Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłBaza ofert technologicznychSposób nadawania płaskim wyrobom włókien...
Wyszukiwarka ofert technologicznych

Sposób nadawania płaskim wyrobom włókienniczym właściwości antybakteryjnych i antygrzybicznych

Data wygaśnięcia oferty

2016-12-31

Data publikacji

2015-06-25

Opis

Streszczenie

Sposób nadawania płaskim wyrobom włókienniczym właściwości antybakteryjnych i antygrzybicznych bazuje na wprowadzeniu do płaskiego wyrobu włókienniczego srebra, które charakteryzuje się odpornością mikrobiologiczną na działanie szerokiego spektrum bakterii i grzybów.

Opis

Metoda polega na traktowaniu wyrobów włókienniczych wodnym roztworem soli srebra (np.: azotanu srebra), a następnie wodnym roztworem chlorku sodowego. W wyniku realizacji wymiany jonów tworzy się na wyrobie włókienniczym nierozpuszczalny w wodzie chlorek srebra, który w wyniku reakcji fotochemicznej ulega redukcji do metalicznego srebra. Wyroby uzyskują właściwości biostabilizacyjne wobec różnorodnych mikroorganizmów. W związku z szerokim spektrum działania srebra, metoda może być stosowana do biostabilizacjyjnej modyfikacji różnych asortymentów wyrobów włókienniczych, gdzie wymagana jest ochrona antybakteryjna i antygrzybiczna: środki opatrunkowe, włókiennicze elementy obuwia, bielizna, odzież ochronna i inne.

Zalety

Łatowść aplikacji przy wykorzystaniu istniejącego parku maszynowego

Możliwość prowadzenia procesu w sposób ciągły

Adresy internetowe, pokazujące oferowane urządzenie lub technologię

Stan zaawansowania

  • faza rozwojowa-testowane w laboratorium

Uwagi dot. stanu zaawansowania

Opracowane w skali półtechnicznej

Prawa własności intelektualnej

  • zgłoszenie patentowe złożone ale patent jeszcze nie udzielony

Typ oczekiwanej współpracy

  • współpraca techniczna

Rodzaj poszukiwanego partnera

Włókiennicze przedsiębiorstwo produkcyjne zajmujące się wykończeniem wyrobów włókienniczych.

Obszary działalności partnera

Przemysł włókienniczy

Zadania do wykonania ze strony partnera

Wdrożenie opracowanej technologii - do uzgodnienia

Grupy dyskusyjne