Money.plTechnologie dla biznesuPrzemsyłProgram Infrastruktura i ŚrodowiskoPrawo polskie
Prawo polskie

Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1370)
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.06. nr 227, poz. 1658, z późn. zm.)
Grupy dyskusyjne