Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazki4,4-Dipodstawione morfoliniowe ciecze jo...
Wyszukiwarka wynalazków
  • od
  • do
Wynalazek

4,4-Dipodstawione morfoliniowe ciecze jonowe oraz sposób ich otrzymywania

Przedmiotem wynalazku są 4,4-dipodstawione morfoliniowe ciecze jonowe oraz sposób ich otrzymywania. Mają one zastosowanie jako środki hamujące żerowanie ślimaków. 4,4-Dipodstawione sole morfo liniowe są to ciecze jonowe o wzorze ogólnym 1, w którym R1 oznacza prostołańcuchową grupę alkilową zawierającą od 1 do 4 atomów węgla, R2 oznacza grupę benzylową, lub prostołańcuchową grupę alkilową zawierającą od 1 do 12 atomów węgla lub alkoksymetylową zawierającą od 1 do 14 atomów węgla, a A oznacza anion diwodorofosforanowy, lub 2-merkapto-benzotiazolanowy lub (S)-(+)-migdalanowy. Sposób ich wytwarzania polega na tym, że halogenki o wzorze ogólnym 2, gdzie R1 oznacza prostołańcuchową grupę alkilową zawierającą od 1 do 4 atomów węgla, R2 oznacza prostołańcuchową grupę alkilową zawierającą od 1 do 12 atomów węgla, a X oznacza chlor, lub brom lub jod, wprowadza się do chlorku metylenu lub chloroformu umieszczonego w łaźni lodowej, następnie wkrapla się kwas fosforowy z co najmniej stechiometryczną ilością. Następnie odgazowuje się powstały halogenowodór z mieszaniny poreakcyjnej przepuszczając przez nią suche powietrze, a odgazowany produkt oddziela się i suszy w warunkach obniżonego ciśnienia.Kod zgłoszenia: A1
Numer zgłoszenia: 397931
Data zgłoszenia: 2012-01-30
Kod ochrony: B1
Numer prawa wyłącznego: 217159
Klasyfikacja MKP:

C07D295/037 C07D295/023 C07D295/03

Data publikacji BUP: 2013-08-05
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
TwórcaPERNAK JULIUSZPoznańPL
TwórcaBORUCKA NINAPoznańPL
TwórcaKOZŁOWSKI JANPoznańPL
TwórcaJASKULSKA MONIKALesznoPL
Zgłaszający/UprawnionyPOLITECHNIKA POZNAŃSKAPoznańPL

Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
MKPC07D295/0378
MKPC07D295/023
MKPC07D295/03

Publikacje
TypData publikacjiNumer
BUP2013-08-0516/2013

Decyzje
DataTyp decyzji
2013-11-26Prawo wyłączne udzielone

Tytuł Producent Data modyfikacji
Akcelerator wysokoenergetyczny. Varian Medical Systems. 14-12-2009
Frezarka CNC - centrum pionowe SMINIMLL Abplanalp Consulting 27-01-2011
Maszyna wytrzymałościowa MTS. MTS system GMBH. 14-12-2009
Tomograf komputerowy BrighSpeed 16 Elite GE Medical Systems 17-01-2013
Zestaw archiwizacji chorych. SIEMENS 14-12-2009
Grupy dyskusyjne