Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłWynalazkiInstalacja obiegu płynów technologicznyc...
Wyszukiwarka wynalazków
  • od
  • do
Wynalazek

Instalacja obiegu płynów technologicznych w myjce natryskowej profili aluminiowych

(57) Instalacja, zestawiona ze stref (I, II, III, IV), dostosowanych do przebiegu procesu technologicznego: mycia, odtłuszczania, trawienia, pasywacji i płukania powierzchni profili, wyposażona w strefie pierwszej (I) w wannę (MT) z kąpielą myjąco-trawiącą i układ natrysku (INFLUX 1), w strefie drugiej (II) w wanny płuczące (P1, P2) i układ natrysku (INFLUX 2) z gałązkami natryskowymi, zasilany wodą ze zbiornika wody demineralizowanej (TD), w strefie trzeciej (III) w wannę (NCR) z kąpielą do obróbki bezchromowej i układ natrysku (INFLUX 3) a w strefie (IV) w wannę płuczącą (PD) z wodą demineralizowaną zasilaną przelewowo ze zbiornika świeżej wody demineralizowanej (TD) i układ natryskowy (INFLUX 4) z układem dysz, zasilany także taką wodą z tego samego zbiornika (TD), przy czym zainstalowana tu wanna (PD) podłączona jest także do układu recyrkulacji wody demineralizowanej (DEMI), składającego się z pompy zasilającej i kolumn filtrujących, z którego obrobiona woda zasila zbiornik wody demineralizowanej (TD), zawiera zbiornik wody (ZWD) zasilający poprzez pompę (P) i hydrofor (H) zbiornik wody demineralizowanej (TD). Zbiornik wody (ZWD) zasilany jest wodą deszczową z systemu rynnowego hali fabrycznej i jest budowlą podziemną lub naziemną z pokryciem zamykającym.Kod zgłoszenia: A1
Numer zgłoszenia: 386078
Data zgłoszenia: 2008-09-12
Kod ochrony: B1
Numer prawa wyłącznego: 212742
Klasyfikacja MKP:

C23G3/00 C23G5/04 C25D21/08

Data publikacji BUP: 2010-03-15
Osoby
Rodzaj osobyNazwaMiastoAdresKraj
(72) TwórcaFLASIŃSKI RYSZARDLublinPL
(73) Zgłaszający/UprawnionyALIPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄLublinPL
PełnomocnikKalita Lucjan

Klasyfikacje
Typ klasyfikacjiSymbolEdycja
(51) MKPC23G3/008
(51) MKPC23G5/04
(51) MKPC25D21/08

Publikacje
TypData publikacjiNumer
BUP15-03-201006/2010
WUP30-11-201211/2012

Decyzje
DataTyp decyzji
15-06-2012Prawo wyłączne udzielone

Instalacja obiegu płynów technologicznych w myjce natryskowej profili aluminiowych

Grupy dyskusyjne