Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłBaza ofert technologicznych
Wyszukiwarka ofert technologicznych

Lista ofert technologicznych

Data publikacji Nazwa oferty
23-10-2015 Efektywna metoda aktywacji proadhezyjnej tekstyliów z włókien syntetycznych w wyniku obróbki wyładowaniami koronowymi
Opracowany aktywator wyładowaniami koronowymi przeznaczony jest do chemicznej i fizycznej modyfikacji warstwy wierzchniej włókien i wyrobów włókienniczych, powodującej istotną poprawę ich cech...
23-10-2015 Przestrzenna włókienno-polimerowa nakładka przeciwodleżynowa na materac
Przestrzenna włókienno-polimerowa nakładka przeciwodleżynowa przeznaczona jest dla długotrwale unieruchomionych pacjentów. Układana na materacu ma zastosowanie w profilaktyce przeciwodleżynowej...
23-10-2015 Dzianiny przeznaczone na kominiarki dla strażaków zgodne z wymaganiami normy PN-EN 13911:2004
Dzianina trudno zapalna przeznaczona na wyroby ochronne m.in. na kominiarki dla strażaków. Właściwości specjalne materiału włókienniczego stanowią ochronę narażonych powierzchni ciała przed...
23-10-2015 Funkcjonalna odzież dla osób niepełnosprawnych spełniająca wymagania ergonomiczne i biofizyczne.
Opracowano funkcjonalne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe i technologiczne odzieży specjalnej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych: mogących ubrać się samodzielnie, wymagających udziału...
23-10-2015 Lekkie warstwowe włókiennicze materiały ekranujące o wysokiej zdolności absorpcji pól elektromagnetycznych
Nowy rodzaj lekkich, elastycznych, trwałych, łatwych do konserwacji i transportu, wielowarstwowych włókienno-tworzywowych skutecznych materiałów ekranujących, przeznaczonych do wytwarzania lekkich...
22-10-2015 Kompozyt włókienniczy na ocieplające wyroby ochronne o właściwościach antyelektrostatycznych
Kompozyt włókienniczy jest innowacyjnym rozwiązaniem strukturalnym w odniesieniu do dotychczas stosowanych rozwiązań w materiałach tekstylnych o przeznaczeniu na odzieżowe wyroby ochronne....
10-07-2015 Technologia wyrobów włókienniczych chroniących przed promieniowaniem UV
Sposób otrzymywania wyrobów włókienniczych o właściwościach barierowych przed UV polega na wprowadzeniu w ich strukturę absorbera UV na bazie zmikronizowanych cząstek ditlenku tytanu z...
10-07-2015 Sposób nadawania wyrobom włókienniczym właściwości barierowych przed promieniowaniem UV
Sposób nadawania wyrobom z włókien celulozowych właściwości barierowych przed UV bazuje na wprowadzeniu do wyrobu włókienniczego nowo opracowanego organicznego absorbera UV typu barwnika reaktywnego.
6-07-2015 Cement romański do renowacji i konserwacji zabytków
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie opracował technologię i uruchomił produkcję cementu romańskiego w piecu obrotowym w skali zaspokajającej potrzeby rynku konserwatorskiego....
25-06-2015 Sposób nadawania płaskim wyrobom włókienniczym właściwości antybakteryjnych i antygrzybicznych
Sposób nadawania płaskim wyrobom włókienniczym właściwości antybakteryjnych i antygrzybicznych bazuje na wprowadzeniu do płaskiego wyrobu włókienniczego srebra, które charakteryzuje się odpornością...
5-05-2015 APTAMERY DNA ROZPOZNAJĄCE METKĘ HISTYDYNOWĄ i ARGININOWĄ ORAZ ICH ZASTOSOWANIE W BIOTECHNOLOGII
Przedmiotem oferty są unikatowe sekwencje nukleotydowe jednoniciowych aptamerów DNA rozpoznających metkę histydynową i argininową oraz ich zastosowanie w biotechnologii w metodzie identyfikowania...
5-03-2015 Bikomponent paliwowy
Nadmiar gliceryny niewykorzystany w produkcji glikolu propylenowego może być przetworzony jako komponent paliwowy i zawrócony do biopaliwa motorowego lub opałowego.
5-03-2015 Innowacyjna technologia Bisfenolu A
Nowa wersja oferowanej przez ICSO "Blachownia" technologii otrzymywania BPA obejmuje: węzeł jego syntezy na drodze reakcji kondensacji acetonu z fenolem prowadzonej wobec modyfikowanych...
8-01-2015 Włókiennicze pokrycia podłogowe o właściwościach antyroztoczowych
Opracowano konstrukcje włókienniczych pokryć podłogowych (WPP) oraz sposób modyfikacji antyroztoczowej i antyadhezyjnej, w celu nadania im właściwości stwarzających niekorzystne warunki do...
8-01-2015 Optymalny ekologicznie proces barwienia w celu poprawy odprowadzanych ścieków
Dokonano oceny ekologicznej środków pomocniczych stosowanych w procesach barwienia i wykończania dzianin. W ramach poszczególnych grup użytkowych wytypowano środki optymalne z ekologicznego punktu...
8-01-2015 Sposób aplikacji przędz specjalnych w strukturze dzianin osnowowych przeznaczonych na odzież ochronną przed elektrycznością statyczną.
Właściwości specjalne materiałów obejmują ochronę człowieka i pomiarowych urządzeń elektronicznych przed zagrożeniami wynikającymi z możliwości występowania zjawiska elektryczności statycznej....
8-01-2015 Technologia odzysku wody i ciepła ze ścieków wykończalniczych
Opracowano technologię odzysku wody i ciepła ze ścieków wykończalniczych oraz technologię barwienia tkanin z wykorzystaniem tych mediów pochodzących z prototypowego, zintegrowanego systemu...
12-12-2014 Supercienkie ściernice diamentowe i ściernice z regularnego azotku boru o spoiwie żywicznym.
Supercienkie pierścieniowe ściernice bezkorpusowe diamentowe ze spoiwem żywicznym przeznaczone są do szlifowania rowków i przecinania przedmiotów z materiałów niemetalowych, a ściernice z ziarna...
29-07-2014 Technologia wytwarzania kompozytu diamentowego z ceramiczną fazą wiążącą o zwiększonej odporności temperaturowej dla zastosowań na narzędzia skrawające i końcówki nagniataków.
Technologia umożliwia wytwarzanie kształtek z diamentu z węglikiem tytanowo-krzemowym o zwiększonej odporności temperaturowej i wytrzymałości na ściskanie w stosunku do komercyjnych materiałów PCD....
29-04-2014 Modułowy system do pomiaru i analizy topografii powierzchni TOPO 02
Modułowy system TOPO 02 do pomiaru i analizy struktury geometrycznej powierzchni przeznaczony jest do pomiarów profili, chropowatości, falistości powierzchni i profilu pierwotnego, zarysów...
nowsze
1 2 3 4 5
Grupy dyskusyjne