Money.plTechnologiePrzemysłProgram Infrastruktura i ŚrodowiskoZmiany w dokumentach
Zmiany w dokumentach

Opublikowano nową wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

4 lutego 2013 r. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zaktualizowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Opublikowano nową wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

27 grudnia 2012 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zaktualizowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wyniki aktualizacji listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko

Wyniki aktualizacji listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko

Zakończyła się aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko obejmująca zakresem wyłącznie sektor transportu. Nowa lista obowiązuje z dniem jej publikacji na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, tj. od 23 listopada 2012 r.

Wejście w życie aktualizacji Zaleceń w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

15 października 2012 r. wchodzą w życie Zalecenia nr 17/2012 w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, stanowiące aktualizację Zaleceń z 3 lutego 2010 r.

Opublikowano nową wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

27 września 2012 r. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zaktualizowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wyniki aktualizacji listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko

Wyniki aktualizacji listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko

Zakończyła się aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie sektorów energetyki, kultury, zdrowia oraz szkolnictwa wyższego. Nowa lista dla tych obszarów obowiązuje z dniem jej publikacji na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, tj. od 6 września 2012 r. Lista w zakresie sektorów środowiska oraz transportu nie podlegała żadnym zmianom w ramach przeprowadzonego procesu aktualizacji i w tych obszarach obowiązuje lista z 12 sierpnia 2011 r.

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

14 sierpnia 2012 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zmienioną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko - stan na 13 sierpnia 2012 r.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, na podstawie analizy stanu przygotowań w poszczególnych instytucjach, zaktualizowało orientacyjny harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Rozpoczęto konsultacje społeczne nowych projektów indywidualnych Programu Infrastruktura i Środowisko

7 sierpnia 2012 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne nowych projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko. Konsultacje potrwają do 21 sierpnia 2012 roku.

Wprowadzono autokorektę do Rozdziału 6.1.5 Zasad promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

W celu uniknięcia wątpliwości w zakresie interpretacji zapisów przez beneficjentów, IZ POIiŚ wprowadziła autokorektę do Rozdział 6.1.5 Zasad promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

nowsze
1 2 3 4 5
Grupy dyskusyjne