Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłBaza ofert technologicznychTechnologia wytwarzania kompozytu diamen...
Wyszukiwarka ofert technologicznych

Technologia wytwarzania kompozytu diamentowego z ceramiczną fazą wiążącą o zwiększonej odporności temperaturowej dla zastosowań na narzędzia skrawające i końcówki nagniataków.

Data wygaśnięcia oferty

2015-12-31

Data publikacji

2014-07-29

Opis

Streszczenie

Technologia umożliwia wytwarzanie kształtek z diamentu z węglikiem tytanowo-krzemowym o zwiększonej odporności temperaturowej i wytrzymałości na ściskanie w stosunku do komercyjnych materiałów PCD. Materiał jest przeznaczony na ostrza noży skrawających oraz końcówki nagniataków ślizgowych. W procesie technologicznym została zastosowana metoda spiekania wysokociśnieniowego HP-HT.

Opis

Materiał jest spiekany w urządzeniu wysokociśnieniowym HP-HT przy ciśnieniu do 8.0 GPa, w temperaturze 1800?C. Opracowana technologia składa się z następujących operacji: przygotowania mieszanek, mieszania w młynie, zaformowania wypraski, przygotowania wkładu do spiekania HP-HT. Kompozyty charakteryzują się następującymi właściwościami: gęstość 3,6 g/cm3; twardość 4400 HV1; moduł Younga 570 GPa; wytrzymałość na ściskanie 250 MPa; Kic 8,0 MPa-m1/2; wielkość spieków 14mm; wielkość cząstek diamentu 3-6 ?m; udział węglika tytanowo-krzemowego do 30 %mas.

Aspekty innowacyjne


Polikrystaliczny materiał diamentowy bez kobaltowej fazy wiążącej o dobrej przewodności elektrycznej, z możliwością kształtowania metodami elektroerozyjnymi.

Zalety


Spiek diamentowy o polepszonych właściwościach mechanicznych, szczególnie wytrzymałości na ściskanie, zachowujący te właściwości w szerokim zakresie temperaturowym, o niskim współczynniku tarcia ślizgowego.

Adresy internetowe, pokazujące oferowane urządzenie lub technologię

Stan zaawansowania

  • gotowe do wprowadzenia na rynek

Prawa własności intelektualnej

  • zgłoszenie patentowe złożone ale patent jeszcze nie udzielony

Typ oczekiwanej współpracy

  • umowa licencyjna

Rodzaj poszukiwanego partnera

dowolny

Obszary działalności partnera

dowolny

Zadania do wykonania ze strony partnera


współpraca w zakresie rozwoju technologii

Grupy dyskusyjne