Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłBaza ofert technologicznychCement romański do renowacji i konserwac...
Wyszukiwarka ofert technologicznych

Cement romański do renowacji i konserwacji zabytków

Data wygaśnięcia oferty

2016-12-31

Data publikacji

2015-07-06

Opis

Streszczenie

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie opracował technologię i uruchomił produkcję cementu romańskiego w piecu obrotowym w skali zaspokajającej potrzeby rynku konserwatorskiego. Wytwarzany cement romański i materiały na jego bazie wiernie naśladują właściwości i kolor historycznego materiału.

Opis

Cement romański i materiały na jego bazie to doskonałe produkty do renowacji i konserwacji wypraw tynkarskich i sztukaterii zachowanych na oryginalnych fasadach zabytkowych budynków, zarówno tynków prostych, profili ciągnionych, jak i odlewów. Z równym powodzeniem mogą być stosowane do wykańczania elewacji współczesnych obiektów oraz do tworzenia różnego rodzaju elementów i odlewów dekoracyjnych: ogrodowych, cmentarnych, itp.

Na bazie cementu romańskiego w Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych produkowane są materiały do renowacji zabytkowych budynków oraz do dekoracji współczesnych obiektów:
?    zaprawa tynkarska - do tynkowania i napraw dużych powierzchni  elewacji oraz wypełniania spoin i ubytków,
?    gładź tynkarska - do wykańczania powierzchni elewacji oraz uzupełniania drobnych pęknięć i ubytków,
?    zaprawa do odlewów i gzymsów - do produkcji elementów sztukateryjnych: odlewów i profili ciągnionych,
?    farba renowacyjna - do wykańczania, odnawiania i estetycznej integracji elewacji oraz detali architektonicznych.

Dla wzmocnienia podłoża oraz jego hydrofobizacji w ofercie znajdują się również preparaty gruntujące RH.

Za opracowanie ?Technologii produkcji cementu romańskiego w piecu obrotowym? Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych zdobył międzynarodowe nagrody:
?     Złoty medal ? 39. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków w Genewie 2011,
?     Dyplom Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Barbary Kudryckiej za szczególną aktywność w promocji polskich wynalazków za granicą w 2010 roku, Warszawa 2011
?     Złoty medal - Europejskie Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Renowacji Starych Budowli Denkmal, Lipsk 2010,
?    Srebrny medal - Międzynarodowy Salon Wynalazków PRO INVENT, Cluj-Napoca (Rumunia) 2010,
?    Dyplom Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Barbary Kudryckiej za szczególną aktywność w promocji polskich wynalazków za granicą w 2009 roku, Warszawa 2010,
?    Medal Francuskiego Stowarzyszenia Wynalazców i Przemysłowców - Międzynarodowe Targi Wynalazczości Concours Lepine, Paryż 2009,
?    Srebrny medal - Międzynarodowa Wystawa Wynalazków IWIS - Warszawa 2009,
?    Srebrny medal - IX Moskiewska Międzynarodowa  Wystawa Wynalazków, Moskwa 2009,
?    Genius medal - Międzynarodowe Targi Wynalazków Genius-Europe, Budapeszt 2009,
?    Złoty medal South-Pacific Transfer Society - Międzynarodowe Targi Wynalazków Genius-Europe, Budapeszt 2009

Zalety

Właściwości zapraw na bazie cementu romańskiego:                                                                                                        

?    szybki czas wiązania,

?    duża porowatość charakterystyczna dla zapraw wapiennych,

?    brak zatrzymywania wilgoci w elementach konstrukcyjnych budynków,

?    zdolność do twardnienia pod wodą,

?    doskonała odporność na czynniki atmosferyczne,

?    wysoka wczesna wytrzymałość,

?    powierzchnia pozbawiona pęcherzyków powietrza.

Adresy internetowe, pokazujące oferowane urządzenie lub technologię

Stan zaawansowania

  • funkcjonuje na rynku

Prawa własności intelektualnej

  • zgłoszenie patentowe złożone ale patent jeszcze nie udzielony

Typ oczekiwanej współpracy

  • porozumienie handlowe z pomocą techniczną
  • inne (np. finansowanie)
  • współpraca techniczna

Rodzaj poszukiwanego partnera

Przedsiębiorstwa budowlane, producenci materiałów budowlanych, konserwatorzy zabytków

Obszary działalności partnera

Ochrona i renowacja zabytków

Grupy dyskusyjne