Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłProgram Infrastruktura i ŚrodowiskoKonferencje i szkolenia
Konferencje i szkolenia

Konferencja podsumowująca 2 lata realizacji Priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Programu Infrastruktura i Środowisko

Konferencja podsumowująca 2 lata realizacji Priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Programu Infrastruktura i Środowisko

16 listopada 2009 r. w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi odbyła się konferencja poświęcona podsumowaniu wdrażania Priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Infrastruktura i Środowisko.

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów sektora środowisko Programu Infrastruktura i Środowisko

15-16 października 2009 r. odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów przygotowujących się do realizacji projektów z zakresu I priorytetu (Działanie 1.1) oraz II priorytetu (Działania 2.1 i 2.2), Programu Infrastruktura i Środowisko.

Warsztaty dla beneficjentów realizujących projekty lotniskowe

Warsztaty dla beneficjentów realizujących projekty lotniskowe

6-7 października 2009 r., w Warszawie, beneficjenci realizujący projekty lotniskowe w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnych Programów Operacyjnych uczestniczyli w zorganizowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Infrastruktury oraz Inicjatywę Jaspers warsztatach pt. "Jak przygotować dobry projekt lotniskowy".

Konferencja konsultacyjna w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Konferencja konsultacyjna w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

18 czerwca 2009 r., w Warszawie odbyła się konferencja konsultacyjna nowych projektów infrastrukturalnych proponowanych do wpisania na Listę projektów kluczowych dla Programu Infrastruktura i Środowisko. Spotkanie było elementem procesu konsultacji społecznych, które potrwają do 22 czerwca 2009 r.

Ocena oddziaływania na środowisko dla projektów energetycznych - szkolenie zorganizowane w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Ocena oddziaływania na środowisko dla projektów energetycznych - szkolenie zorganizowane w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

5 czerwca 2009 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego odbyło się szkolenie z zakresu oceny oddziaływania na środowisko w projektach energetycznych. Szkolenie zostało zorganizowane dla beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie z IX i X priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie tych priorytetów.

"Efektywne Zarządzanie Projektem" - szkolenie dla beneficjentów w sektorze zdrowia w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Na 12 lub 13 maja 2009 r. zapraszamy beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach konkursu nr 1/2008 Programu Infrastruktura i Środowisko: zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego na jednodniowe szkolenia, organizowane przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Szkolenia dla beneficjentów - "Praktyczne aspekty przygotowania dokumentacji wnioskowej oraz zasady oceny projektów"

Szkolenia skierowane są dla podmiotów, które planują złożenie wniosków w ramach konkursów ogłoszonych przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Szkolenie dla beneficjentów Działań 1.1, 2.1 i 2.2 Programu Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Środowiska, pełniące rolę instytucji pośredniczącej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, zaprasza potencjalnych beneficjentów na bezpłatne szkolenie dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie dla projektów w ramach Działań 1.1, 2.1 i 2.2. Szkolenie odbędzie się w dniach 6-7 kwietnia 2009 r. w Warszawie.

"Rozwój infrastruktury transportowej w Polsce. Szansa dla firm budowlanych" - konferencja dla sektora transportu Programu Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Infrastruktury pełniące rolę instytucji pośredniczącej dla priorytetów transportowych Programu Infrastruktura i Środowisko organizuje 11 marca 2009 roku w Warszawie konferencję pt. "Rozwój infrastruktury transportowej w Polsce. Szansa dla firm budowlanych".

Konferencja: Pieniądze z Unii Europejskiej na Naukę i Szkolnictwo Wyższe w 2009 roku

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza na konferencję pt. Pieniądze z Unii Europejskiej na Naukę i Szkolnictwo Wyższe w 2009 r. poświęconą działaniom nadzorowanym przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programów: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Infrastruktura i Środowisko.

