Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłBaza ofert technologicznychWyniki wyszukiwania
Wyszukiwarka ofert technologicznych

Lista ofert technologicznych

Data publikacji Nazwa oferty
6-02-2014 Innowacyjna technologia Bisfenolu A
Nowa wersja oferowanej przez ICSO technologii otrzymywania BPA obejmuje: węzeł jego syntezy na drodze reakcji kondensacji acetonu z fenolem prowadzonej wobec modyfikowanych katalizatorów...
3-02-2014 Wykorzystanie technologii selektywnego spiekania laserowego (SLS) do wykonywania prototypów wyrobów.
Technologia selektywnego spiekania laserowego (SLS) zastosowana na urządzeniu EOSINT 250Xt firmy EOS umożliwia szybkie wykonanie "na gotowo" skomplikowanego przedmiotu, formy odlewniczej czy form...
3-02-2014 Technologia wytwarzania wkładek formujących z proszków metali
Technologia wytwarzania wkładek formujących z proszków metali metodą selektywnego spiekania laserowego (SLS) przeznaczona jest do szybkiego ich wykonania i zastosowania w procesach wtrysku i...
17-01-2014 Projektowanie i produkcja układów napędowych na potrzeby elektromobilności
Z uwagi na zalety zastosowania napędu elektrycznego w samochodach (niski koszt przejechania 1 km, brak emisji spalin ? czyli możliwość wjazdu na tereny zamkniętych centrów miast, itp.), obserwuje...
16-01-2014 Mikroskop sił atomowych TERRA AFM
Mikroskop TERRA AFM przeznaczony jest do badań naukowych, przemysłowych oraz do nauczania podstaw nanotechnologii w szkołach wyższych.
16-01-2014 Mikroskop sił atomowych TERRA AFM
Mikroskop TERRA AFM przeznaczony jest do badań naukowych, przemysłowych oraz do nauczania podstaw nanotechnologii w szkołach wyższych.
7-01-2014 Stanowisko do badań nieniszczących metodą tomografii komputerowej typu V/TOME/X L- 450 wraz z wyposażeniem (cz. I i cz. II)
Stanowisko do badań nieniszczących metodą tomografii komputerowej typu V/TOME/X L- 450 wraz z wyposażeniem (cz. I i cz. II) jest przeznaczone do zastosowań w dziedzinie inżynierii materiałowej,...
7-01-2014 Rafinacja gazowa stopów magnezu
Opracowana technologia rafinacji stopów magnezu umożliwia w sposób efektywny i ekologiczny usunięcie zanieczyszczeń z kąpieli metalowej
7-01-2014 Regenerator wibracyjno-fluidyzacyjny typ AKI-210.00.00
W Instytucie Odlewnictwa opracowana została konstrukcja regeneratora wibracyjno-fluidyzacyjnego - innowacyjnego rozwiązania techniczno-technologicznego, o poprawionej skuteczności i niezawodności....
7-01-2014 Wysokojakościowe, ekologiczne materiały bentonitowe dla odlewnictwa
W Instytucie Odlewnictwa opracowane zostały przy współpracy z krajowym producentem nowe wysokojakościowe, ekologiczne materiały bentonitowe, ?ekomix? oraz mieszanki bentonit -?ekomix?, dla...
7-01-2014 Badania materiałowe i usługi analityczne
Badania materiałowe i usługi analityczne w ramach prac naukowo-badawcze i rozwojowych realizowanych w Instytucie Odlewnictwa i na potrzeby klientów
2-01-2014 Dichloropropanole
Szybki rozwój paliw opartych o estry metylowe kwasów występujących w oleju rzepakowym, pociąga za sobą konieczność zagospodarowania gliceryny, która jest drugim produktem towarzyszącym powstawaniu...
2-01-2014 Petrozol
Application: Petrozol is a package of detergent additives introduced to motor petrol in order to prevent formation of deposits in the fuel inlet system, and in particular on valves. Clean surfaces...
2-01-2014 Nonylofenol
Nonylofenol jest surowcem do wytwarzania środków powierzchniowo czynnych, antyutleniaczy i dodatków do olejów smarowych. Nonylofenol zostaje poddany etoksylacji w celu wytorzenia niejonowych...
18-12-2013 Technologia wytwarzania kompozytów na bazie azotku krzemu.
W technologii wytwarzania kompozytu z azotku krzemu o średniej wielkości ziarna 0,6 ?m z dodatkiem tlenku glinu oraz nano proszku trójtlenku itru stosuje się metodę spiekania swobodnego w azocie....
18-12-2013 Technologia wytwarzania kompozytu ceramicznego Al2O3 ? ZrO2 - Ti(C,N) metodą swobodnego spiekania.
Opracowana technologia wytwarzania kompozytu ceramicznego Al2O3 ? ZrO2 - Ti(C,N) bazuje na surowcach łatwo dostępnych na rynku, a w procesie formowania stosuje się metodę dogęszczania...
18-12-2013 Technologia wytwarzania kompozytu ceramicznego o osnowie Al2O3 z dodatkiem faz wzmacniających, metodą spiekania FAST (Field Assisted Sintering Technology).
Opracowana technologia wytwarzania kompozytu ceramicznego Al2O3 z dodatkami węgliko-azotkowych i borkowych faz wzmacniających bazuje na surowcach komercyjnych dostępnych na rynku. W procesie...
18-12-2013 Technologia wytwarzania kompozytów na bazie azotku krzemu metodą spiekania FAST (Field Assisted Sintering Technology).
Opracowana technologia wytwarzania kompozytu ceramicznego Si3N4 z dodatkami bazuje na surowcach komercyjnych dostępnych na rynku. W procesie formowania wykorzystuje się spiekanie metodą FAST.
18-12-2013 Technologia wytwarzania spoiwa ceramicznego przeznaczonego do narzędzi ściernych z regularnego azotku boru.
Spoiwo ceramiczne - dewitryfikat szkła układu wieloskładnikowego (ZnO-PbO-B2O3-SiO2) otrzymanego drogą frytowania i krystalizacji o unikalnych właściwościach fizykochemicznych. Wysoka mikrotwardość...
18-12-2013 Ściernice diamentowe i z regularnego azotku boru o spoiwie żywicznym, metalowym i ceramicznym.
Ściernice diamentowe do szlifowania powierzchni płaskich i otworów w mat. niemetalowych; ostrzenia, docierania narzędzi skrawających; szlifowania płytek ceramicznych; przecinania, nacinania wyrobów...
Grupy dyskusyjne