Money.plTechnologiePrzemysłProgram Infrastruktura i ŚrodowiskoZmiany w dokumentach
Zmiany w dokumentach
Nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

15 czerwca 2011 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zmienioną wersję Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.6).

Zmiana wytycznych dotyczących transportu zbiorowego

Od 18 maja 2011 r. obowiązują zmienione "Wytyczne w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym". Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła aktualizację dokumentu 11 maja 2011 r.

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych latach mają szansę na otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych bez konieczności udziału w konkursie. Celem aktualizacji jest przegląd stanu ich przygotowań.

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

Zalecenia Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko w sprawie dzielenia projektów

22 grudnia 2010 r. został zatwierdzony do stosowania dokument pn. Zalecenia Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko w sprawie sposobu oceny i postępowania odnośnie dzielenia projektów w kontekście przepisów dotyczących wydatkowania środków unijnych i pomocy publicznej w Programie Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (Zalecenia nr 13/2010).

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

5 lipca 2010 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zmodyfikowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko.

Zmiana kryteriów wyboru projektów w Programie Infrastruktura i Środowisko

15 czerwca 2010 r. Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko zmienił kryteria wyboru projektów.

Wyniki aktualizacji listy projektów kluczowych dla Programu Infrastruktura i Środowisko

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zaktualizowaną listę projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko.

Grupy dyskusyjne