Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłBaza ofert technologicznychSposób nadawania wyrobom włókienniczym w...
Wyszukiwarka ofert technologicznych

Sposób nadawania wyrobom włókienniczym właściwości barierowych przed promieniowaniem UV

Data wygaśnięcia oferty

2018-12-31

Data publikacji

2015-07-10

Opis

Streszczenie

Sposób nadawania wyrobom z włókien celulozowych właściwości barierowych przed UV bazuje na wprowadzeniu do wyrobu włókienniczego nowo opracowanego organicznego absorbera UV typu barwnika reaktywnego.

Opis

Technologia polega na wprowadzeniu w strukturę wyrobów z włókien celulozowych nowo opracowanych organicznych absorberów UV typu barwnika reaktywnego-pochodnych 1,3,5-triazyny o bardzo wysokiej absorpcji molowej w zakresie UV-B. Produkcja absorberów i ich aplikacja może się odbywać w standardowych warunkach, z wykorzystaniem istniejącego parku maszynowego. Odzież wykonana ze zmodyfikowanych materiałów charakteryzuje się bardzo dobrymi i trwałymi właściwościami ochronnymi, przy jednoczesnym zachowaniu komfortu fizjologicznego. 

Aspekty innowacyjne

Innowacją wynalazku, chronionego Patentem Europejskim EP 2565187 jest opracowanie technologii umożliwiającej otrzymywanie wydajnych, reaktywnych absorberów UV na bazie 1,3,5-triazyny, zdolnych do kowalencyjnego związania się z włóknem celulozowym w temperaturze 30° lub 60°C. 

Zalety

- Wysoki molowy współczynnik absorpcji w zakresie UVB i UVC, co pozwala na wydatne zmniejszenie ilości absorbera w kąpieli aplikacyjnej do 0,2 ? 0,5 % , w odróżnieniu od wcześniej znanych;

- Dobre powinowactwo reaktywnego absorbera UV do włókien celulozowych,

- Łatwość aplikacji przy wykorzystaniu istniejącego parku maszynowego;

- Odzież wykonana ze zmodyfikowanych materiałów z włókien celulozowych:
     - skutecznie chroni przed szkodliwym działaniem UV, zarówno słonecznym (wskaźnik UPF>50) jak i emitowanym ze źródeł sztucznych  (wysoka klasa ochrony),

     - zapewnia wysoki komfort użytkowy,

     - nie powoduje podrażnień skóry,

     - zachowuje właściwości ochronne po procesach wielokrotnego prania (40)  i długotrwałej ekspozycji na promieniowanie UV,

 - Odzież ochronna spełnia wymagania zawarte  w Kryteriach Technicznych KT-12/15  i może być opatrzona znakiem towarowym UV STOP?.  Certyfikowana odzież ochronna wypełnia niszę istniejącą na rynku w tym zakresie.

Adresy internetowe, pokazujące oferowane urządzenie lub technologię

Stan zaawansowania

  • gotowe do wprowadzenia na rynek

Prawa własności intelektualnej

  • przyznany patent

Uwagi dot. praw własności

Patent Polski PL 21 56 07 oraz Patent Europejski EP 25 65 187

Typ oczekiwanej współpracy

  • umowa licencyjna
  • współpraca techniczna

Uwagi dot. typu współpracy

Umowa licencyjna dotyczy producentów środków pomocniczych i barwników. Współpraca techniczna dotyczy przedsiębiorstw włókienniczych i odzieżowych.

Rodzaj poszukiwanego partnera

Producent barwników, Przedsiębiorstwo włokiennicze zajmujące się wykończeniem wyrobów włókienniczych, Przedsiębiorstwo odzieżowe

Obszary działalności partnera

Przemysł chemiczny, włókienniczy, odzieżowy

Zadania do wykonania ze strony partnera

Wdrożenie opracowanej technologii reaktywnych absorberów UV.

Wdrożenie technologii wykończenia wyrobów z włókien celulozowych z wykorzystaniem nowo opracowanych absorberów UV.

Produkcja odzieży UV STOP? .

Grupy dyskusyjne