Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłBaza ofert technologicznychWyniki wyszukiwania
Wyszukiwarka ofert technologicznych

Lista ofert technologicznych

Data publikacji Nazwa oferty
18-12-2013 Technologia wytwarzania ściernic z regularnego azotku boru ze spoiwem ceramicznym do szlifowania materiałów trudnoobrabialnych.
Proponowana technologia umożliwia wytwarzanie ściernic specjalnych z regularnego azotku boru ze spoiwem ceramicznym przeznaczonych do szlifowania z podwyższonymi prędkościami, zwłaszcza...
18-12-2013 Rodzina maszyn pomiarowych Linea
Maszyny pomiarowe przeznaczone są do przeprowadzania pomiarów bezwzględnych długości w przestrzennym układzie współrzędnych. Znajdują zastosowanie szczególnie w kontroli wymiarowej elementów o...
18-12-2013 Pneumatyczne przyrządy pomiarowe Pneutronik i Airtest
Przyrządy typu PNEUTRONIK służą do pomiarów długości i przystosowane są do współpracy z pneumatycznymi narzędziami pomiarowymi takimi jak: średnicówki, pierścienie pomiarowe oraz czujniki...
18-12-2013 Technologia wytwarzania kompozytu ceramicznego Al2O3 ? ZrO2 - Ti(C,N) metodą swobodnego spiekania.
Opracowana technologia wytwarzania kompozytu ceramicznego Al2O3 ? ZrO2 - Ti(C,N) bazuje na surowcach łatwo dostępnych na rynku, a w procesie formowania stosuje się metodę dogęszczania...
17-12-2013 Koncentrat ekologicznej trudnopalnej cieczy hydraulicznej dla przemysłu
Zastosowanie Do wytwarzania 2 % mikroemulsji stosowanej jako medium hydrauliczne, głównie w systemach hydraulicznych zmechanizowanych obudów górniczych
17-12-2013 Hybrydowy system do automatycznej kontroli jakości
Hybrydowy system inspekcji znajduje swoje zastosowanie w procesach automatycznej kontroli jakości wyrobów z tworzyw sztucznych, kompozytów i gumy, sprzętu elektronicznego i elektrycznego, sprzętu...
17-12-2013 Stanowisko do badań osłon przeciwwietrznych z czujkami dymu
Stanowisko przeznaczone jest do prowadzenia badań certyfikacyjnych osłon przeciwwietrznych w systemach przeciwpożarowych w warunkach pożarów testowych
17-12-2013 Stanowisko do badań napędów elektromechanicznych
Stanowisko do badań napędów elektromechanicznych jest przeznaczone do prowadzenia badań certyfikacyjnych siłowników stosowanych w systemach przeciwpożarowych.
17-12-2013 Bioutwardzacz do zywic epoksydowych
Nowy utwardzacz na bazie odnawialnych biosurowców do żywic epoksydowych. Zastosowanie: przemysł elektryczny i elektroniczny.
16-12-2013 Epichlorohydryna
Zastosowanie Żywice epoksydowe, gliceryna syntetyczna, elastomery epichlorohydryny, etery glicydylowe, środki powierzchniowo czynne, żywice poliamidowo-epichlorohydrynowe, środki zmniejszające...
16-12-2013 Innowacyjna technologia Bisfenol A
Nowa wersja oferowanej przez ICSO technologii otrzymywania BPA obejmuje: węzeł jego syntezy na drodze reakcji kondensacji acetonu z fenolem prowadzonej wobec modyfikowanych katalizatorów...
30-09-2013 Stanowisko do badań osłon przeciwwietrznych z czujkami dymu
Stanowisko przeznaczone jest do prowadzenia badań certyfikacyjnych osłon przeciwwietrznych w systemach przeciwpożarowych w warunkach pożarów testowych
9-09-2013 Mikrowycinarka elektroerozyjna MW 50
Mikrowycinarka MW 50 jest przeznaczona do kształtowego wycinania elektroerozyjnego małych i cienkościennych elementów wykonywanych z materiałów przewodzących za pomocą cienkiej elektrody drutowej.
23-08-2013 Stanowisko do badań napędów elektromechanicznych
Stanowisko do badań napędów elektromechanicznych jest przeznaczone do prowadzenia badań certyfikacyjnych siłowników stosowanych w systemach przeciwpożarowych.
19-08-2013 Akcesoria wytwarzane na bazie dzianin do zastosowania w budownictwie do prac wykończeniowych
Kompozyty ? siatki ścierne spełniają funkcję medium ściernego do wygładzania różnych powierzchni. Obustronna, ziarnista powierzchnia kompozytu uzyskana została poprzez naniesienie na dzianinę o...
13-08-2013 Akcesoria wytwarzane na bazie dzianin do zastosowania w budownictwie do prac wykończeniowych
Kompozyty ? siatki ścierne spełniają funkcję medium ściernego do wygładzania różnych powierzchni. Obustronna, ziarnista powierzchnia kompozytu uzyskana została poprzez naniesienie na dzianinę o...
12-08-2013 Otrzymywanie cyklodekstryn ze skrobi ziemniaczanej
Innowacyjna technologia produkcyjna cyklodekstryn, które mogą zostać wykorzystane przez przedsiębiorstwa z branży rolno-spożywczej oraz inne sektory gospodarcze powodując jednocześnie wzrost...
12-08-2013 Otrzymywanie cyklodekstryn ze skrobi ziemniaczanej
Innowacyjna technologia produkcyjna cyklodekstryn, które mogą zostać wykorzystane przez przedsiębiorstwa z branży rolno-spożywczej oraz inne sektory gospodarcze powodując jednocześnie wzrost...
9-08-2013 Oznaczania składu podstawowego i szczegółowego pasz treściwych i objętościowych
Badania, pomiary i usługi analityczne w zakresie oznaczania składu podstawowego i szczegółowego pasz treściwych i objętościowych, NDF, ADF, ADL, związków mineralnych, substancji anty żywieniowych,...
9-08-2013 Oznaczania składu podstawowego i szczegółowego pasz treściwych i objętościowych
Badania, pomiary i usługi analityczne w zakresie oznaczania składu podstawowego i szczegółowego pasz treściwych i objętościowych, NDF, ADF, ADL, związków mineralnych, substancji anty żywieniowych,...
Grupy dyskusyjne