Money.plTechnologiePrzemysłProgram Infrastruktura i Środowisko
Projekty z Programu Infrastruktura i Środowisko
Narodowe Centrum Polskiej Piosenki

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki

Celem projektu polegającego na przebudowie amfiteatru jest utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, które ma spełniać rolę ponadregionalnej instytucji kultury.

Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu

Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu

Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu jest projektem, który ma na celu zwiększenie długości linii brzegowej i jej przywrócenie do właściwego stanu.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w województwie zachodniopomorskim

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w województwie zachodniopomorskim

Projekt obejmuje kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w powiatach: białogardzkim, drawskim, kołobrzeskim, koszalińskim, szczecineckim i świdwińskim.

Budowa Trasy Mostu Północnego

Budowa Trasy Mostu Północnego

Budowa Trasy Mostu Północnego jest bardzo ważną inwestycją dla usprawnienia ruchu w Warszawie. Most składać się będzie z 3 oddzielnych jezdni, tj. dwóch trójpasmowych jezdni w kierunku wschodnim i zachodnim oraz jednej jezdni przeznaczonej pod trasę tramwajową i ciąg pieszo - rowerowy.

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego i rekultywacja składowisk odpadów

Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego i rekultywacja składowisk odpadów

Celem projektu jest stworzenie spójnego dla całego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, którego wszystkie elementy będą zgodne z obowiązującymi przepisami, programami ochrony środowiska oraz z planami gospodarowania odpadami obowiązującymi w tym regionie.

Konserwacja obiektów dawnego KL Auschwitz

Konserwacja obiektów dawnego KL Auschwitz

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko otrzymały dwa projekty realizowane przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Łączy je jeden cel - ocalenie i zabezpieczenie obiektów muzealnych przed degradacją oraz ich zachowanie jako świadectwa wydarzeń historycznych dla przyszłych pokoleń.

Uczelniane Centrum Dydaktyki Nowych Mediów

Uczelniane Centrum Dydaktyki Nowych Mediów

Celem projektu jest budowa Uczelnianego Centrum Dydaktyki Nowych Mediów PWSFTviT. Projektowany budynek będzie pełnił funkcje związane z procesem dydaktycznym. Będzie to obiekt o sześciu kondygnacjach, na których mieścić się będą m.in.: archiwum taśm filmowych i nośników cyfrowych, wydział fotografii, pomieszczenia do montażu i animacji oraz sale dydaktyczne i wykładowe.

Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej

Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej

Celem projektu jest rozbudowa istniejącego systemu kanalizacji oraz sieci wodociągowej a także systemu odbioru wody deszczowej na terenie miasta Ropczyce.

Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych

Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych

Biblioteka Śląska jest najstarszą polską książnicą na Górnym Śląsku. Powstała na przełomie lat 1922/1923 jako Biblioteka Sejmu Śląskiego i od tej pory stała się jedną z najprężniejszych instytucji krzewiących kulturę polską w regionie.

Renowacja dziedzińca zewnętrznego oraz adaptacja budynku na centrum promocji i informacji na Wawelu

Renowacja dziedzińca zewnętrznego oraz adaptacja budynku na centrum promocji i informacji na Wawelu

Zamek Królewski w Krakowie to najstarsza, historyczna siedziba władców Polski. Powstała na Wawelu w 1 połowie XI wieku, za panowania Bolesława Chrobrego i Mieszka II. W skład zespołu rezydencji książęcej znajdującej się w najwyższej części wzgórza wchodziły m.in.: budynek mieszkalny, aula pałacowa, budowla z korytarzem (piwnica) oraz rotunda św. Feliksa i Adaukta, która jest równocześnie najlepiej zachowanym obiektem architektury przedromańskiej w Małopolsce. Zamek Królewski na Wawelu leży na obszarze historycznego centrum Krakowa wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Grupy dyskusyjne