Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłBaza ofert technologicznychTechnologia wyrobów włókienniczych chro...
Wyszukiwarka ofert technologicznych

Technologia wyrobów włókienniczych chroniących przed promieniowaniem UV

Data wygaśnięcia oferty

2018-12-31

Data publikacji

2015-07-10

Opis

Streszczenie

Sposób otrzymywania wyrobów włókienniczych o właściwościach barierowych przed UV polega na wprowadzeniu w ich strukturę absorbera UV na bazie zmikronizowanych cząstek ditlenku tytanu z wykorzystaniem konwencjonalnych metod

Opis

Technologia polega na wprowadzeniu w strukturę wyrobów włókienniczych nowo opracowanych absorberów UV na bazie zmikronizowanych cząstek ditlenku tytanu zmodyfikowanych powierzchniowo alkoksysilanami. Materiały barierowe można otrzymać metodą napawania dyspersją wodną lub powlekania pastą na bazie żywic akrylowych. Materiały te charakteryzują się dobrymi właściwościami ochronnymi przed promieniowaniem UV, bardzo dobrą aktywnością fotooksydacyjną oraz działaniem hamującym rozwój mikroorganizmów; nie powodują działań drażniących u ludzi.

Aspekty innowacyjne

Innowacją wynalazku, chronionego patentem PL 219 301 oraz międzynarodowym zgłoszeniem patentowym PCT/PL2011/000120 jest opracowanie technologii umożliwiającej otrzymywanie włókienniczych materiałów barierowych  przed promieniowaniem UV z wykorzystaniem  nowo opracowanych  fizycznych absorberów UV na bazie zmikronizowanych cząstek ditlenku tytanu, zmodyfikowanych powierzchniowo za pomocą wytypowanych alkoksysilanów. Materiały takie mogą być stosowane jako elementy wyposażenia wnętrz, w tym elementy konstrukcyjne mebli, osłony  zbiorów muzealnych, księgozbiorów  w celu ochrony przed destrukcyjnym działaniem promieniowania UV, toksycznych związków organicznych oraz drobnoustrojów, wypełniając niszę istniejącą na rynku w tym zakresie.

Zalety

Łatwość aplikacji przy wykorzystaniu istniejącego parku maszynowego

Adresy internetowe, pokazujące oferowane urządzenie lub technologię

Stan zaawansowania

  • gotowe do wprowadzenia na rynek

Prawa własności intelektualnej

  • przyznany patent

Uwagi dot. praw własności

Patent Polski PL 21 93 01 oraz Międzynarodowe Zgłoszenie Patentowe PCT/PL2011/000120

Typ oczekiwanej współpracy

  • umowa licencyjna
  • współpraca techniczna

Uwagi dot. typu współpracy

Umowa licencyjna dotyczy producentów środków pomocniczych i pigmentów. Współpraca techniczna dotyczy przedsiębiorstw włókienniczych oraz z branży osłonowej (producentów rolet)

Rodzaj poszukiwanego partnera

Producent pigmentów/ Przedsiębiorstwo włókiennicze, zajmujące się wykończeniem wyrobów włókienniczych/ Przedsiębiorstwo z branży osłonowej

Obszary działalności partnera

Przemysł chemiczny, włókienniczy, branża osłonowa

Zadania do wykonania ze strony partnera

Wdrożenie opracowanej technologii absorberów UV na bazie zmikronizowanych tlenków metali

Wdrożenie technologii modyfikacji wyrobów włókienniczych z wykorzystaniem nowo opracowanych fizycznych  absorberów UV

Produkcja rolet/osłon/zasłon UV STOP?

Grupy dyskusyjne