Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłBaza ofert technologicznychModułowy system do pomiaru i analizy top...
Wyszukiwarka ofert technologicznych

Modułowy system do pomiaru i analizy topografii powierzchni TOPO 02

Data wygaśnięcia oferty

2017-12-31

Data publikacji

2014-04-29

Opis

Streszczenie

Modułowy system TOPO 02 do pomiaru i analizy struktury geometrycznej powierzchni przeznaczony jest do pomiarów profili, chropowatości, falistości powierzchni i profilu pierwotnego, zarysów kształtu, kontroli wymiarowej wyrobów, do pomiarów i analizy przestrzennej 3D chropowatości, falistości, kształtu Z modułów systemu można tworzyć dedykowane konfiguracje przyrządów do pomiarów chropowatości lub kształtu: profilometry i kształtografy (konturografy) w zależności od potrzeb i wymagań użytkownika

Opis

PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU TOPO 02

Elementy Systemu:
- zespół pomiarowo-sterujący topo 02
- kolumna z płytą granitową 750 x 500 mm
- zespół przesuwu do pomiarów chropowatości i kształtu topo L120D
- czujniki do pomiaru chropowatości BS1, BS2
- czujnik do pomiaru kształtu D50
- komputer z monitorem i drukarką
- programy pomiarowo-sterujące i analizy dla chropowatości i kształtu w wersjach 2D i 3D
- stolik skaningowy do pomiarów 3D
- wyposażenie dodatkowe

Pomiar Chropowatości:
- zakres pomiarowy w osi X: 120 mm
- system pomiaru w osi Z: przetwornik indukcyjny
- zakres pomiarowy w osi Z: BS1 ? 1000 ?m, BS2 ? 2000 ?m, promień ostrza R=5 ?m
- rozdzielczość: 0,001 ?m

Pomiar Kształtu:
- zakres pomiarowy w osi X: 120 mm
- system pomiaru w osi X: cyfrowy liniał optoelektroniczy / rozdzielczość 0,2 ?m
- zakres pomiarowy w osi Z: 50 mm
- system pomiaru w osi Z: głowica cyfrowa D50 / rozdzielczość 0,1 ?m
- ostrze łopatka: kąt ostrza 11°, promień ostrza R=25 ?m; odwzorowanie kątów (wejścia/zejścia) max. 77°/88°
- ostrze stożek: kąt wierzchołkowy stożka 30°, promień ostrza R=100 ?m; odwzorowanie kątów (wejścia/zejścia) max. 73°/73°

Zakres przesuwu w osi pionowej (oś H) 500 mm

Pomiary topografii powierzchni 3D:
- powierzchnia skanowania: 120 (oś X) x 25 mm (oś Y) - standardowo, opcjonalnie więcej, w zależności od oczekiwanego zakresu i dokładności

PROGRAM ANALIZY PROFILU 2D:
- parametry wg aktualnych norm ISO i PN oraz dodatkowo inne - nieznormalizowane
- programowe filtry profilu Gaussa z korekcją fazy
- wybrane filtry zgodne z serią norm ISO 16610
- najbardziej rozpowszechnione funkcje i charakterystyczne krzywe
- statystyka parametrów: XQ, s, Rs, MIN, MAX
- możliwość wymiarowania zarysów profilu
- obliczanie pól pod i nad profilem na wybranych odcinkach
- eksport punktów profilu i parametrów 2D formaty txt, xls

Analiza przeprowadzana jest dla następujących rodzajów profilu:
Profil R - profil chropowatości powierzchni
Profil W - profil falistości powierzchni
Profil P - profil pierwotny powierzchni

Na podstawie analizy parametrów, wyznaczanych funkcji i rozkładów możliwa jest analiza wpływu parametrów technologicznych procesów stosowanych w czasie obróbki na własności tribologiczne powierzchni podczas jej eksploatacji.

PROGRAM ANALIZY ZARYSU KSZTAŁTU 2D:
- wymiarowanie odległości punktów z pomiaru oraz punktów wyznaczanych analitycznie, np. środków okręgów, punktów przecięcia prostych itp.
- wyznaczanie prostych i okręgów wg różnych algorytmów, np. prostych równoległych, prostopadłych, stycznych, okręgów średniokwadratowych, stycznych itp.
- wyznaczanie kątów
- wyznaczanie promieni i odchyłek od promienia z wycinka okręgu
- obliczanie pól pod i nad profilem z wybranych odcinków
- automatyczne wymiarowanie zarysów kształtu jednakowych elementów
- eksport punktów zarysu kształtu - formaty txt, xls
- dowolne redagowanie protokołów pomiarowych i wybór parametrów edycji okienek ekranów

PROGRAM ANALIZY PRZESTRZENNEJ 3D:
- rysowanie widoku izometrycznego
- tworzenie map warstwicowych
- wyznaczanie parametrów przestrzennych chropowatości, falistości i powierzchni pierwotnej (R,W,P)
- możliwość wybierania profili do analizy 2D oraz do wymiarowania
- obliczanie objętości materiału lub ubytku materiału na wybranych obszarach powierzchni płaskiej, walcowej i kulistej
- obliczanie promieni z wycinków kuli i walca
- eksport punktów powierzchni i parametrów 3D - formaty txt, xls

POMIARY PRZESTRZENNE 3D:
Pomiary 3D wykonywane są metodą skanowania kolejnych przekrojów, z zastosowaniem precyzyjnego stolika przemieszczającego mierzoną powierzchnię pod ostrzem pomiarowym. Powierzchnia skanowania: max. 120 x 25 mm

Aspekty innowacyjne

Innowacyjnością rozwiązania jest możliwość podłączania do systemu pomiarowego różnych dodatkowych czujników, a także rozbudowane oprogramowanie własne w zakresie analizy zmierzonych powierzchni i zarysów, które możemy rozwijać.

Zalety

Szeroki zakres możliwości pomiarowych i rozbudowane oprogramowanie umożliwiają przeprowadzenie pełnej analizy topografii zmierzonej powierzchni: chropowatości, falistości, prostoliniowości i kształtu, zarówno dla pojedynczych przekrojów jak i dla pomiarów przestrzennych 3D oraz analizę geometrii przekrojów, w tym również mikrogeometrii.

Adresy internetowe, pokazujące oferowane urządzenie lub technologię

Stan zaawansowania

  • gotowe do wprowadzenia na rynek

Uwagi dot. stanu zaawansowania

w przygotowaniu pierwszy egzemplarz do sprzedaży (termin 15.06.2014)

Prawa własności intelektualnej

  • chronione prawem autorskim

Typ oczekiwanej współpracy

  • współpraca techniczna

Uwagi dot. typu współpracy

podwykonawstwo elementów precyzyjnych

Rodzaj poszukiwanego partnera

dowolny zgodny z typem oczekiwanej współpracy

Obszary działalności partnera

w ramach oczekiwanej współpracy

Zadania do wykonania ze strony partnera

do uzgodnienia w ramach oczekiwanej współpracy

Uwagi

Opracowanie systemu współfinansowane było przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 ? 2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Potencjalni odbiorcy

przemysł motoryzacyjny, uczelnie techniczne, producenci mechaniki precyzyjnej

Grupy dyskusyjne