Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłTargi20. światowy kongres nt. choroby Parkinsona i powiązanych schorzeń, Genewa, Szwajcaria
rozwiń

[Data ważności: 2013-12-08]

W dniach 8-11 grudnia 2013 r. w Genewie, Szwajcaria, odbędzie się 20. światowy kongres nt. choroby Parkinsona i powiązanych schorzeń (20th World Congress on Parkinson's disease and Related Disorders).

Na przestrzeni ostatniej dekady poczynione zostały znaczące postępy w badaniach nad przyczynami chorób neurodegeneracyjnych. Zważywszy na przewlekłość lub nieuleczalność wielu chorób dotykających mózg, klinicyści intensyfikują starania na rzecz poprawy metod terapeutycznych.Konferencja poświęcona będzie zagadnieniom dotyczącym choroby Parkinsona i powiązanych schorzeń. Pośród tematów dyskusji znajdą się etiologia, potencjalne markery diagnostyczne i metody leczenia chorób mózgu.

Kongres zgromadzi klinicystów, naukowców i ekspertów ds. opieki zdrowotnej w celu zanalizowania najnowszych badań naukowych nad chorobami neurodegeneracyjnymi i przyszłymi terapiami.

Więcej informacji:
http://www2.kenes.com/parkinson/Pages/Home.aspx

medycyna
Komisja Europejska - CORDIS

To nie tak jak myślisz!

Grupy dyskusyjne