Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłBaza ofert technologicznychBikomponent paliwowy
Wyszukiwarka ofert technologicznych

Bikomponent paliwowy

Data wygaśnięcia oferty

2017-01-01

Data publikacji

2015-03-05

Opis

Streszczenie

Nadmiar gliceryny niewykorzystany w produkcji glikolu propylenowego może być przetworzony jako komponent paliwowy i zawrócony do biopaliwa motorowego lub opałowego.

Opis

Nadmiar gliceryny niewykorzystany w produkcji glikolu propylenowego może być przetworzony jako komponent paliwowy i zawrócony do biopaliwa motorowego lub oleju opałowego. Dzięki temu przestaje istnieć problem występowania nadmiaru gliceryny na rynku.

Proces technologiczny bazuje na następujących reakcjach chemicznych:
 • wytwarzanie formalu gliceryny na drodze transacetalizacji metylanu gliceryną
 • transestryfikacja estrów metylowych kwasów tłuszczowych do estrów formalu gliceryny

Aspekty innowacyjne

 • Główne elementy technologii są chronione patentami.

Zalety

 • Produkt końcowy - mieszanina estrów kwasów tłuszczowych  i formalu gliceryny - łatwo komponuje się z docelowymi biopaliwami motorowymi (biodieslami) i opałowymi
 • Z procesu można wyodrębnić czysty formal gliceryny jako koprodukt
 • Przy pełnym zamknięciu obiegów strumieni technologicznych w procesie, brak strumieni odpadowych
 • Zastosowanie oryginalnych rozwiązań technologicznych dotyczących: wytwarzania metylalu, otrzymywania formalu gliceryny, sposobu transestryfikacji estru metylowego FAME formalem gliceryny
 • Według technologii można wytwarzać sam formal gliceryny w jakości odpowiadającej wymaganiom dla produktów handlowych

Adresy internetowe, pokazujące oferowane urządzenie lub technologię

Stan zaawansowania

 • gotowe do wprowadzenia na rynek

Prawa własności intelektualnej

 • przyznany patent

Uwagi dot. praw własności

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" W zakresie doboru docelowych receptur paliwowych ICSO "Blachownia" współpracuje z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji w Warszawie.

Typ oczekiwanej współpracy

 • umowa licencyjna

Rodzaj poszukiwanego partnera

Producenci paliw i biopaliw.

Obszary działalności partnera

Produkcja paliw i biopaliw.

Grupy dyskusyjne