Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazki

Wyszukiwarka wynalazków

  • od
  • do

Lista wynalazków

Tytuł Nr zgłoszenia Klasyfikacja MKP Data zgłoszenia
Sposób wytwarzania soli metali alkalicznych kwasu 2,3-dihydroksypropanosulfonowego 400503 C07C303/32 24-08-2012
Sposób wytwarzania soli metali alkalicznych kwasu 1,4-dihydroksybutano-2,3-disulfonowego 400504 C07C303/32 24-08-2012
Nowe monomery alifatyczne z ugrupowaniem sulfonianowym oraz sposób ich otrzymywania 400505 C07C309/08 C07C303/32 C07F1/00 24-08-2012
Sposób otrzymywania nowych dimetoksylowych pochodnych (E)-2-amino-4-nitrostilbenów 399887 C07C209/36 C07C211/52 10-07-2012
Sposób recyklingu kauczuku butylowego usieciowanego żywicami fenolowo-formaldehydowymi oraz sposób wytwarzania materiału elastomerowego przy użyciu produktu tego recyklingu 399638 C08J11/22 C08L23/22 C08K13/02 C08J3/20 25-06-2012
Sposób wytwarzania płyt ze spienionego polistyrenu 399730 C08J5/18 C08J7/04 C08J9/224 B29C67/20 B29C67/24 29-06-2012
Zespół do nierównomiernego przekazywania kapsułek 399794 A24D3/00 A24D3/02 A24D3/04 4-07-2012
Sposób modyfikacji ditlenku tytanu do sorpcji CO2 z gazów 399847 C23C14/18 C01G23/047 B22F1/02 6-07-2012
Zastosowanie amoniowych cieczy jonowych jako utwardzaczy żywic epoksydowych oraz sposób otrzymywania kompozycji epoksydowej 399518 C08J3/24 C08K5/19 C08K5/3442 C08K3/16 C08K3/38 C08L63/00 14-06-2012
Sposób otrzymania nowych pochodnych 3-(1,2-dihydroksyetylo)indolizydyny 399542 C07D471/04 15-06-2012
Sposób i układ do utylizacji odpadów gumowych i tworzyw sztucznych 399572 C08J11/12 C10G1/10 19-06-2012
Sposób otrzymywania nanokompozytów poli(metakrylanu metylu) 399596 C08F120/14 C08F2/44 C08K9/04 21-06-2012
Szczepionka do leczenia cukrzycy typu 1 u dzieci, zastosowanie sortera komórek oraz sposób namnażania komórek Treg in vitro do wytwarzania szczepionki do leczenia cukrzycy typu 1 399447 A61K38/00 A61K38/28 C07K14/62 6-06-2012
Sposób aplikacji masy izolującej antykorozyjnej do układów rurociągów z rurą ochronną 404737 C23F15/00 F16L58/04 F16L58/10 14-07-2010
Sposób otrzymywania i oczyszczania cieczy jonowych z anionem propionianowym 404856 C07C211/63 C07C211/64 C07C209/00 C07C209/84 6-07-2011
Sposób otrzymywania i oczyszczania cieczy jonowych z anionem propionianowym 404857 C07C211/63 C07C211/64 C07C209/00 C07C209/84 6-07-2011
Sposób otrzymywania i oczyszczania cieczy jonowych z anionem propionianowym 404858 C07C211/63 C07C211/64 C07C209/00 C07C209/84 6-07-2011
Sposób otrzymywania i oczyszczania cieczy jonowych z anionem propionianowym 404859 C07C211/63 C07C211/64 C07C209/00 C07C209/84 6-07-2011
Sposób otrzymywania i oczyszczania cieczy jonowych z anionem propionianowym 404860 C07C211/63 C07C211/64 C07C209/00 C07C209/84 6-07-2011
Nowe herbicydowe esterquaty z anionem halogenkowym oraz sposób ich otrzymywania 399056 A01N33/12 A01N37/40 A01N43/40 A01N39/04 A01P13/02 30-04-2012
Sposób otrzymywania bisfenolu A 398819 C07C39/16 C07C37/20 C07C37/74 16-04-2012
Sposób utwardzania żywicy epoksydowej z wykorzystaniem bis(heptafenyloglinosilseskwioksanu) jako środka utwardzającego 398899 C08K5/5435 C08K5/549 C08L63/00 20-04-2012
Sposób rozdmuchowego wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych 398902 B29C49/04 C08J5/00 20-04-2012
Piasta łóżyskowa bezobsługowa z ramieniem 398959 F16C35/12 F16C35/06 24-04-2012
Sposób otrzymywania poli(metakrylanu metylu) z zastosowaniem kompleksu niklowego oraz zastosowanie kompleksu niklowego do otrzymywania poli(metakrylanu metylu) 398964 C08F120/14 C08F4/72 24-04-2012
nowsze
1 2 3 4 5
Tytuł Producent Data modyfikacji
FLIR SC 620 FLIR 21-12-2010
Kamera gamma. MEDISO LTD 14-12-2009
Komplet urządzeń do badań parametrów technologicznych procesów spalania paliw i utylizacji termiczne. MRU 14-12-2009
Sekwenator DNA. APPLIED BIOSYSTEMS 14-12-2009
Sekwencyjny spektrometr XRF. Thermo Elektron Austria. 14-12-2009
Grupy dyskusyjne