Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłBaza ofert technologicznychInnowacyjna technologia Bisfenolu A
Wyszukiwarka ofert technologicznych

Innowacyjna technologia Bisfenolu A

Data wygaśnięcia oferty

2017-01-01

Data publikacji

2015-03-05

Opis

Streszczenie

Nowa wersja oferowanej przez ICSO "Blachownia" technologii otrzymywania BPA obejmuje: węzeł jego syntezy na drodze reakcji kondensacji acetonu z fenolem prowadzonej wobec modyfikowanych katalizatorów kationitowych, węzeł wydzielania i rafinacji produktu finalnego, nowy, efektywny węzeł transformacji produktów ubocznych oraz nowoczesny węzeł oczyszczania wód fenolowych, gwarantujący bardzo niską zawartość zanieczyszczeń (przede wszystkim fenolu i acetonu) w wodzie wyprowadzanej z procesu.

Opis

Bisfenol A (BPA) jest podstawowym półproduktem do otrzymywania tworzyw sztucznych, przede wszystkim poliwęglanów i żywic epoksydowych, a także do otrzymywania rozmaitych dodatków do tworzyw sztucznych, m. in. środków obniżających ich palność.

Aspekty innowacyjne

 • System regulacji stężenia produktów ubocznych w układzie reakcyjnym składającym się z reaktorów przepływowych pracujących szeregowo z międzystopniową regulacją temperatury oraz stężenia reagentów
 • System stabilizacji składu produktów ubocznych w strumieniach obiegowych oparty na katalitycznym przekształceniu części składników w izomer p,p'-BPA oraz na usuwaniu nadmiaru produktów ubocznych w postaci frakcji bisfenolowej w fazie krystalizacji frakcjonowanej
 • Termiczny rozkład adduktu fenol - BPA charakteryzujący się stałym, niezmiennym składem jakościowym produktów ubocznych zanieczyszczających surowy izomer p,p'-BPA

Zalety

 • Wysoka selektywność i wydajność izomeru p,p'-BPA
 • Wysoka czystość produktu finalnego, pozwalająca na zastosowanie go do wysokiej jakości, bezbarwnych żywic epoksydowych oraz do otrzymywania przeźroczystych poliwęglanów metodą stopową
 • Konkurencyjna energochłonność
 • Korzystne wskaźniki surowcowe
 • Brak problemów z odpadami

Adresy internetowe, pokazujące oferowane urządzenie lub technologię

Stan zaawansowania

 • gotowe do wprowadzenia na rynek

Prawa własności intelektualnej

 • przyznany patent

Uwagi dot. praw własności

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia". Technologia chroniona wieloma patentami międzynarodowymi.

Typ oczekiwanej współpracy

 • inne (np. finansowanie)
 • umowa licencyjna
 • współpraca techniczna

Rodzaj poszukiwanego partnera

Przemysł chemiczny: producenci żywic epoksydowych, poliwęglanów, którzy obecnie kupują bisfenol A lub mają problemy z własną instalacją bisfenolu A.

Obszary działalności partnera

Petrochemia, tworzywa sztuczne.

Grupy dyskusyjne