Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłBaza ofert technologicznychWyniki wyszukiwania
Wyszukiwarka ofert technologicznych

Lista ofert technologicznych

Data publikacji Nazwa oferty
7-08-2013 Opakowanie z bioaktywnym modyfikatorem atmosfery do żywności
Przedmiotem oferowanej technologii jest opakowanie z bioaktywnym modyfikatorem atmosfery pakowanej żywności. Opakowanie to stanowi saszetkę, którą umieszcza się w opakowaniu z żywnością lub stanowi...
7-08-2013 Technologia wysokiej wydajności marynowania śledzia
Zwiększenie wydajności masy półproduktu marynowanego śledzi do ok. 100 % oraz kilkukrotne ograniczenie odpadów przy produkcji marynat pozwala na wzrost ekonomiczny oraz zmniejszenie negatywnego...
7-08-2013 Sposób wytwarzania mikrokapsułek hydrożelowych z rdzeniem zawierającym materiał o charakterze hydrofobowym, powstających w wyniku tworzenia kompleksów polielektrolitowych
Sposób polega na wytwarzaniu mikrokapsułek hydrożelowyeh poprzez dyspergowanie substancji ciekłej o charakterze hydrofobowym.
7-08-2013 Sposób wytwarzania mikrokapsułek hydrożelowych z rdzeniem zawierającym materiał o charakterze hydrofobowym, powstających w wyniku tworzenia kompleksów polielektrolitowych
Sposób polega na wytwarzaniu mikrokapsułek hydrożelowyeh poprzez dyspergowanie substancji ciekłej o charakterze hydrofobowym.
31-07-2013 Sposób wytwarzania kompozytowego hydrożelu o regularnym kształcie cząstek
Kompozytowy hydrożel o regularnym kształcie cząstek składa się z usieciowanego polimeru polihydroksylowego związanego kompleksowo z kationami metali.
30-07-2013 Opakowanie z bioaktywnym modyfikatorem atmosfery do żywności
Przedmiotem oferowanej technologii jest opakowanie z bioaktywnym modyfikatorem atmosfery pakowanej żywności. Opakowanie to stanowi saszetkę, którą umieszcza się w opakowaniu z żywnością lub stanowi...
30-07-2013 Technologia wytwarzania sorbentu skrobiowego
Przedstawiana technologia dotyczy wytwarzania środka adsorpcyjnego na bazie skrobi o wysokiej zdolności pochłaniania i powierzchni właściwej w zastosowaniach do immobilizacji różnego rodzaju...
26-07-2013 Technologia wysokiej wydajności marynowania śledzia
Zwiększenie wydajności masy półproduktu marynowanego śledzi do ok. 100 % oraz kilkukrotne ograniczenie odpadów przy produkcji marynat pozwala na wzrost ekonomiczny oraz zmniejszenie negatywnego...
6-06-2013 Hybrydowy system do automatycznej kontroli jakości
Hybrydowy system inspekcji znajduje swoje zastosowanie w procesach automatycznej kontroli jakości wyrobów z tworzyw sztucznych, kompozytów i gumy, sprzętu elektronicznego i elektrycznego, sprzętu...
15-04-2013 MAGNETOMETR OPTYCZNY
Przedmiotem oferty jest urządzenie optyczne do bardzo precyzyjnego pomiaru pola magnetycznego, w szczególności do pomiaru bardzo małych zmian tego pola w szerokim zakresie wartości natężenia....
15-04-2013 MAGNETOMETR OPTYCZNY
Przedmiotem oferty jest urządzenie optyczne do bardzo precyzyjnego pomiaru pola magnetycznego, w szczególności do pomiaru bardzo małych zmian tego pola w szerokim zakresie wartości natężenia....
11-04-2013 BIOZGODNY IMPLANT DO KONTROLOWANEGO UWALNIANIA LEKÓW (PROJEKT NR P-094)
Przedmiotem wynalazku jest biozgodny implant przeznaczony do miejscowego, kontrolowanego uwalniania leku i regeneracji tkanki kostnej. Implant ten może zawierać lek o działaniu antybakteryjnym i...
11-04-2013 Nowe katalizatory tlenkowe do usuwania tlenków azotu pochodzących ze stałych źródeł emisyjnych
Przedmiotem oferty są nowe katalizatory tlenkowe do usuwania tlenków azotu, cząstek węglowych oraz pyłów nieorganicznych ze spalin wraz z reaktorem specjalnie zaprojektowanym do tego celu. Znajdą...
11-04-2013 BIOZGODNY IMPLANT DO KONTROLOWANEGO UWALNIANIA LEKÓW (PROJEKT NR P-094)
Przedmiotem wynalazku jest biozgodny implant przeznaczony do miejscowego, kontrolowanego uwalniania leku i regeneracji tkanki kostnej. Implant ten może zawierać lek o działaniu antybakteryjnym i...
8-04-2013 Wewnętrzna trwała ochrona betonu na korozję siarczanową
Wewnętrzna trwała ochrona betonu na korozję siarczanową polega na dodaniu do mieszanki betonowej w trakcie jej sporządzania krzemianu dwuwapniowego, zawierającego zmienną ilość baru w roztworze...
8-04-2013 Wewnętrzna trwała ochrona betonu na korozję siarczanową
Wewnętrzna trwała ochrona betonu na korozję siarczanową polega na dodaniu do mieszanki betonowej w trakcie jej sporządzania krzemianu dwuwapniowego, zawierającego zmienną ilość baru w roztworze...
27-03-2013 Sposób nanoszenia nanostrukturalnych, refleksyjnych, barwnych i/lub neutralnych powłok na szkło użytkowe i urządzenie dla realizacji sposobu
Opracowana technologia powlekania, umożliwia otrzymywanie wyrobów ze szkła opakowaniowego z powłokami z tlenku /ów metali, nadającymi wyrobom szklanym właściwości przeciwsłoneczne a także...
27-03-2013 Sposób nanoszenia nanostrukturalnych, refleksyjnych, barwnych i/lub neutralnych powłok na szkło użytkowe i urządzenie dla realizacji sposobu
Opracowana technologia powlekania, umożliwia otrzymywanie wyrobów ze szkła opakowaniowego z powłokami z tlenku /ów metali, nadającymi wyrobom szklanym właściwości przeciwsłoneczne a także...
26-03-2013 ZNACZNIK FLUORESCENCYJNY DO BARWIENIA KOLAGENÓW (PROJEKT NR P-089)
Przedmiotem oferty jest nowy znacznik fluorescencyjny do barwienia kolagenów nadający się do stosowania w diagnostyce medycznej oraz w badaniach naukowych. Znacznik ten pozwala na wybiórczą...
26-03-2013 ZNACZNIK FLUORESCENCYJNY DO BARWIENIA KOLAGENÓW (PROJEKT NR P-089)
Przedmiotem oferty jest nowy znacznik fluorescencyjny do barwienia kolagenów nadający się do stosowania w diagnostyce medycznej oraz w badaniach naukowych. Znacznik ten pozwala na wybiórczą...
Grupy dyskusyjne