Money.plTechnologiePrzemysłProgram Infrastruktura i Środowisko
Projekty z Programu Infrastruktura i Środowisko
Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City

Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City

Projekt zakłada integrację podsystemów zbiorowego transportu publicznego miast Bydgoszczy i Torunia z transportem kolejowym w ramach BiT-City (połączenie tych miast), poprawę sprawności funkcjonowania i atrakcyjności podróżowania transportem zbiorowym oraz optymalizację podziału zadań przewozowych między środkami transportu z preferencją dla transportu zbiorowego.

Rozbudowa Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK - utworzenie Centrum Optyki Kwantowej - zastosowania w naukach przyrodniczych i biomedycznych

Rozbudowa Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK - utworzenie Centrum Optyki Kwantowej - zastosowania w naukach przyrodniczych i biomedycznych

Techniki optyczne stanowią fundament rozwoju współczesnych technologii. Instytut Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika od lat wdraża strategię rozwijania badań podstawowych i edukacji w obszarze optyki i spektroskopii i należy do grupy najwyżej ocenianych w Polsce, a od roku 2001 jest również gospodarzem KL FAMO - wiodącej w Polsce jednostki realizującej badania na poziomie światowym.

Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Projekt obejmuje budowę Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. Realizacja tego zadania zakłada wzniesienie budynku Opery i Filharmonii Podlaskiej, modernizację istniejącego Teatru Lalek oraz budowę kina. Obiekt Opery i Filharmonii Podlaskiej będzie miał charakter wielofunkcyjny. Będą w nim prezentowane wszystkie gatunki dzieł scenicznych i koncertowych.

Rewitalizacja - przebudowa Teatru im. St. Ignacego Witkiewicza w Zakopanem

Rewitalizacja - przebudowa Teatru im. St. Ignacego Witkiewicza w Zakopanem

Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza został założony w Zakopanem przez grupę absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej z Krakowa. Swoją działalność rozpoczął w 1985 roku od wystawienia sztuki ,,Autoparodia" według zakopiańskich tekstów Witkacego w reżyserii Andrzeja Dziuka. Ideą istnienia teatru jest przywrócenie Zakopanemu rangi jednego z najbardziej twórczych ośrodków życia artystycznego i intelektualnego w Polsce.

Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek

Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek

Droga krajowa nr 1 (DK1) o długości 640 km łączy północ Polski (Gdańsk) z południem (Cieszyn). Jest to jedna z głównych tras północ-południe w Polsce. Stanowi polską część międzynarodowego szlaku komunikacyjnego E75 Helsinki - Gdańsk - Łódź - Katowice - Budapeszt - Ateny. Biegnie przez województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie i śląskie. W związku ze swym przebiegiem trasa aż czterokrotnie przekracza Wisłę. W przyszłości, równolegle do DK1, ma powstać autostrada A1.

Centrum Wodne SGGW

Centrum Wodne SGGW

Celem bezpośrednim projektu jest budowa nowoczesnego obiektu dydaktycznego i naukowo-badawczego Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, umożliwiającego poprawę jakości kształcenia w zakresie budownictwa, inżynierii i kształtowania środowiska, a także podjęcie nowych zadań dydaktycznych, naukowych i badawczych, realizowanych na najwyższym poziomie uczelni europejskich.

Toruńska Starówka - dziedzictwo kulturowe UNESCO

Toruńska Starówka - dziedzictwo kulturowe UNESCO

Toruńska starówka jest pomnikiem historii najwyższej klasy światowej, który w 1997 roku został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Rozplanowanie zespołu staromiejskiego nie zmieniło się od czasów średniowiecza, dzięki czemu dziś możemy podziwiać wspaniały kompleks architektoniczny z rozwiązaniami urbanistycznymi, powstałymi w połowie XIII wieku.

Centrum Nauki Kopernik

Centrum Nauki Kopernik

Centrum Nauki Kopernik, które powstanie nad Wisłą to placówka nowego typu, specjalizująca się w interaktywnej edukacji kulturalnej i naukowej. To miejsce, które będzie służyć kształceniu, popularyzacji kultury i wiedzy, komunikacji naukowej, rozrywce oraz rozwijaniu zainteresowań otaczającym nas światem.

Likwidacja ,,wąskiego gardła" na drodze krajowej nr 4

Likwidacja ,,wąskiego gardła" na drodze krajowej nr 4

Droga krajowa nr 4 od Machowej do Łańcuta przebiega przez gminy: Pilzno, Dębica, miasto Dębica, Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Iwierzyce, Swilcza, Krasne, Czarna, Łańcut i miasto Łańcut. Długość odcinka objętego projektem wynosi 86,3 km. Przebudowanych zostanie 55 kilometrów dróg, 10 mostów i wiaduktów oraz 78 przepustów. Modernizacja tej drogi ma związek z budową autostrady A-4 oraz drogi ekspresowej S-19.

Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego

Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego

Celem ogólnym projektu jest wykorzystanie działalności teatralnej, impresaryjnej i edukacyjnej do zwiększenia atrakcyjności miasta, regionu i kraju. Zapewni to obszarowi spójny rozwój społeczno-gospodarczy. Obiekt ma szansę stać się wizytówką miasta oraz zaspokoić rosnący popyt na usługi kulturalne. Projekt budowy teatru zlokalizowany będzie w sąsiedztwie historycznej zabudowy Gdańska.

Grupy dyskusyjne