Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłBaza ofert technologicznychEfektywna metoda aktywacji proadhezyjnej...
Wyszukiwarka ofert technologicznych

Efektywna metoda aktywacji proadhezyjnej tekstyliów z włókien syntetycznych w wyniku obróbki wyładowaniami koronowymi

Data wygaśnięcia oferty

2021-12-31

Data publikacji

2015-10-23

Opis

Streszczenie

Opracowany aktywator wyładowaniami koronowymi przeznaczony jest do chemicznej i fizycznej modyfikacji warstwy wierzchniej włókien i wyrobów włókienniczych, powodującej istotną poprawę ich cech powierzchniowych - zwilżalności oraz właściwości adhezyjnych, co ma istotny pozytywny wpływ na walory użytkowe zaktywowanych tekstyliów

Adresy internetowe, pokazujące oferowane urządzenie lub technologię

Stan zaawansowania

  • faza rozwojowa-testowane w laboratorium

Uwagi dot. stanu zaawansowania

Skonstruowano aktywator doświadczalny, który może być wykorzystywany do opracowywania szczegółowych warunków modyfikacji tekstyliów i demonstrowania uzyskiwanych wyników .

Prawa własności intelektualnej

  • chronione prawem autorskim

Uwagi dot. praw własności

Konstrukcja aktywatora oraz know-how chronione prawem autorskim

Typ oczekiwanej współpracy

  • porozumienie handlowe z pomocą techniczną

Uwagi dot. typu współpracy

Porozumienie handlowe z zainteresowanymi przedsiębiorstwami

Rodzaj poszukiwanego partnera

Przedsiębiorstwa włókiennicze i ewentualnie odzieżowe

Obszary działalności partnera

Przedsiębiorstwo zajmujące się uszlachetnianiem tekstyliów z włókien syntetycznych lub ich mieszanek przez powlekanie, łączenie warstwowe, druk pigmentowy lub barwienie metodami ciągłymi.

Zadania do wykonania ze strony partnera

Zaangażowanie środków finansowych oraz własnych służb technicznych, celem umożliwienia zbudowania i uruchomienia , dostosowanego do potrzeb przedsiębiorstwa, prototypowego aktywatora wyładowaniami koronowymi, jego zainstalowania i uruchomienia.

Grupy dyskusyjne