Money.plTechnologiePrzemysłProgram Infrastruktura i ŚrodowiskoKonsultacje dokumentów
Konsultacje dokumentów

Konsultacje społeczne projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko

Do 22 czerwca 2009 r. potrwają konsultacje społeczne nowych projektów proponowanych do umieszczenia na Liście projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat nowych projektów indywidualnych proponowanych do wsparcia w ramach Programu. Konsultacje prowadzone są tylko za pośrednictwem Internetu.

Zakończono konsultacje społeczne propozycji nowych projektów do umieszczenia na Liście projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko

8 grudnia 2008 r. zakończył się proces konsultacji społecznych propozycji nowych projektów zgłoszonych do umieszczenia na Liście projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszystkie opinie, propozycje i uwagi zgłoszone przez uczestników konsultacji społecznych zostały przekazane do Instytucji Pośredniczących i w chwili obecnej trwa proces ich rozpatrywania.

Aktualizacja listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko

7 listopada 2008 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne nowych projektów proponowanych do umieszczenia na Liście projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko. Konsultacje potrwają do 8 grudnia 2008 r. Mogą wziąć w nich udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.

Konsultacje dokumentów programowych

Wykaz archiwalnych dokumentów zawierających wytyczne dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przeznaczonych do konsultacji społecznych oraz międzyresortowych.

Rozpoczęto konsultacje społeczne nowych projektów dla Programu Infrastruktura i Środowisko proponowanych do wpisania na listę projektów indywidualnych

21 maja 2008 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne listy nowych projektów indywidualnych proponowanych do umieszczenia na Liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Konsultacje potrwają do 21 czerwca 2008 r.

Rozpoczęcie konsultacji społecznych prognozy oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2 października 2006 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt Programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest do wglądu w recepcji budynku MRR (ul. Wspólna 2/4, Warszawa).

1 2
starsze
Grupy dyskusyjne