Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłBaza ofert technologicznychOptymalny ekologicznie proces barwienia ...
Wyszukiwarka ofert technologicznych

Optymalny ekologicznie proces barwienia w celu poprawy odprowadzanych ścieków

Data wygaśnięcia oferty

2020-12-31

Data publikacji

2015-01-08

Opis

Streszczenie

Dokonano oceny ekologicznej środków pomocniczych stosowanych w procesach barwienia i wykończania dzianin. W ramach poszczególnych grup użytkowych wytypowano środki optymalne z ekologicznego punktu widzenia. Opracowano receptury dla procesów barwienia i wykończania z użyciem środków pomocniczych optymalnych ekologicznie. Uzyskano znaczącą poprawę składu i obniżenie stężenia zanieczyszczeń w ściekach przy jednoczesnym nieumniejszeniu wymogów technologicznych.

Opis

Dokonano oceny ekologicznej środków pomocniczych stosowanych w procesach barwienia i wykończania dzianin w jednym z polskich zakładów włókienniczych. W środkach pomocniczych określono wartości ChZT, BZT5, podatność na biodegradację, stężenie detergentów, ekstraktu eterowego i toksyczność. W ramach poszczególnych grup użytkowych zostały wytypowane środki, które mogłyby być stosowane w sposób wymienny przy nieumniejszaniu wymogów technologicznych i jakościowych barwionych i wykończanych dzianin. Wykonano analizy zamienników w zakresie jak podano wyżej. W ramach poszczególnych grup użytkowych wytypowano środki optymalne ekologicznie. Opracowano nowe receptury barwienia i wykończania. Na ich podstawie przeprowadzono próby barwienia i wykończania oraz przetestowano ścieki powstające w tych procesach. Przetestowano również ścieki powstające przy stosowaniu dotychczasowych receptur. Stwierdzono, że w wyniku stosowania środków pomocniczych optymalnych ekologicznie można osiągnąć znaczące polepszenie składu i stężenia zanieczyszczeń w doprowadzanych ściekach. Wyrażały się one uzyskaniem redukcji większości parametrów oznaczonych w ściekach: ChZT, substancji ekstrahujących się eterem naftowym, spadkiem toksyczności oraz wzrostem podatności na biodegradację w zależności od rodzaju procesu technologicznego.

Zalety

- efektem ekologicznym jest zmniejszenie obciążenia ścieków pofarbiarskich zanieczyszczeniami pochodzącymi z chemicznych środków pomocniczych na drodze bezinwestycyjnej, czyli minimalizacja zanieczyszczeń "u źródła", tzn na etapie procesu technologicznego przed oczyszczeniem ścieków,

- stosowanie chemikaliów bardziej przyjaznych dla środowiska sprawia, że ścieki zawierają niższe stężenie szkodliwych związków organicznych, lepiej się biodegradują oraz są mniej toksyczne w stosunku do organizmów żyjących w wodzie,

- spełnienie dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem, w szczególności dyrektywy REACH nakazującej stosowanie chemikaliów najbardziej "przyjaznych" dla środowiska,

- ułatwia spełnienie wymagań norm ISO 14001 dotyczących zarządzania środowiskiem oraz starania o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego na korzystanie ze środowiska zgodnie z dyrektywą IPPC,

Adresy internetowe, pokazujące oferowane urządzenie lub technologię

Stan zaawansowania

  • funkcjonuje na rynku

Uwagi dot. stanu zaawansowania

Praca wdrożona do praktyki przemysłowej

Prawa własności intelektualnej

  • chronione prawem autorskim

Typ oczekiwanej współpracy

  • inne (np. finansowanie)

Uwagi dot. typu współpracy

Kooperacja w ramach umowy dwustronnej lub projektu celowego dofinansowywanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rodzaj poszukiwanego partnera

Zakłady przemysłu włókienniczego posiadające oddziały obróbki mokrej

Obszary działalności partnera

Prowadzenie procesów barwienia i wykończania dzianin

Zadania do wykonania ze strony partnera

Do uzgodnienia

Grupy dyskusyjne