Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłBaza ofert technologicznychWyniki wyszukiwania
Wyszukiwarka ofert technologicznych

Lista ofert technologicznych

Data publikacji Nazwa oferty
29-04-2014 Modułowy system do pomiaru i analizy topografii powierzchni TOPO 01 (PROFILOMETR TOPO 01P, KSZTAŁTOGRAF TOPO 01K)
Modułowy system TOPO 01 umożliwia kompletowanie stanowisk do pomiaru i analizy struktury geometrycznej powierzchni, w zależności od potrzeb i wymagań użytkowników. Z modułów systemu można tworzyć...
28-04-2014 Proces wytwarzania kompozytów polimerowych
Kompozyt to materiał składający się z co najmniej dwóch komponentów charakteryzujący się różnymi właściwościami. Zastosowanie kompozytów polimerowych jest bardzo szerokie. Wykorzystuje się je...
28-04-2014 Nowoczesne struktury chemiczne o działaniu psychoaktywnym i/lub pro?kognitywnym
Przedmiotem oferty są nowatorskie struktury chemiczne opracowane de novo i przebadane in vitro, ex vivo oraz in vivo w ramach Projektu, charakteryzujące się efektami przeciw?psychotycznymi i/lub...
2-04-2014 Technologia wytwarzania małocząsteczkowych żywic epoksydowych
Technologia wytwarzania małocząsteczkowych żywic epoksydowych oparta jest na alkalicznej kondensacji bisfenolu A z epichlorohydryną prowadzonej pod obniżonym ciśnieniem i oczyszczaniu surowej...
2-04-2014 Technologie wytwarzania tlenu z powietrza atmosferycznego
Technologie pozwalają na uzyskanie tlenu o czystości 90÷95% obj. O2.
28-03-2014 Proces wytwarzania usieciowanych tworzyw polimerowych metodą silanową
Proces wytwarzania produktów z usieciowanych polietylenowych tworzyw sztucznych, szczególnie do izolacji kabli średniego napięcia oraz do rur z gorącą wodą używanych w systemach ogrzewania...
28-03-2014 Materiały termokurczliwe
Zastosowanie poliolefinowych wyrobów termokurczliwych jest bardzo szerokie. Są one stosowane między innymi jako materiały elektroizolacyjne, elementy osprzętu kablowego, taśmy zabezpieczające...
28-03-2014 Technologia wytwarzania wodoru dla ogniw paliwowych
Zastosowanie: technologia ta może znaleźć zastosowanie do wytwarzania wodoru dla: ogniw paliwowych, urządzeń do awaryjnego zapewniania dopływu energii elektrycznej zasilającej szpitale, systemy i...
24-03-2014 Koncentrat ekologicznej trudnopalnej cieczy hydraulicznej dla przemysłu
Zastosowanie: do wytwarzania 2 % mikroemulsji stosowanej jako medium hydrauliczne, głównie w systemach hydraulicznych zmechanizowanych obudów górniczych.
24-03-2014 Dwustopniowy proces PSA wytwarzania tlenu o czystości 99,7÷99,9 obj. O2
Wytwarzanie tlenu w miejscu zastosowania, z powietrza atmosferycznego do cięcia grubych detali stalowych np: w warsztatach mechanicznych, w stoczniach i hutach, na składowiskach złomu.
24-03-2014 Katalizator procesów oksyetylenowania
Katalizator oksyalkilenowania alkoholi lub estrów.
24-03-2014 Kotamina Plus! - Wielofunkcyjny preparat korekcyjny do obiegów wodno parowych bloków energetycznych
KOTAMINA PLUS! stanowi znaczący postęp w dziedzinie korekcji wody w energetyce. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ?Blachownia? od wielu lat specjalizuje się w korekcji aminowej. Preparaty...
24-03-2014 Usługi i Ekspertyzy Badawcze
Badania wyrobów chemii gospodarczej oraz środków pomocniczych dla różnych gałęzi przemysłu: wyrobów chemii gospodarczej, cieczy do układów hydraulicznych, cieczy smarująco - chłodzących do obróbki...
24-03-2014 Usługi analityczne
Oferta: metody analityczne, ekspertyzy, usługi analityczne w ramach prac badawczo-rozwojowych realizowanych w Instytucie i na potrzeby klientów, współpraca badawcza.
24-03-2014 Bioglikol propylenowy
Innowacyjna technologia produkcji bioglikolu propylenowego na drodze procesu uwodornienia gliceryny powstającej ubocznie przy produkcji biodiesla z surowców tłuszczowych.
24-03-2014 Nowa generacja technologii epichlorohydryny z biogliceryny
Technologia wytwarzania epichlorohydryny z produktów odpadowych i ubocznych: gliceryny oraz chlorowodoru. Jej korzyści to obniżenie kosztów produkcji oraz radykalne zmniejszenie emisji...
24-03-2014 Bioutwardzacz do żywic epoksydowych
Nowy utwardzacz na bazie odnawialnych biosurowców do żywic epoksydowych. Zastosowanie: przemysł elektryczny i elektroniczny.
14-02-2014 Dwustopniowy proces PSA wytwarzania tlenu o czystości 99,7÷99,9 obj. O2
Wytwarzanie tlenu w miejscu zastosowania, z powietrza atmosferycznego do cięcia grubych detali stalowych np: w warsztatach mechanicznych, w stoczniach i hutach, na składowiskach złomu.
11-02-2014 Nowy szczep bakterii Salmonella enterica. s typhimurium, jego zastosowanie i sposób otrzymywania
Celem projektu jest przygotowanie wdrożenia nowej metody leczenia nowotworów przy użyciu modyfikowanego genetycznie patogenu wewnątrzkomórkowego Salmonella enterica s. Typhimurium. Proponowana...
11-02-2014 Nowy szczep bakterii Salmonella enterica. s typhimurium, jego zastosowanie i sposób otrzymywania
Celem projektu jest przygotowanie wdrożenia nowej metody leczenia nowotworów przy użyciu modyfikowanego genetycznie patogenu wewnątrzkomórkowego Salmonella enterica s. Typhimurium. Proponowana...
Grupy dyskusyjne