Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłBaza ofert technologicznychTechnologia odzysku wody i ciepła ze ści...
Wyszukiwarka ofert technologicznych

Technologia odzysku wody i ciepła ze ścieków wykończalniczych

Data wygaśnięcia oferty

2016-12-31

Data publikacji

2015-01-08

Opis

Streszczenie

Opracowano technologię odzysku wody i ciepła ze ścieków wykończalniczych oraz technologię barwienia tkanin z wykorzystaniem tych mediów pochodzących z prototypowego, zintegrowanego systemu zamkniętego.

Opis

Opracowano technologię odzysku wody i ciepła ze ścieków wykończalniczych dla jednego z polskich zakładów włókienniczych. W pierwszym etapie ścieki oczyszczono metodą fizykochemiczną. W drugim na podstawie opracowanych i wykonanych projektów procesowych zbudowano modelową instalację obiegu zamkniętego. Składa się ona z instalacji powrotu podczyszczonych ścieków w celu ponownego ich wykorzystania w procesach barwiarskich oraz z instalacji odzysku ciepła ze ścieków. Zastosowano własne innowacyjne rozwiązanie baterii wymienników ciepła. Cały układ zaopatrzono w system sterowania czuwający nad optymalną pracą instalacji. Odzyskane ciepło jest wykorzystywane do podgrzewania wody technologicznej lub mieszaniny woda technologiczna ? ścieki podczyszczone dla potrzeb farbiarni.

Zalety

opracowana technologia pozwala na zmniejszenie poboru wody ze środowiska o 50% oraz pozwala na zaoszczędzenie zużycia energii cieplnej w ilości około 9000 GJ w skali roku,
- z jednej strony umożliwia znacząco obniżyć koszty działalności przedsiębiorstwa, z drugiej chroni środowisko naturalne,
- zintegrowanie procesów oczyszczania ścieków wraz z wtórnym wykorzystaniem odzyskanej wody jest jedynym słusznym rozwiązaniem aprobowanym w aspektach ekonomii i ochrony środowiska,
- opracowana technologia pozwala na spełnienie zaleceń BAT (Best Available Technology), co czyni ją innowacyjną w skali kraju,

pozwala spełnić międzynarodowe standardy Unii Europejskiej w zakresie gospodarki wodno?ściekowej i energetycznej (Dyrektywa UE IPPC 96/61)

Adresy internetowe, pokazujące oferowane urządzenie lub technologię

Stan zaawansowania

  • funkcjonuje na rynku

Prawa własności intelektualnej

  • chronione prawem autorskim

Typ oczekiwanej współpracy

  • porozumienie handlowe z pomocą techniczną

Uwagi dot. typu współpracy

Kooperacja w ramach umowy dwustronnej.

Rodzaj poszukiwanego partnera

Zakłady przemysłu włókienniczego posiadające oddziały obróbki mokrej

Obszary działalności partnera

Prowadzenie procesów barwienia i wykończenia

Zadania do wykonania ze strony partnera

Do uzgodnienia

Grupy dyskusyjne