Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłBaza ofert technologicznychSupercienkie ściernice diamentowe i ście...
Wyszukiwarka ofert technologicznych

Supercienkie ściernice diamentowe i ściernice z regularnego azotku boru o spoiwie żywicznym.

Data wygaśnięcia oferty

2016-12-31

Data publikacji

2014-12-12

Opis

Streszczenie

Supercienkie pierścieniowe ściernice bezkorpusowe diamentowe ze spoiwem żywicznym przeznaczone są do szlifowania rowków i przecinania przedmiotów z materiałów niemetalowych, a ściernice z ziarna regularnego azotku boru do szlifowania rowków i przecinania przedmiotów ze stali hartowanych i materiałów niemetalowych.

Opis

Przeznaczenie ściernic diamentowych:

 • przecinanie i nacinanie, pojedynczą ściernicą lub zespołem ściernic, rowków w przedmiotach z materiałów niemetalowych (np. szkła kwarcowego, węglików spiekanych, materiałów magnetycznych, narzędziowej ceramiki azotkowej i z węglików spiekanych, półwyrobów z tytanu, molibdenu, wolframu, krzemu, germanu, materiałów półprzewodnikowych)

Przeznaczenie ściernic z regularnego azotku boru (cBN):

 • przecinanie i nacinanie, pojedynczą ściernicą, rowków w przedmiotach ze stali szybkotnących o podwyższonej wydajności skrawania, stali hartowanych ? 60 HRC i półwyrobów z materiałów magnetycznych

Aspekty innowacyjne

Opracowana została w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania oryginalna technologia wykonywania supercienkich ściernic o kształcie pierścieniowym 14 A8Q, ze spoiwem żywicznym, z ziarna diamentowego lub z regularnego azotku boru. Wykonywane są ściernice o średnicy 50, 75 i 100 mm oraz o grubości od 0,4 mm do 1,0 mm.

Zalety

Narzędzia ścierne supertwarde charakteryzują się wysoką trwałością, zminimalizowanym zużyciem objętościowym i bardzo dobrą dokładnością wymiarowo ? kształtową przedmiotu obrabianego.

Zastosowanie tych narzędzi w procesie szlifowania materiałów trudno obrabialnych pozwala na:

 • wykonanie operacji obróbki materiałów, których nie można obrobić narzędziami skrawającymi o zdefiniowanej geometrii ostrzy;
 • obniżenie kosztów obróbki ze względu na niższy koszt ściernicy bezkorpusowej, mniejsze zużycie energii elektrycznej;
 • wydłużenie czasu pracy ściernicy pomiędzy kolejnymi cyklami obciągania;
 • mniejsze zanieczyszczenie środowiska.

Adresy internetowe, pokazujące oferowane urządzenie lub technologię

Stan zaawansowania

 • testowane w skali półtechnicznej, gotowe do demonstracji

Uwagi dot. stanu zaawansowania

testowane w skali półtechnicznej

Prawa własności intelektualnej

 • zastrzeżone know-how
 • chronione prawem autorskim

Typ oczekiwanej współpracy

 • porozumienie handlowe z pomocą techniczną
 • inne (np. finansowanie)
 • umowa licencyjna
 • współpraca techniczna

Uwagi dot. typu współpracy

sprzedaż licencji, współpraca techniczna, porozumienie handlowe z pomocą techniczną, finansowanie rozwoju asortymentu i technologii

Rodzaj poszukiwanego partnera

dowolny

Obszary działalności partnera

dowolny

Zadania do wykonania ze strony partnera

marketing, dystrybucja i sprzedaż, współpraca w zakresie rozwoju technologii

Grupy dyskusyjne