Szkolenie dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie dla projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Środowiska, pełniące rolę instytucji pośredniczącej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, zaprasza potencjalnych beneficjentów priorytetu I Programu na bezpłatne szkolenie dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie dla projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Szkolenie "Gospodarka wodno-ściekowa. Procedury wyznaczania sieci kanalizacyjnych w ramach aglomeracji" w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, pełniący rolę instytucji wdrażającej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, zaprasza beneficjentów i potencjalnych beneficjentów priorytetu I Programu na szkolenie pt. "Gospodarka wodno-ściekowa. Procedury wyznaczania sieci kanalizacyjnych w ramach aglomeracji".

Konferencja promocyjna dotycząca realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko

15 grudnia 2008 r. w Warszawie odbyła się konferencja promocyjna dotycząca realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko. Głównym tematem konferencji było poinformowanie o stanie realizacji największego programu w historii Unii Europejskiej oraz dokonanie podsumowania pierwszego roku jego wdrażania. Okazją do tego było uruchomienie w 2008 roku konkursów na nabory wniosków we wszystkich sześciu sektorach wspieranych w ramach programu.

Konferencja: Fundusze Europejskie dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Konferencja: Fundusze Europejskie dla rozwoju infrastruktury i środowiska

- Komisja Europejska zatwierdziła pierwszy duży projekt z programu Infrastruktura i Środowisko na kwotę dofinansowania ponad 51 milionów euro "Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich" - powiedziała komisarz Danuta Hübner podpisując zgodę na realizację inwestycji. Podpisanie odbyło się podczas konferencji "Fundusze Europejskie dla rozwoju infrastruktury i środowiska", 15 grudnia 2008 r. w Warszawie.

Konferencja: Fundusze Europejskie dla środowiska Warmii i Mazur

Najbliższa konferencja: Fundusze Europejskie dla środowiska Warmii i Mazur, zorganizowana w Olsztynie przybliży uczestnikom doświadczenia i istotne wiadomości z zakresu Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Warmia i Mazury.

Konferencja: Procedury udzielania zamówień publicznych w ramach przedsięwzięć współfinansowanych z programów w latach 2007 - 2013

Konferencja: Procedury udzielania zamówień publicznych w ramach przedsięwzięć współfinansowanych z programów w latach 2007 - 2013

2 grudnia 2008 r. odbyła się konferencja pt. Procedury udzielania zamówień publicznych w ramach przedsięwzięć współfinansowanych z programów operacyjnych w latach 2007 - 2013, której przewodniczył Janusz Mikuła, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Podczas oficjalnego otwarcia głos zabrał także przedstawiciel Komisji Europejskiej Manfred Beschel, Dyrektor w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej.

Trwają konsultacje społeczne nowych projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko

25 listopada 2008 r. w Warszawie odbyła się konferencja konsultacyjna dotycząca aktualizacji listy projektów kluczowych dla Programu Infrastruktura i Środowisko, w której uczestniczył podskretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Janusz Mikuła. Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Środowiska zaproponowały włączenie nowych propozycji na listę projektów indywidualnych Programu. Obecnie można zgłaszać uwagi dotyczące działań, w ramach których zostały przedłożone nowe projekty.

Konferencja konsultacyjna nowych projektów indywidualnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

25 listopada 2008 r. odbędzie się otwarta konferencja konsultacyjna w ramach konsultacji społecznych nowych projektów indywidualnych proponowanych do umieszczenia na Liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem konferencji jest zebranie opinii i uwag wszystkich środowisk na temat nowych projektów indywidualnych proponowanych do wsparcia w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Warszawa, siedziba MRR, ul. Wspólna 2/4, sala 5114 A i B (5 piętro), godz. 11.00

Konferencja: Wykrywanie i informowanie o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy europejskich w systemie realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko - doświadczenia i wyzwania

Konferencja: Wykrywanie i informowanie o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy europejskich w systemie realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko - doświadczenia i wyzwania

- W realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko najważniejsza jest współpraca wszystkich instytucji zaangażowanych w jego wdrażanie, tak aby stosowane było jednolite i skoordynowane podejście do kontrolowania i wykrywania nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy europejskich - powiedział podsekretarz stanu w MRR Janusz Mikuła podczas konferencji, która odbyła się 29 października 2008 r. w Warszawie.

Grupy dyskusyjne