Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłTargi"Zrównoważone systemy opieki zdrowotnej na rzecz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu w Europie", Wilno, Litwa
rozwiń

[Data ważności: 2013-11-19]

W dniach 19-20 listopada 2013 r. w Wilnie, Litwa, odbędzie się konferencja pt. "Zrównoważone systemy opieki zdrowotnej na rzecz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu w Europie" (Sustainable Health Systems for Inclusive Growth in Europe).

Presje jakie starzejąca się populacja, wzrastająca zapadalność na choroby przewlekłe i koszty wdrażania nowej technologii wywierają na systemy opieki zdrowotnej w Europie są już od pewnego czasu oczywiste.Jednak to kryzys finansowy zmusił pacjentów, płatników i świadczeniodawców do konfrontacji z tymi realiami i przyznania, że budżety nie mogą po prostu być zwiększane w celu zaspokojenia rosnącego popytu.

W ten sposób debata nad zrównoważeniem systemów opieki zdrowotnej w Europie wymusiła swoje miejsce wśród spraw priorytetowych. W tak zarysowanym kontekście litewska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej organizuje tę konferencję, która ma ustalić stosowane, najlepsze praktyki i utorować drogę do modernizacji i innowacji na rzecz elastycznych, trwałych i zrównoważonych systemów opieki zdrowotnej.

Więcej informacji:
http://vitaltransformation.com/sustainablehealth/news02.htm

medycyna
Komisja Europejska - CORDIS

Artystyczny portret miasta

Grupy dyskusyjne