizacji Programu, liczymy, że nowe projekty zgłoszone na listę będą przygotowane na tyle, by można szybko podpisać umowę o dofinansowanie - powiedział wiceminister Adam Zdziebło podczas konferencji konsultacyjnej nowej Listy projektów indywidualnych Programu Infrastruktura i Środowisko, która 20 lipca 2010 r. odbyła się w Warszawie.

Szkolenie: Inwestycje gospodarki wodnej a Ramowa Dyrektywa Wodna

Szkolenie: Inwestycje gospodarki wodnej a Ramowa Dyrektywa Wodna

W dniach 8-9 lipca 2010 r. przeprowadzono szkolenie dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Działania 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, Programu Infrastruktura i Środowisko.

Szkolenie dla beneficjentów Priorytetu XII Programu Infrastruktura i Środowisko

16 kwietnia 2010 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odbędą się warsztaty dotyczące kwalifikowalności wydatków zorganizowane dla beneficjentów Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Programu Infrastruktura i Środowiska.

Materiały ze szkolenia na temat kwalifikowalności wydatków w ramach III-V Priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko zorganizowała 5 marca 2010 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego szkolenie w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko - dla beneficjentów III-V Priorytetu.

Materiały ze szkolenia na temat kwalifikowalności wydatków w ramach I i II priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko

Udostępniamy Państwu materiał szkoleniowy dotyczący zorganizowanego przez Instytucję Zarządzającą Programem Infrastruktura i Środowisko szkolenia w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko - dla beneficjentów I i II priorytetu, które odbyło się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 26 lutego 2010 r.

Konferencja "Warunki kontraktowe FIDIC a prawo krajowe w kontekście realizacji Projektów PO IiŚ" w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

18 lutego 2010 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. "Warunki kontraktowe FIDIC a prawo krajowe w kontekście realizacji projektów PO IiŚ", organizowana przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Wzięło w niej udział niemal 200 osób.

Konferencja "Warunki kontraktowe FIDIC a prawo krajowe w kontekście realizacji projektów Programu Infrastruktura i Środowisko"

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Instytucja Wdrażająca Program Infrastruktura i Środowisko) organizuje 18 lutego 2010 r. w Warszawie konferencję pt. "Warunki kontraktowe FIDIC a prawo krajowe w kontekście realizacji projektów Programu Infrastruktura i Środowisko". Hotelu Radisson Blu Centrum, ul. Grzybowska 24, Warszawa, 18 lutego 2010 r.

Konferencja "Realizacja projektów infrastrukturalnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013"

Celem konferencji jest zaprezentowanie możliwości, jakie stwarzają firmom wykonawczym inwestycje infrastrukturalne finansowane z Funduszy Europejskich. Zaproszeni na seminarium eksperci przedstawią informacje dotyczące stanu wdrażania oraz planów współfinansowania projektów infrastrukturalnych. Podzielą się również doświadczeniami związanymi z realizacją projektów drogowych i kolejowych. Warszawa, Hotelu Radisson Blu Centrum, ul. Grzybowska 24, 27 stycznia 2010 r.

Konferencja: Fundusze Europejskie dla ochrony zdrowia - efekty, możliwości, perspektywy

Konferencja: Fundusze Europejskie dla ochrony zdrowia - efekty, możliwości, perspektywy

- Dokładamy wszelkich starań, aby dostępna dla sektora ochrony zdrowia alokacja środków z Fnduszy Europejskich została jak najbardziej efektywnie wykorzystana - powiedział Jakub Szulc, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, otwierając konferencję "Fundusze Europejskie dla ochrony zdrowia - efekty możliwości, perspektywy", która odbyła się 14 grudnia 2009 r. w Warszawie.

Warsztaty dla beneficjentów realizujących projekty drogowe w ramach Programów: Infrastruktura i Środowisko oraz Rozwój Polski Wschodniej

Warsztaty dla beneficjentów realizujących projekty drogowe w ramach Programów: Infrastruktura i Środowisko oraz Rozwój Polski Wschodniej

Fakty i mity procesu oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych praktyk - pod takim tytułem w terminie 14-15 grudnia 2009 r. odbyły się warsztaty dla beneficjentów realizujących projekty drogowe w ramach Programów Infrastruktura i Środowisko oraz Rozwój Polski Wschodniej.

Konferencja konsultacyjna - nowe projekty kluczowe dla Programu Infrastruktura i Środowisko

Konferencja konsultacyjna - nowe projekty kluczowe dla Programu Infrastruktura i Środowisko

- W grudniu wchodzą w życie znowelizowane wytyczne ministra rozwoju regionalnego dotyczące projektów indywidualnych - powiedział wiceminister Adam Zdziebło na konferencji konsultacyjnej projektów kluczowych Programu Infrastruktura i Środowisko, która odbyła się 10 grudnia 2009 r.

Warszawa - konferencja "Fundusze unijne dla energetyki - czy wykorzystamy szansę?"

W terminie 9-10 grudnia 2009 r. w hotelu Holiday Inn w Warszawie odbędzie się ogólnopolska konferencja pt. "Fundusze unijne dla energetyki - czy wykorzystamy szansę?". Podczas spotkania zaprezentowane zostaną informacje o możliwościach dofinansowania przedsięwzięć z wybranych podsektorów branży energetycznej. Warszawa, Hotel Holiday Inn, Sala konferencyjna Scherzo-Ballada, 9 - 10 grudnia 2009 r.

Konferencja konsultacyjna Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko

10 grudnia 2009 r. odbędzie się otwarta konferencja w ramach konsultacji społecznych nowych projektów indywidualnych proponowanych do umieszczenia na Liście projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko.

Grupy dyskusyjne