Money.plTechnologiePrzemysłProgram Infrastruktura i ŚrodowiskoZmiany w dokumentach
Zmiany w dokumentach
Zaktualizowano Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko

Zaktualizowano Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko

Zaktualizowano Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko. Nowa wersja dokumentu obowiązuje od 26 kwietnia 2012 r.

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

24 stycznia 2012 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zmiany do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.8). Nowa wersja dokumentu uwzględnia zmiany, jakie zostały przyjęte przez Komisję Europejską decyzją K(2011)9376 z 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Programu Infrastruktura i Środowisko, realokacje środków UE pomiędzy działaniami w obrębie Priorytetów IV, VII i IX oraz inne zmiany o charakterze aktualizacyjnym i doprecyzowującym.

Zmiana Programu Infrastruktura i Środowisko

21 grudnia 2011 r. Komisja Europejska podjęła Decyzję nr K(2011)9376 w sprawie zmiany Programu Infrastruktura i Środowisko. Zmieniona wersja Programu (wersja 3.0) wynika z przeprowadzonego śródokresowego przeglądu wdrażania oraz uwzględnia alokację dodatkowych środków UE pochodzących z krajowej rezerwy wykonania oraz dostosowania technicznego (łącznie ponad 424 mln euro).

Opublikowano uaktualnione zestawienie interpretacji Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko w zakresie kwalifikowania wydatków

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem. Prezentuje on najważniejsze interpretacje Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko w odniesieniu do postanowień Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, według stanu na grudzień 2011.

Aktualizacja Wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko

28 Listopada 2011 r. Minister Rozwoju Regionalnego, Elżbieta Bieńkowska, zatwierdziła aktualizację Wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Wytyczne obowiązują od 7 grudnia 2011 r.

Znamy wyniki aktualizacji Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko

Zakończyła się aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko. Nowa lista obowiązuje z dniem jej publikacji na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, tj. od 12 sierpnia 2011 r. Wykaz projektów obejmuje obecnie 450 przedsięwzięć o łącznej wartości prawie 242 mld złotych.

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

9 sierpnia 2011 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła zmienioną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.7). Wprowadzone do dokumentu zmiany wynikają przede wszystkim z wydanej przez Komisję Europejską decyzji K(2011) 5563 z 3 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia zmian do Programu Infrastruktura i Środowisko i obejmują swym zakresem dokument główny wraz z jego załącznikami nr 3, 4, 5.

Zmiana Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zatwierdzona przez Komisję Europejską

3 sierpnia 2011 r. Komisja Europejska podjęła decyzję nr K(2011) 5563 o zatwierdzeniu zmiany Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Decyzja ta jest rezultatem stosownego wniosku, jaki 12 listopada 2009 r. został zgłoszony przez stronę polską do Komisji Europejskiej.

Zmiana kryteriów wyboru projektów w Programie Infrastruktura i Środowisko

27 czerwca 2011 r. Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko zmienił kryteria wyboru projektów. Zmiany dotyczą kryteriów wyboru projektów o charakterze horyzontalnym w ramach Priorytetów I-XV POIiŚ.

Aktualizacja wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

21 czerwca 2011 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła aktualizację Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Dokument obowiązuje od 21 czerwca 2011 r.

Grupy dyskusyjne