Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłBaza ofert technologicznychFunkcjonalna odzież dla osób niepełnospr...
Wyszukiwarka ofert technologicznych

Funkcjonalna odzież dla osób niepełnosprawnych spełniająca wymagania ergonomiczne i biofizyczne.

Data wygaśnięcia oferty

2020-12-31

Data publikacji

2015-10-23

Opis

Streszczenie

Opracowano funkcjonalne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe i technologiczne odzieży specjalnej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych: mogących ubrać się samodzielnie, wymagających udziału osób trzecich oraz osób trwale unieruchomionych. Zaprojektowano grupę wyrobów przeznaczonych na bieliznę, sportowo-rehabilitacyjne oraz odzież zewnętrzną. Ubiory mają nowe rozwiązania konstrukcyjne, zapewniające swobodę ruchów oraz odpowiednie właściwości biofizyczne. Katalog dostępny na www.iw.lodz.pl.

Opis

Przedmiotem wynalazku są funkcjonalne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe odzieży dostosowanej do ograniczeń ruchowych wynikających z określonych zaburzeń i zniekształceń ciała spowodowanych podeszłym wiekiem lub długotrwałym unieruchomieniem. Odpowiednia konstrukcja ubiorów w połączeniu z doborem materiału pozwoliła na spełnienie wymagań ergonomicznych, biofizycznych i estetycznych użytkowników.
Cechy charakterystyczne odzieży:
? dostosowanie konstrukcji odzieży do wymiarów ciała, deformacji sylwetki oraz najczęściej przyjmowanych pozycji,
? zastosowanie minimalnej ilości szwów,
? zapewnienie swobody zakładania i zdejmowania ubiorów, samodzielnie lub z pomocą innych osób,
? doskonalenie właściwości użytkowych ubiorów poprzez technologię konfekcjonowania - szwy płaskie lub elastyczne o ściegach dostosowanych do struktury materiałów i odpowiednie umiejscowienie w odzieży.
Zaprojektowano funkcjonalne konstrukcje i opracowano technologicznie wzory odzieży, uwzględniającej wymagania ergonomiczne dla osób niepełnosprawnych, w tym:
? koszul z wycięciem w tyle ograniczającym ściąganie się koszuli w czasie leżenia,
? kombinezonów zabezpieczających dostęp chorego do pampersów, a jednocześnie łatwych w zakładaniu i zdejmowaniu,
? pelerynek z otworami na ręce i wycięciem w tyle, dla osób leżących,
? odzieży wierzchniej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
W wyrobach zastosowano dzianiny charakteryzujące się dobrą przewiewnością, zdolnością do odprowadzania wilgoci i miękkim, przyjemnym chwytem.

Adresy internetowe, pokazujące oferowane urządzenie lub technologię

Stan zaawansowania

  • gotowe do wprowadzenia na rynek

Uwagi dot. stanu zaawansowania

Na wzory zawarte w ?Katalogu odzieży dla osób niepełnosprawnych? dostępnym na stronie www.iw.lodz.pl. posiadamy opracowane Dokumentacje Techniczno ?Technologiczne będące podstawą do produkcji wyrobów

Prawa własności intelektualnej

  • inne

Uwagi dot. praw własności

W trakcie zgłoszenia wzorów użytkowych

Typ oczekiwanej współpracy

  • inne (np. finansowanie)

Uwagi dot. typu współpracy

Zakup technologii i współpraca przy wdrożeniu wzorów do produkcji

Rodzaj poszukiwanego partnera

Zakład produkcji odzieży lub sprzętu rehabilitacyjnego posiadający rozeznanie środowiska osób niepełnosprawnych w celu wdrożenia produkcji odzieży specjalnego przeznaczenia

Obszary działalności partnera

Doświadczenie w produkcji odzieży o specjalnym przeznaczeniu lub sprzętu rehabilitacyjnego

Zadania do wykonania ze strony partnera

Produkcja wyrobów odzieżowych dla osób niepełnosprawnych i długotrwale unieruchomionych

Marketing środowiskowy w szpitalach i domach opieki

Grupy dyskusyjne