Money.plTechnologie dla biznesuPrzemsyłProgram Infrastruktura i ŚrodowiskoWnioski o płatność
Wnioski o płatność


NOWE:
W związku z koniecznością dokonania przez Instytucję Zarządzającą Programem  Infrastruktura i Środowisko (IZ POIiŚ) autopoprawek w załącznikach 1a, 4a i 8a do Zaleceń w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach POIiŚ, na stronie umieszczono pismo z 12 listopada 2014 r. dotyczące naniesionych autopoprawek oraz wzory instrukcji:

  • Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność po autopoprawce;
  • Instrukcja do karty informacyjnej - pomoc techniczna po autopoprawce;
  • Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność - pomoc techniczna (dla RPD 2010 i lat kolejnych) po autopoprawce.

 Pobierz pliki:

 

Pliki do pobrania dla beneficjenta:

 

Pliki do pobrania dla beneficjenta pomocy technicznej:

 

Pliki do pobrania dla instytucji weryfikującej wniosek:

 

Archiwalne wersje wzorów wniosku beneficjenta o płatność zostały zamieszczone w dziale: Dokumenty archiwalne


 

 

 

Grupy dyskusyjne